Vehkalahden Veikot Toimintasuunnitelma

Vehkalahden Veikot ry.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

1.Tavoitteenamme on jatkossakin olla laadukasta toimintaa järjestävä yhtenäinen urheiluseura Vehkalahden Veikot.
2. Pidämme seuran talouden kunnossa ja tasapainossa. Hyödynnämme valtakunnalliset ja alueelliset seuratyön kehittämishankkeet sekä järjestämme laadukkaita ja taloudellisesti tuottavia kilpailutapahtumia.
3. Panostamme taloudellisesti kilpa- ja huippu-urheiluun. Asiantuntija- ja valmennuksellinen yhteistyö jatkuu Etelä- Kymenlaakson Urheiluakatemian kanssa. Tuemme ja kehitämme valmentajien ja ohjaajien jatkokouluttautumista.
4. Aktivoimme lasten ja nuorten lähiliikuntaa yhteistyössä kaupungin liikunta- ja sivistyspalveluiden kanssa. Tuemme koululiikuntaa ja koululiikunnan kilpailutapahtumia toimitsija-apua tarjoamalla.
5. Aktivoimme jäsenistöämme osallistumaan erilaisiin kuntoliikuntatapahtumiin. Toiminnassamme pyrimme huomioimaan myös erityistä tukea tarvitsevat liikkujat. Erityisryhmien liikuttamisessa pyrimme tekemään yhteistyötä kaupungin liikuntapalveluiden kanssa. Järjestämme ja tarjoamme yhteistyökumppaneillemme mahdollisuutta osallistua erilaisiin liikunta-/kuntoliikuntatapahtumiin (TYHY).
6. Pidämme retkeilyreitistön Portimon Polut liikuttavassa kunnossa ja kehitämme reitistöä edelleen yhteistyössä maanomistajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
7. Seuratyö tarvitsee aktiivista talkooväkeä, jotta toiminta olisi näkyvää ja tuloksellista. Innostamme seuratoimintaan mukaan uusia henkilöitä myönteisellä ja iloisella asenteella. Selvitämme mahdollisuutta palkata henkilö kehittämään seuraamme eteenpäin.
8. Seuraneuvoston kokouksissa keskustelemme ajankohtaisista asioista sekä saadun palautteen pohjalta laadimme tarvittaessa kehittämissuunnitelmia
9. Seuran tiedottaminen ja markkinointi on avointa. Siinä näkyvät myös seuramme visiot ja arvot. Olemme näkyvästi esillä sosiaalisessa mediassa.
10. Ylläpidämme ja kehitämme Vehkalinna-kiinteistöä pitkäjänteisen suunnitelman mukaisesti niin, että seuran saama hyöty omassa käytössä sekä vuokratuottojen kautta säilyy. Vuonna 2023 aloitettu Vehkalinnan ulkomaalausprojekti saatetaan loppuun keväällä 2024.

11. Valmistellaan seuran sääntöjen tarkentaminen.