Yleisurheilu Nuorten valmennus ja leiritykset

KILPAVALMENNUSRYHMÄ

Kilpavalmennusryhmä on suunnattu 13-, 15- ja 17-sarjassa kilpaileville, 2010 syntyneistä alkaen.

Kilpavalmennusryhmässä harjoittelun tavoitteena on kehittyä kilpailujen sekä monipuolisten harjoitusten kautta ja edellytetään korkeaa sitoutumista harjoitustoimintaan.

Kilpavalmennusryhmässä on mahdollista tehdä lajivalintoja ja harjoitella henkilökohtaisen valmennusohjelman mukaisesti. Lajiryhmät: hyppy, heitto, pikajuoksu ja kestävyysjuoksu. 

Kilpavalmennusryhmän harjoitukset jatkuvat ympäri vuoden rytmittyen eri tavoin eri kausina.

LEIRITYSKAUSI 2021-2022

1. Yläkoululeiritys – Liikuntakeskus Pajulahti. Haku 30.9.2021 mennessä.
– 7-9 -luokkalaisille, 4x vuodessa

Valintaperusteet leirille:
– Lajivalmentajat tekevät urheilijavalinnat hakemusten perusteella
– Urheilijan taso sekä innostuneisuus ja sitoutuminen leiritykseen

Yläkoululeiritystä järjestetään myös muissa urheiluopistoissa, lisätietoa Olympiakomitean sivuilla.

2. Piirileiritys – Liikuntakeskus Pajulahti. Haku 29.9.2021 mennessä
– 11-14-vuotialle (2007-2010 syntyneet)

Valintakriteerit:
– Leirille voivat hakea kaikki vähintään B-luokkatuloksen tehneet 2010–2007-syntyneet, tulosrajat
urheilijat. 2006-syntyneille ja sitä vanhemmille urheilijoille ensisijaiset leiritykset ovat ANMJ
leiritys tai yläkoululeiritys.

3. Alueellinen nuorten maajoukkuevalmennettavien leiritys
– Ikäraja 14-18v (2003-2007-syntyneet)
– Kutsuperiaate kehitystaulukon mukaan.


Yleisurheilujaosto osallistuu leirityskustannuksiin seuraavasti kaudella 2021-2022:
– Leirille hyväksytyt urheilijat: 50% leirin hinnasta. Korvauskatto 500€/urheilija/leirityskausi.
– Joillekin leireille osallistuminen edellyttää yhden huoltajan läsnäoloa leirillä. Leirille mukaan lähtevän huoltajan osalta korvataan 100% leirin hinnasta sekä matkakulut seuran korvauskäytännön mukaisesti. Kustannetaan 1 huoltaja/leiri, jolloin tältä henkilöltä edellytetään kaikkien seuran urheilijoiden huoltamista. Huoltajan kustannusten tuki voidaan myös jakaa useamman henkilön kesken.

Korvaukset maksetaan täytettyä matkalaskua ja maksukuittia vastaan. Matkalaskuissa tulee näkyä selvästi urheilijan nimi ja lisäksi leirityksistä tarvitaan maksukuitin ja matkalaskun lisäksi tieto leirityksen ajasta esim. kirje leiriltä tai kopio leirilaskusta. Matkalasku toimitetaan yleisurheilujaoston talousvastaavalle mahdollisimman pian leirin päätyttyä.