Yleisurheilu Yhteystiedot ja toimintasuunnitelma

Toimihenkilöt vuonna 2024

Nina Tasa, puheenjohtaja
nina.tasa(at)vehkalahdenveikot.fi
050 370 5458

Henna Ström-Kallio, sihteeri
henna.strom-kallio(at)vehkalahdenveikot.fi
040 739 8511

Petra Harju

Juha Heikkilä (ei jaostossa)
Kymenlaakson Yleisurheilun Kunniakierrospäällikkö
Jaoston Kunniakierrospäällikkö

Heidi Hyökki

Markku Kiri

Neea Kormu, nuorisovastaava (ei jaostossa)

Satu Lanki, nuorisovastaava
satu.lanki(at)vehkalahdenveikot.fi

Anne Pernu, talousvastaava
anne.pernu(at)vehkalahdenveikot.fi


TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2024–31.12.2024

ARVOT, VISIO JA TARKOITUS/PERUSTEHTÄVÄT

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaoston arvot, joiden mukaan jaosto pyrkii toimimaan, ovat samat kuin seuran arvot.

Yleisurheilujaoston visio on, että

 • olemme jatkuvasti kehittyvä harraste- ja kilpailu-urheilutoimintaa järjestävä toimija
 • olemme luotettava ja tunnettu kilpailu- ja tapahtumajärjestäjä
 • kaikenikäisillä on mahdollisuus yleisurheilla Vehkalahden Veikoissa haluamallaan tasolla

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaoston toiminnan tarkoitus ja perustehtävät:

 • YU-jaosto järjestää mahdollisuuden lapsille ja nuorille yleisurheilun harrastamiseen säännöllisesti ja ympäri vuoden.
 • YU-jaosto tukee ja kannustaa kilpailevia lapsi-, nuoriso- ja aikuisurheilijoita yleisurheilussa sekä triathlonissa.
 • Jaosto pyrkii löytämään valmennuksellista tukea sitä pyytäville.
 • Jaosto pyrkii aktiivisesti yhteistyöhön muiden jaostojen, muiden urheiluseurojen sekä Haminan kaupungin kanssa.

KOKOUKSET

Jaosto kokoontuu ympäri vuoden säännöllisesti. Jaoston jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta on sitovaa mukana oleville. Kokouksista ei makseta palkkioita. Asiat käsitellään avoimesti, siten että koko jaosto voi vaikuttaa päätösten tekemiseen.

Jaosto ottaa mielellään vastaan ideoita ja palautetta yleisurheilutoiminnan kehittämiseksi. Jaoston toiminnasta kiinnostuneen kannattaa olla yhteydessä jaoston jäseniin. Uusien jaoston jäsenien mukaan ottamisesta päätetään vuosittain jaoston loka-marraskuun kokouksessa. Jaoston seuraavan kauden kokoonpanon vahvistaa syksyisin Vehkalahden Veikkojen syyskokous.

JÄSENISTÖ

Seuran toimintaan ja jäseneksi houkutellaan uusia henkilöitä kiinnostavan toiminnan kautta ja yleisurheiluryhmien osanottajat liitetään seuran jäseniksi.

TALOUS

Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja talousarvion mukaiseen toimintaan. Jaostolla on talousvastaava, joka seuraa taloutta muiden jaoston jäsenten tuella ja esittelee taloustilanteen jaoston kokouksissa.

Varoja kerätään aiempien vuosien hyväksi havaitulla mallilla. Suurin osa tuotoista kertyy varsinaisesta toiminnasta, ja lisäksi merkittäviä varainkeruun muotoja ovat myyntikampanjat ja Kunniakierros-tapahtuma. 

KOULUTUKSET

Seuran kustantama yu-valmentajakoulutus sitouttaa vähintään 2 vuoden toimintaan omassa seurassa. Ohjaajakoulutuksen osalta velvoite on vähintään 1 vuosi. 

Jaosto järjestää myös omaa koulutusta. Keväällä 2024 pyritään järjestämään kaikille avointa yu-tuomarikoulutusta, johon ohjataan muun muassa jaoston jäseniä ja nuorten valmennusryhmän jäseniä. Myös vanhemmille suositellaan vahvasti tuomarikoulutukseen osallistumista. 

Pyritään etsimään osallistujia alueen järjestämään lähettäjäkoulutukseen sekä kuuluttajakoulutukseen.

Jaoston jäsenet sitoutuvat toimimaan aktiivisina värvääjinä sopivia koulutettavia kohdatessaan.

KILPAILUTOIMINTA

Kilpailumaksut

Seura maksaa seuraa edustavien, lisenssin lunastaneiden, lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten pm-kilpailujen, am-kilpailujen, seuracup-kilpailujen ja SM-kilpailujen ilmoittautumismaksut. Seura osallistuu harkinnanvaraisesti myös muihin kilpailukustannuksiin, joista päätetään ennen kesäkauden alkua. 

Seura maksaa yu-lisenssin lunastaneiden, seuran edustusurheilijoiden kansallisten-, kansainvälisten- sekä aluemestaruus- pm- ja SM -kilpailuiden ilmoittautumismaksut, pois lukien hölkkäkilpailut ja polkujuoksukilpailut. 

Seura maksaa yu-lisenssin lunastaneiden, seuraa edustavien aikuisurheilijoiden SM-kilpailujen ja kansainvälisten arvokilpailujen ilmoittautumismaksut.

Seura maksaa osallistumismaksut triathlonin SM-kilpailuihin osallistuttaessa.

Muista kilpailumaksuista ja jälki-ilmoittautumisista huolehtii urheilija itse. 

HUOM! Osanottomaksujen korvaamisen vastineena edellytetään osallistumista toimitsijatehtäviin ja/tai muuten yleisurheilutoiminnan pyörittämiseen. Toimitsijatehtävät tullaan jakamaan yu-ryhmien huoltajien kesken. Lisäksi osanottomaksujen yms. kulujen korvaaminen kauden päätyttyä edellyttää, että edellisen kauden kausimaksu on maksettu.

Matkalaskut

Korvaus koskee kilpailumatkoja Suomen mestaruuskilpailuihin 14-vuotiaiden sarjasta yleiseen sarjaan. 

Korvausta ei makseta leirimatkoista ja aikuisurheilijoiden kilpailumatkoista.

Henkilömäärä voi pitää sisällään yhden huoltajan / kuljettajan alle 18-vuotiaiden sarjojen osalta.

Majoituskuluja korvataan enimmillään 60€/vrk/hlö (kilpailuihin osallistuvan urheilijan kulut ja alle 18 vuotiaiden osalta 1 huoltajan kulut per perhe) SM kilpailuihin osallistuttaessa. Seura suosittelee kimppakyytien käyttöä mahdollisuuksien mukaan. Matkakorvauksia ei makseta, jos seuran toimesta on järjestetty yhteiskuljetus kilpailupaikalle. Valmentajan osallistuminen SM-kisoihin korvataan tapauskohtaisesti.

Seuran internet-sivuilta löytyvä matkalaskulomake tulee toimittaa täytettynä mahdollisine liitteineen jaoston talousvastaavalle, joka matkalaskun tarkistettuaan toimittaa sen eteenpäin maksuun.

Ilmoittautuminen kilpailuihin

Yleisurheilukilpailuihin ilmoittaudutaan itse ja osallistumismaksu maksetaan itse.

Osallistumismaksut korvataan jälkikäteen kulukorvauslomaketta ja kuitteja vastaan oheisen korvaussäännön (yllä) mukaisesti. Viestikilpailuihin ja seuracup-kilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu keskitetysti seuran kautta.

Kehotamme hakemaan korvausta ilmoittautumismaksuista yhdessä tai maksimissaan kolmessa erässä koko vuoden osalta. Kulukorvauslomake on toimitettava jaoston talousvastaavalle kevään ja kesän kilpailujen osalta viimeistään 15. päivä syyskuuta kuluvana vuonna. Syksyn kilpailujen osalta kulukorvauslomake on toimitettava viimeistään 15. päivä joulukuuta kuluvana vuonna. Myöhästyneitä kulukorvauslomakkeita ei käsitellä.

Jos kilpailija sairastuu, niin maksuja korvataan maks. kolme kisapäivää kauden aikana ilman sairastodistusta.

Viestijoukkueiden kokoamisen helpottamiseksi nimetään nuorempien sarjojen osalta vastuuhenkilöt, jotka auttavat kasaamaan täydet joukkueet ja ilmoittavat joukkueet jaoston nimeämälle henkilölle.

OMAT TAPAHTUMAT, OSALLISTUMINEN MUIDEN JÄRJESTÄMIIN TAPAHTUMIIN JA MUUT SUUNNITELMAT VUODELLE 2024

 • Pyritään järjestämään vähintään kerran kesäkauden aikana yhteiskuljetus yu-kilpailuihin esim. seuracup tai pm-kilpailut
 • Perehdytään ja pyritään hakeutumaan mukaan Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelmaan
 • Kilpailukalenteritilaus keväällä 2024: 20 kpl jaettavaksi avainhenkilöille ja suorituspaikoille, jos painettu kilpailukalenteri ilmestyy.
 • Kunniakierros-tapahtuman järjestäminen
 • Maastojuoksucup yhdessä kyläosastojen kanssa, jolloin kyläosastot vastaavat järjestelyistä ja jaosto vastaa viestinnästä ja hankkii osakilpailu- ja cup-palkinnot.
 • Seuran yu-mestaruuskilpailu järjestetään kolmiotteluina, on maksuton ja kaikille avoin. Mikäli henkilö edustaa jotakin toista seuraa yleisurheilussa (kilpailulupa/lisenssi muun kuin VeVen nimissä), ei urheilijaa palkita seuran palkinnoilla.
 • Pikajuoksu- ja viestikilpailut kesäkuussa
 • Tapsan heitot kesällä
 • Kymenlaakson yleisurheilu ry:n pm-kisat, haetaan ensisijaisesti järjestettäväksi viestit elokuussa
 • Seurakisat (4-6 kilpailua) yhteistyössä Haminan Pontevan ja VeVen kyläosastojen kanssa.
 • Elomarkkinakulkueeseen osallistuminen, laitetaan ryhmien Nimenhuutoon tapahtuma
 • Osallistuminen Hippokisojen järjestelyihin.
 • Järjestelyapuna Haminan koulujenvälisten yleisurheilukilpailujen järjestämisessä.
 • Polkujuoksu-viikkokisat yhteistyössä muiden jaostojen kanssa syksyllä 
 • Kauden päätöstilaisuus syksyllä
 • Yleisurheiluväen saunailta tai muu vastaava syksyllä/talvella
 • Seuran kilpailuasujen hankinta yhteistilauksella mahdollisesti suunnistusjaoston kanssa

PALKITSEMISET JA HUOMIOINNIT

Jaostolla on päätös- ja harkintavastuu palkitsemisiin liittyen. Jaosto linjaa huomioinnit budjetissa, toiminnan laajuuden sekä urheilijoiden menestyksen mukaan. Pyrkimyksenä on mahdollisimman optimaalinen ja kannustava lopputulos.

Palkitsemiskriteerit kauden päätöstilaisuudessa (jaosto pidättää oikeudet muutoksiin):

I kategoria: SM-mitali

II kategoria: 

 • SM-kisoissa 10 joukossa / tilastopajan 10 joukossa
 • seuraennätys
 • a-luokan tulos

III kategoria:  b -luokan tulos / sijoittuminen aluemestaruuskisoissa (aluemestaruuskisojen osalta jaosto harkitsee tapauskohtaisesti palkitsemiset)

IV Tulevat tähdet -palkinto, palkitaan sarjoittain paras vähintään 10 pistettä kerännyt urheilija 9-13 -vuotiaissa

V Paras nuori yleisurheilija

I ja II kategorian palkitsemisen kriteerejä sovelletaan myös triathlonistien palkitsemisessa.

URHEILIJASOPIMUKSET, VALMENTAJASOPIMUKSET

Seuran edustusurheilijoille voidaan maksaa valmennustukea tapauskohtaisesti erillisten valmentajasopimusten/urheilijasopimuksen mukaisesti.

Seuraa edustavien urheilijoiden on mahdollista hakea jaostolta avustusta valtakunnallisiin, alueellisiin ja seuran järjestämiin yu-leireihin. Avustuksista ja niiden määrästä päätetään kausi-/tapauskohtaisesti.

URHEILUKOULUT, LEIRIT JA MUU LAJIHARJOITTELU

Vehkalahden Veikoissa on mahdollista harjoitella ja harrastaa yleisurheilua niin sanotusti “vauvasta vaariin”. 

Perheryhmässä, Innokkaat-, Lennokkaat-, Harraste- ja  Kilpajunnut -ryhmissä harjoitellaan monipuolisesti eri yleisurheilulajeja sekä liikuntataitoja kuten kimmoisuus, tekniikka, nopeus, kestävyys ja voimaominaisuudet, eikä osallistujilta edellytetä kilpailullisia tavoitteita. 

Kilpavalmennusryhmässä harjoittelun tavoitteena on kehittyä kilpailujen sekä monipuolisten harjoitusten kautta ja edellytetään korkeaa sitoutumista harjoitus- ja kilpailutoimintaan. Kilpavalmennusryhmässä on mahdollista tehdä lajivalintoja ja 15 -sarjasta alkaen harjoitella henkilökohtaisen valmennusohjelman mukaisesti. 

Jatketaan yhteistyötä hiihtojaoston kanssa ja järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteisharjoituksia hiihdon Junnu- /HopeaSompa -ryhmän kanssa. Viritellään yhteistyötä samoissa merkeissä myös suunnistusjaoston kanssa sekä jatketaan yhteistyötä naapuriseura Karhulan Urheilijoiden kanssa. 

Kilpavalmennusryhmän harjoitukset jatkuvat ympäri vuoden rytmittyen eri tavoin eri kausina.

Suunnitelmia vuodelle 2024

 • Matin pikajuoksukoulu keväällä/ kesällä
 • Hyppyihin painottuva muutaman kerran tehokurssi pikajuoksukoulun tapaan kesäaikana
 • Kilpavalmennusryhmälle pyritään järjestämään leiripäiviä/viikonloppuja jollakin urheiluopistolla. 
 • Kaikille avoin leiripäivä urheiluopistolla keväällä ja/tai syksyllä
 • Asiantuntijavierailuja Rauhankadun kentällä = ulkopuolista lajiosaamista
 • Ravitsemusneuvontaa
 • Pyritään jakamaan seuratietoutta ryhmille

Maksuvapautusta yu-toimintamaksusta

Yleisurheiluryhmiin osallistuvat voivat hakea maksuvapautusta yu-toimintamaksusta. Maksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Maksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa yleisurheilua. Maksusta vapauttamista voi anoa erikseen syksy-, kevät ja kesäkaudella. Anomus tulee tehdä syksyn osalta lokakuun loppuun mennessä, kevään osalta tammikuun loppuun mennessä ja kesän osalta kesäkuun loppuun mennessä.

Taloudellisia perusteita arvioitaessa huomioidaan perheen nettotulot perheenjäsentä kohden. 

Terveydellisissä perusteissa huomioidaan esimerkiksi osallistujan, sisaruksen tai vanhemman sairaudet, joista on paljon kuluja tai tilanteet, joissa yleisurheiluharrastus on osallistujalle kuntouttava. Terveydellisiä perusteita ovat myös tilapäiset tai positiiviset, mutta perhettä kuormittavat tilanteet kuten vanhemman kipsattu jalka tai nuoremman sisaruksen syntymä perheeseen.

Merkittäviä sosiaalisia perusteita ovat esimerkiksi perhetausta (yhden vanhemman perhe, uusperhe, huoltajuuskiistat, perhesijoitus, adoptio), koulukiusaaminen, netti-/peliriippuvuus, yksinäisyys, vanhempien työttömyys/lomautus tai erilaiset haasteet koulutyössä. 

Edellä mainittu lista on suuntaa-antava, otamme huomioon myös muut hakemuksessa mainitut sosiaaliset perusteet.

Maksuvapautus on harkinnanvarainen ja tapauskohtainen, kuitenkin niin että tasavertaisuus toteutuu. Yu-jaosto rajaa jaettavan tuen maksimimäärän budjettinsa puitteissa.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään perusteluineen yu-jaoston talousvastaavalle. Hakemukset käsitellään jaoston kokouksissa luottamuksellisesti ja tieto tuesta toimitetaan sähköpostitse hakijoille. Myönnettyjä tukia ei julkaista julkisesti.

TIEDOTTAMINEN

Ulkoinen tiedottaminen

Tiedotetaan mahdollisimman paljon ja avoimesti kaikesta toiminnasta. Kiinnitetään erityistä huomiota ryhmien ulkopuolisten urheilijoiden tavoittamiseen. Tiedotuskanavia sanomalehdet (Reimari), seuran www-sivut, seuran Facebook-sivu, Instagram, WhatsApp, sähköposti, paperitiedotteet. Vastuuhenkilöt vastaavat omien vastuualueidensa lehti-ilmoittelusta.

Ostetaan mainosnäkyvyyttä somejulkaisuille (Instagram ja Facebook). 

Sisäinen tiedottaminen

Jaoston sisäinen tiedottaminen sähköpostilla ja WhatsAppilla.