Vehkalahden Veikot Toimintasuunnitelma 2016

 Vehkalahden Veikot ry.

toimintasuunnitelma vuodelle 2018

  1. Tavoitteenamme on olla laadukasta toimintaa järjestävä yhtenäinen urheiluseura Vehkalahden Veikot.
  2. Pidämme seuran talouden kunnossa ja tasapainossa. Hyödynnämme valtakunnalliset ja alueelliset seuratyön kehittämishankkeet sekä järjestämme laadukkaita ja taloudellisesti tuottavia kilpailutapahtumia.
  3. Panostamme taloudellisesti kilpa- ja huippu-urheiluun. Asiantuntija- ja valmennuksellinen yhteistyö jatkuu Etelä- Kymenlaakson Urheiluakatemian kanssa. Pyrimme tukemaan ja kehittämään valmentajien ja ohjaajien jatkokouluttautumista.
  4. Aktivoimme lasten ja nuorten lähiliikuntaa yhteistyössä kaupungin liikunta- ja sivistyspalveluiden kanssa. Tuemme koululiikuntaa ja koululiikunnan kilpailutapahtumia toimitsija-apua tarjoamalla.
  5. Aktivoimme jäsenistöämme osallistumaan erilaisiin kuntoliikuntatapahtumiin. Toiminnassamme pyrimme huomioimaan myös erityistä tukea tarvitsevat liikkujat. Erityisryhmien liikuttamisessa pyrimme tekemään yhteistyötä kaupungin liikuntapalveluiden kanssa. Järjestämme ja tarjoamme yhteistyökumppaneillemme mahdollisuutta osallistua erilaisiin liikunta-/kuntoliikuntatapahtumiin (TYHY).
  6. Pyrimme pitämään retkeilyreitistön Portimon Polut liikuttavassa kunnossa ja reitistöä edelleen kehittämään yhteistyössä maanomistajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
  7. Seuratyö tarvitsee aktiivista talkooväkeä, jotta toiminta olisi näkyvää ja tuloksellista. Pyrimme saamaan mukaan seuratoimintaan uusia henkilöitä myönteisellä ja iloisella asenteella. Selvitämme mahdollisuutta palkata henkilö kehittämään seuraamme eteenpäin.
  8. Seuraneuvoston kokouksissa keskustelemme ajankohtaisista asioista sekä saadun palautteen pohjalta laadimme tarvittaessa kehittämissuunnitelmia.
  9. Seuran tiedottaminen ja markkinointi on avointa. Siinä näkyvät myös seuramme visiot ja arvot. Seuran osallistumista ja näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa pyritään lisäämään.
  10. Ylläpidämme ja kehitämme Vehkalinna-kiinteistöä pitkäjänteisen suunnitelman mukaisesti niin, että seuran saama hyöty omassa käytössä sekä vuokratuottojen kautta säilyy.