Yleisurheilu Nuorten valmennus ja leiritykset

KILPAVALMENNUSRYHMÄ

Kilpavalmennusryhmä on suunnattu 13-, 15- ja 17-sarjassa kilpaileville, 2010 syntyneistä alkaen.

Kilpavalmennusryhmässä harjoittelun tavoitteena on kehittyä kilpailujen sekä monipuolisten harjoitusten kautta ja edellytetään korkeaa sitoutumista harjoitustoimintaan.

Kilpavalmennusryhmässä on mahdollista tehdä lajivalintoja ja harjoitella henkilökohtaisen valmennusohjelman mukaisesti. Lajiryhmät: hyppy, heitto, pikajuoksu ja kestävyysjuoksu. 

Kilpavalmennusryhmän harjoitukset jatkuvat ympäri vuoden rytmittyen eri tavoin eri kausina.

LEIRITYSKAUSI 2022-2023

1. Yläkoululeiritys – Liikuntakeskus Pajulahti. Haku 30.9. mennessä.
– 7-9 -luokkalaisille, 4x vuodessa

Valintaperusteet leirille:
– Lajivalmentajat tekevät urheilijavalinnat hakemusten perusteella
– Urheilijan taso sekä innostuneisuus ja sitoutuminen leiritykseen

Yläkoululeiritystä järjestetään myös muissa urheiluopistoissa, lisätietoa Olympiakomitean sivuilla.

2. Piirileiritys – Liikuntakeskus Pajulahti. Haku 21.9. mennessä
– 11-14-vuotialle (2008-2011 syntyneet)

Valintakriteerit:
– Leirille voivat hakea kaikki vähintään B-luokkatuloksen tehneet 2011–2008-syntyneet urheilijat, tulosrajat.
2007-syntyneille ja sitä vanhemmille urheilijoille ensisijaiset leiritykset ovat ANMJ -leiritys tai yläkoululeiritys.

3. Alueellinen nuorten maajoukkuevalmennettavien leiritys
– Ikäraja 14-18v (2004-2008-syntyneet)
– Kutsuperiaate kehitystaulukon mukaan.

Tiedustelut: Nina Tasa, nina.tasa@pp2.inet.fi tai puh. 050 370 5458.


Yleisurheilujaosto osallistuu leirityskustannuksiin seuraavasti kaudella 2022-2023
– Leirille hyväksytyt urheilijat: 50% leirin hinnasta. Korvauskatto kaikkien leirien osalta yhteensä 500€/urheilija/leirityskausi.
– Piirileirille osallistuminen edellyttää huoltajan läsnäoloa leirillä. Korvataan enintään kolmen piirileirin urheilijoiden huoltajaksi lähtevän henkilön leirimaksut seuraavasti: 1 huoltaja per alkava 5 urheilijaa (esim. 11 urheilijan osalta korvataan 3 huoltajan maksut). Huoltajat voivat halutessaan jakaa tämän tuen useamman henkilön kesken.

Korvaukset maksetaan täytettyä matkalaskua ja maksukuittia vastaan. Matkalaskuissa tulee näkyä selvästi urheilijan nimi ja lisäksi leirityksistä tarvitaan maksukuitin ja matkalaskun lisäksi tieto leirityksen ajasta esim. kirje leiriltä tai kopio leirilaskusta. Matkalasku toimitetaan yleisurheilujaoston talousvastaavalle mahdollisimman pian leirin päätyttyä.