Koronavirus

PÄIVITETTY 19.3.2020
Koronavirus covid 19 -pandemiatilanteesta johtuen peruutamme kaikkien lajijaostojen järjestämät yhteisharjoitukset ja muut tapahtumat 13.4. asti. Peruutus koskee myös kaikkien VeVen kyläosastojen toimintoja.

Loppukevään ja kesän osalta tehdään tilannearvio myöhemmin viranomaisten antamien ohjeiden mukaan.

PÄIVITETTY 15.3.2020
Vehkalahden Veikkojen johtokunta on päättänyt, että kaikki jaostojen järjestämät yhteisharjoitukset ja muut tapahtumat perutaan vähintään 31.3. saakka covid 19 -epidemitilanteen vuoksi.

TIEDOTE 13.3.2020
Vehkalahden Veikot noudattaa harrasteryhmien, kilpailu- ja leiritapahtumien järjestelyiden ja urheilijoiden liikkumisen suhteen Olympiakomitean ohjeistuksia, jotka perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön ja ulkoministeriön linjauksiin koronavirus covid-19 -epidemiatilanteessa.

Seuran lajijaostot ja kyläosastot ovat suoraan yhteydessä harrasteryhmiin / urheilijoihin mahdollisiin yhteisharjoitusten peruutuksiin liittyen. Tapahtumiin liittyvistä peruutuksista / siirroista tiedotetaan tapauskohtaisesti tilanteen mukaan.

https://www.olympiakomitea.fi/2020/03/12/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/