Yleisurheilu Toiminta

Toimintasuunnitelma 1.1.2019–31.12.2019

Yleisurheilujaoston kokoonpano:

Yleisurheilujaostossa jatkavat jäsenet: Nina Tasa, Henna Ström-Kallio, Heidi Pakkanen, Jari Vapalahti, Satu Lanki, Anniina Koso, Tiina Kiri, Aino Satama, Sami Mässeli ja Jouni Kuokka. Uutena jäsenenä vuoden alusta aloittaa Laura Pellinen.

Toimikunnat

Nuorisotoimikunta, puheenjohtaja Satu Lanki
Kahvilatoimikunta, puheenjohtaja Henna Ström-Kallio
Kilpailutoimikunta, puheenjohtaja Anniina Koso

Toimikuntien tehtävät:

Nuorisotoimikunnan tehtävänä on koordinoida lasten ja nuorten harraste- ja valmennustoimintaa.

Kahvilatoimikunnan tehtävänä on koordinoida YU-jaoston järjestämien tapahtumien kahvilatoimintaa.

Kilpailutoimikunnan tehtävänä on koordinoida YU-jaoston järjestämien kilpailuiden järjestämistä yleisesti sekä kilpailuihin osallistumista yleisesti (myös muut kuin omat kilpailut).

ARVOT, VISIO JA TARKOITUS/PERUSTEHTÄVÄT

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaoston arvot, joiden mukaan jaosto pyrkii toimimaan, ovat samat kuin seuran arvot:
– yhdessä tekeminen
– oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja tasapuolisuus
– kasvatuksellisuus ja terveellisyys
– avoimuus
– kunnioitus

Yleisurheilujaoston visio on, että
Vehkalahden Veikoilla on vuosittain yli 90 yu-lisenssin omaavaa urheilijaa.
VeVen yleisurheilijat sijoittuvat joka kaudella top 3 joukkoon piirin nuorisotoimintakilpailussa.
Jokaisella on mahdollisuus harrastaa yleisurheilua omalla tasollaan.
Valmennuksen löytämisessä pyritään auttamaan urheilijoiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaoston toiminnan tarkoitus ja perustehtävät:
Yu-jaosto järjestää mahdollisuuden lapsille ja nuorille yleisurheilun harrastamiseen säännöllisesti ja ympäri vuoden.
Yu-jaosto tukee ja kannustaa kilpailevia lapsi-, nuoriso- ja aikuisurheilijoita yleisurheilussa sekä triatlonissa.
Jaosto pyrkii löytämään valmennuksellista tukea sitä pyytäville.
Jaosto pyrkii aktiivisesti yhteistyöhön muiden jaostojen, muiden urheiluseurojen sekä Haminan kaupungin kanssa.

Kokoukset 
Jaosto kokoontuu ympäri vuoden säännöllisesti.
Jaoston jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta on sitovaa mukana oleville.
Kokouksista ei makseta palkkioita.
Asiat käsitellään avoimesti, siten että koko jaosto voi vaikuttaa päätösten tekemiseen.
Jaosto ottaa mielellään vastaan ideoita ja palautetta yleisurheilutoiminnan kehittämiseksi.
Jaoston toiminnasta kiinnostuneen kannattaa olla yhteydessä jaoston puheenjohtajaan.
Uusien jäsenien mukaan ottamisesta päätetään vuosittain jaoston loka-marraskuun kokouksessa.
Jaoston seuraavan kauden kokoonpanon vahvistaa syksyisin Vehkalahden Veikkojen syyskokous.

JÄSENISTÖ
Seuran toimintaan ja jäseneksi houkutellaan uusia henkilöitä kiinnostavan toiminnan kautta.

TALOUS
Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja talousarvioin mukaiseen toimintaan. Jaostolla on talousvastaava, joka seuraa taloutta muiden jaoston jäsenten tuella ja esittelee taloustilanteen jaoston kokouksissa.
Varoja kerätään aiempien vuosien hyväksi havaitulla mallilla. Suurin osa tuotoista kertyy varsinaisesta toiminnasta, ja lisäksi merkittävä varainkeruumuoto on Kunniakierros-tapahtuma.

Kunniakierros-tapahtuman ”korvamerkitty” varainhankinta
Urheilija voi kerätä Kunniakierros-tapahtumassa hänelle itselle korvamerkittyjä varoja seuraavasti:
– urheilijalle voidaan tämän pyynnöstä ”korvamerkitä” osa keräyssummasta käytettäväksi seuran tai liiton- /piirin leirityskustannuksiin/varustehankintoihin (pyynnöksi riittää merkintä ”yleisurheilu” keräyslistojen yläreunassa)
– korvamerkityn summan suuruus: urheilijan keräyssummasta seuralle jäävästä tuotosta 50 %. Kuvitteellinen esimerkki vuodelta 2015: urheilija keräsi 200 €, josta seuralle jäi 75 % = 150 €, jolloin urheilijan henkilökohtaisiin kuluihin jää käytettäväksi 0,50 *150€ =75€ (seuralle jäävän osuuden prosenttiluku vaihtelee vuosittain kerätyn kokonaispotin mukaan)
– korvamerkittyjä varoja ei voida siirtää käytettäväksi myöhemmille vuosille vaan ne tulee käyttää keräysvuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä

KOULUTUKSET
Seuran kustantama yu-valmentajakoulutus sitouttaa vähintään 2 vuoden toimintaan omassa seurassa. Ohjaajakoulutuksen osalta velvoite on vähintään 1 vuosi.
Jaoston jäsenet sitoutuvat toimimaan aktiivisina värvääjinä sopivia koulutettavia kohdatessaan.
Jaosto pyrkii järjestämään myös omaa koulutusta. Keväälle 2019 on suunnitteilla yu-tuomarikoulutusta.

KILPAILUTOIMINTA
Kilpailumaksut

 • Seura maksaa kaikki seuraa edustavien, lisenssin lunastaneiden, lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten yu-kilpailuiden ilmoittautumismaksut.
 • Seura maksaa yu-lisenssin lunastaneiden, seuran edustusurheilijoiden kansallisten-, kansainvälisten- sekä aluemestaruus- pm- ja sm-kilpailuiden ilmoittautumismaksut. Muista kilpailumaksuista ja jälki-ilmoittautumisista huolehtii urheilija itse.
 • Seura maksaa osallistumismaksut triathlonin SM-kilpailuihin osallistuttaessa.

Seuracup-kilpailuihin järjestetään yhteiskuljetus.

Matkalaskut

Korvaus koskee kilpailumatkoja Suomen mestaruuskilpailuihin 14 vuotiaiden sarjasta yleiseen sarjaan. Aikuisurheilijoiden kilpailumatkoista korvausta ei makseta.
Henkilömäärä voi pitää sisällään yhden huoltajan / kuljettajan nuorten sarjojen osalta.
Majoituskuluja korvataan enimmillään 60,- euroa vuorokautta kohden SM kilpailuihin osallistuttaessa.
Seura suosittelee kimppakyytien käyttöä mahdollisuuksien mukaan. Matkakorvauksia ei makseta jos seuran toimesta on järjestetty yhteiskuljetus kilpailupaikalle.
Täytetty lomake tulee toimittaa talousvastaavalle, joka laskun tarkastettuaan toimittaa sen eteenpäin maksuun.

Ilmoittautuminen kilpailuihin

Yleisurheilun ilmoitussihteerinä toimii Anniina Koso, joka ilmoittaa urheilijat kilpailukalenteri.fi -sivustolla julkaistuihin kilpailuihin. Kilpailukalenteri.fi -sivuilla listattuihin yu-kilpailuihin ilmoittautuminen tulee tapahtua ilmoitussihteerin kautta vähintään kaksi päivää ennen ilmoittautumisajan umpeutumista. Ilmoitussihteerin velvollisuutena on vahvistaa kilpailijalle osallistuminen ilmoittautumisen jälkeen. Mikäli henkilö ilmoittautuu kilpailukalenteri.fi -sivuilla listattuihin yu-kilpailuihin itse, ei seura korvaa kilpailuiden osallistumismaksuja.

Ilmoittautuminen ensisijaisesti sähköpostilla: anniina.koso_at_gmail.com (lisätietoja tarvittaessa puh. 0404152466/Anniina)
Viestien ja kilpailuiden, joissa edellytetään seuran yhteistä ilmoittautumista, jaoston edustaja (tapauskohtaisesti) ilmoittaa urheilijat kilpailuihin.
Viestijoukkueiden kasaamisen helpottamiseksi nimetään nuorimpien sarjojen osalta vastuuhenkilöt, jotka auttavat kasaamaan täydet joukkueet ja ilmoittavat joukkueet kilpailusihteerille.

Omat tapahtumat /kilpailut ja osallistuminen järjestelyihin

Kunniakierros-tapahtuma touko- / kesäkuussa 2019.
Maastojuoksucup yhdessä kyläosastojen kanssa, jolloin kyläosastot vastaavat järjestelyistä ja jaosto hankkii osakilpailu- ja cuppalkinnot.
Seuran yu-mestaruuskilpailut, maksuttomat ja kaikille avoimet. Mikäli henkilö edustaa jotakin toista seuraa yleisurheilussa (kilpailulupa/lisenssi muun kuin VeVen nimissä), ei urheilijaa palkita seuran palkinnoilla.
Kymenlaakson yleisurheilu ry:n pm-kisat, haetaan ensisijaisesti järjestettäväksi viestit elokuussa 2019.
Silja Line -seurakisat (4-6 kilpailua) yhteistyössä lähiseurojen kanssa.
Osallistuminen Hippokisojen järjestelyihin.
Järjestelyapuna koulujen yleisurheilukilpailujen järjestämisessä.
Järjestelyapuna Munahölkkä-tapahtumassa.
Hamina-puolimaraton elokuussa 2019.
Kauden päätöstilaisuus syksyllä 2019.

PALKITSEMISET JA HUOMIOINNIT

Jaostolla on päätös- ja harkintavastuu palkitsemisiin liittyen. Jaosto linjaa huomioinnit budjettinsa, toiminnan laajuuden sekä urheilijoiden menestyksen mukaan. Pyrkimyksenä on mahdollisimman optimaalinen ja kannustava lopputulos.
Palkitsemiskriteerit minimissään kauden päätöstilaisuudessa:

 1. kategoria: SM-mitali*
 2. kategoria: SM-kisoissa 10 joukossa / nuorilla tilastopajan 10 joukossa / seuraennätys*
 3. paras nuori yleisurheilija*
 4. tsempparipalkinto /-palkinnot kauden aikana erityistä urheilumieltä osoittaneelle/osoittaneille henkilö(i)lle

Tsempparikriteerit – ei mitata senteillä ja sekunneilla, vaan:

 • positiivinen asenne, hyvä meininki
 • osallistumisaktiivisuus
 • yrittäminen
 • muiden tsemppaaminen
 • ei samalle kahta kertaa peräkkäin
 1. ja 2. kategorian palkitsemiskriteerejä sovelletaan myös triathlonistien palkitsemisessa.

URHEILIJASOPIMUKSET, VALMENTAJASOPIMUKSET, LEIRIT JA MUU LAJIHARJOITTELU

Jaoston asettaman työryhmän laatima urheilijasopimuspohja seuran yleisurheilijoille on otettu käyttöön vuoden 2016 kuluessa.
Seuran edustusurheilijoille maksetaan valmennustukea tapauskohtaisesti erillisten valmentajasopimusten/urheilijasopimuksen mukaisesti.
Seuraa edustavien urheilijoiden on mahdollista hakea jaostolta avustusta valtakunnallisiin, alueellisiin ja seuran järjestämiin yu-leireihin. Avustuksista ja niiden määrästä päätetään tapauskohtaisesti.
Yleisurheilijoiden harjoitusmatka urheiluopistoon keväällä sekä syksyllä, hinnat ja omavastuuosuudet tarkentuvat kevään 2019 aikana.
Lajivalmennusta nuorille urheilijoille, suunnitelmissa jatkaa laji-iltoja urheilukentällä.
Piirileirityksille osallistuttaessa seura korvaa seuraa edustavan urheilijan kuluista puolet kuitenkin siten, että urheilijakohtainen korvauskatto leirityskustannusten osalta urheilukautta kohden on 500 €.
Yläkoululeirityksille osallistuttaessa seura korvaa seuraa edustavan urheilijan kuluista puolet kuitenkin siten, että urheilijakohtainen korvauskatto leirityskustannusten osalta urheilukautta kohden on 500€.

MUITA TAPAHTUMIA / SUUNNITELMIA

Elomarkkinakulkueeseen osallistuminen.
Seuran kilpailuasujen hankinta yhteistilauksella mahdollisesti suunnistusjaoston kanssa.
Kilpailukalenteritilaus keväällä 2019: 20 kpl jaettavaksi avainhenkilöille ja suorituspaikoille.
Yleisurheilukilpailuissa toimineen talkooväen huomioiminen (iltatilaisuus).

URHEILUKOULUT

Syksyn 2018/kevään 2019 yleisurheilukoulu (harjoitukset syyskuu- maalis-/huhtikuu).
Kesän 2018’9 yleisurheilukoulu (harjoitukset toukokuu-elokuu, sekä Silja Line -seurakisat ja seuran yu-mestaruuskisat).
Syksyn 2019/kevään 2020 yleisurheilukoulu (harjoitukset syyskuu- maalis-/huhtikuu).

TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Tiedotetaan mahdollisimman paljon ja avoimesti kaikesta toiminnasta. Tiedotuskanavia sanomalehdet (Reimari ja Kymen Sanomat), seuran www-sivut, seuran Facebook-sivu, Instagram, sähköposti, paperitiedotteet, Seuramappi ja WhatsUp. Vastuuhenkilöt vastaavat omien vastuualueidensa lehti-ilmoittelusta.

Sisäinen tiedottaminen
Jaoston sisäinen tiedottaminen sähköpostilla.


TOIMINTAKERTOMUS, YLEISURHEILUJAOSTO

Jäsenet

Yleisurheilujaoston jäsenet ja keskeiset vastuualueet vuonna 2017: Nina Tasa (puheenjohtaja), Jari-Pekka Vapalahti (sihteeri), Aino Satama (talousvastaava), Ismo Haikka (yleisurheilukoulu), Sami Mässeli (tilavaraukset, laji-illat, edustusurheilijoiden yhteyshenkilö), Jouni Kuokka, Satu Lanki (maastojuoksucup ja elokuusta alkaen nuorisotoimikunnan pj), Henna Ström-Kallio (kahviovastaava ja elokuusta alk. kahvilatoimikunnan pj), Heidi Pakkanen (viestintävastaava ja maastojuoksucup) ja Anniina Koso (ilmoitussihteeri). Edellä mainittujen vastuualueiden lisäksi jaoston jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti kaikkeen jaoston toimintaan. Jaoston kokouksiin osallistui ulkopuolisena jäsenenä Juha Heikkilä, joka toimi seuran edustajana ja Kunniakierrospäällikkönä Kymenlaakson Yleisurheilu ry:ssä, jaoston kunniakierrospäällikkönä sekä Haminassa järjestettyjen pm-maastojen, pm-viestien ja KySa -puolimaratonin kilpailun johtajana. Yleisurheilujaosto kokoontui vuoden aikana 11 kertaa.

YLEISTÄ

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaoston arvot linjattiin seuran arvojen mukaisiksi:

– yhdessä tekeminen

– oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja tasapuolisuus

– kasvatuksellisuus ja terveellisyys

– avoimuus

– kunnioitus

Yleisurheilujaoston visio määriteltiin seuraavasti:

Vehkalahden Veikoilla on vuosittain yli 90 yu-lisenssin omaavaa urheilijaa. VeVen yleisurheilijat sijoittuvat joka kaudella top 5 joukkoon piirin nuorisotoimintakilpailussa. Jokaisella on mahdollisuus harrastaa yleisurheilua omalla tasollaan. Valmennuksen löytämisessä autetaan urheilijoiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaoston toiminnan tarkoitus ja perustehtävät linjattiin vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa seuraavasti:

Yu-jaosto järjestää mahdollisuuden lapsille ja nuorille yleisurheilun harrastamiseen säännöllisesti ja ympäri vuoden. Yu-jaosto tukee ja kannustaa kilpailevia lapsi-, nuoriso- ja aikuisurheilijoita yleisurheilussa sekä triathlonissa. Jaosto pyrkii löytämään valmennuksellista tukea sitä pyytäville. Jaosto pyrkii aktiivisesti yhteistyöhön muiden jaostojen, muiden urheiluseurojen sekä Haminan kaupungin kanssa.

KILPAURHEILU

Vehkalahden Veikkojen urheilijat edustivat seuraa menestyksekkäästi piiri- sekä kansallisella tasolla.

Yleisurheilujaoston alaisuudessa kilpailevista urheilijoista SM-kilpailujen parhaasta sijoituksesta vastasi triathlonin normaalimatkan SM-kullan Ahvenanmaalla 23-vuotiaiden sarjassa voittanut Oona Kettunen. Venla Rantala puolestaan osallistui Vantaalla järjestettyyn triathlonin SM-sprinttiin ollen 17-vuotiaiden sarjassa 5.

Yleisurheilun SM-kilpailuissa VeVeä edustettiin vuonna 2017 nuorten ja aikuisurheilijoiden sarjoissa. Parhaasta nuorten sarjoissa saavutetusta sijoituksesta vastasi Benjamin Tasa ollessaan elokuussa Raaseporissa käydyissä 14- ja 15-vuotiaiden SM-kilpailuissa P14-sarjan 800 metrin juoksussa 4. Benjamin osallistui Raaseporissa myös kiekonheittoon, jossa saavutti 12. sijan P14-sarjassa. Pauliina Puhakka osallistui Raaseporissa T14-sarjassa keihäänheittoon ollen 5. Mia Kaaro puolestaan osallistui Raaseporissa T14-sarjan kiekonheittoon saavuttaen 20. sijan. VeVen nuoria oli edustamassa seuraa myös toukokuussa Vierumäellä järjestetyissä maastojuoksun SM-kisoissa, joissa Benjamin Tasa oli P15-sarjassa 16. ja Ida Heikkinen oli T15-sarjassa sijalla 82. Aikuisurheilijoiden parhaasta SM-sijoituksesta vastasi vuonna 2017 Juha Kaaro (SM-hallit, M50: kuula, 3. sija). Aikuisurheilijoiden SM-kilpailuissa VeVeä edustivat Juhan lisäksi Sini Huhtala, Jorma Kauppila, Jukka Hakulinen, Vesa Rantala, Mika Siikaluoma, Paavo Tomminen. Kaikki SM-tulokset toimintakertomukset liitteenä.

Vehkalahden Veikkojen nuoret olivat hienosti edustettuina myös Tilastopajan tilastoissa: Benjamin Tasa ylsi P14-sarjan tilastoissa 3 lajissa Suomen 10 parhaan joukkoon (kuulassa 9. sija, 1000 metrillä 2. sija ja 800 metrillä 5. sija), Eero Soikkeli  oli P15-sarjassa 2 lajissa 10 parhaan joukossa (kuula ja kiekko 5. sija), Maria Tasa puolestaan oli 9-vuotiaiden tilastoissa 2. sijalla 1000 metrin juoksussa ja Pauliina Puhakka heitti keihäässä kauden yhdeksänneksi pisimmän heiton T14-sarjassa.

Veikkojen seuraennätykset ovat kovia, mutta niitäkin rikottiin. Mia Kaaro heitti uuden seuraennätyksen T14-sarjassa kiekonheitossa (750 g) tuloksella 31,65 m ja Pauliina Puhakka heitti uuden seuraennätyksen T14-sarjassa keihäänheitossa (400 g) tuloksella 40,27. Myös Benjamin Tasan tulokset, P14-sarjan 800 metrillä (2:08,99) ja 5-ottelussa (2032) ovat uudet seuraennätykset.

Aluemestaruuskilpailuissa Veikkoja edusti Benjamin Tasa, joka kilpaili Helsingissä järjestetyissä ikäistensä am-kilpailuissa 4 lajissa. Kymenlaakson yleisurheilun pm-kilpailuissa Vehkalahden Veikkojen 9-15 -vuotiaat tekivät yhteensä 77 henkilökohtaista kilpailutulosta sekä kilpailivat viesteissä 22 joukkueen voimin. Nämä ja monet muut hienot sijoitukset ja tulokset löytyvät eriteltyinä tulosliitteestä.

KILPAILUTOIMINTA

Perinteinen maastojuoksucup toteutettiin yleisurheilujaoston ja kyläosastojen yhteistyöllä huhti- ja toukokuun aikana. Maastojuoksucupin palkinnot jaettiin Kunniakierros-tapahtuman yhteydessä kesäkuun alkupuolella. Kaikissa osakilpailuissa jaettiin lisäksi pieni osallistumispalkinto. Maastojuoksucupissa tehtiin vuonna 2017 yhteensä 389 kisasuoritusta!

Ruissalon maastossa juostiin toukokuussa pitkästä aikaa pm-maastot VeVen järjestämänä.

Toukokuussa järjestettiin Haminan Rauhankadun kentällä Kymenlaakson Lajipäivä, jossa lajeina olivat pitkät matkat ja keihäänheitto.

Seuran yleisurheilumestaruudet ratkottiin Haminan Rauhankadun kentällä 28.9. ja 31.8. pituus- ja korkeushypyssä, pallonheitossa, kuulantyönnössä, keihäänheitossa sekä pika- ja kestävyysjuoksussa.

Urheiluliiton Silja Line –seurakisoja järjestettiin kesän aikana yhteensä neljät yhteistyössä Haminan Pontevan ja kaupungin liikuntapalvelujen kanssa. Seurakisat olivat maksuttomia, kaikille 5-15 -vuotiaille avoimia matalan kynnyksen kilpailuja. Kisojen urheilulajeina olivat pikajuoksu, aitajuoksu, pitkän matkan juoksu, pallonheitto, keihäänheitto, kuulantyöntö, pituushyppy, korkeushyppy ja kolmiloikka.

Järjestettiin yhteistyössä Haminan Varuskunnan Urheilijoiden kanssa Kymen Sanomat puolimaraton, jonka kisakeskuksena toimi Rauhankadun urheilukenttä. Ajankohtana oli tällä kertaa elokuu. Osanottajamäärä jäi vaatimattomaksi ja järjestelytoimikunta miettii ratkaisuja osallistujamäärän kasvattamiseksi.

Järjestettiin elokuussa KymY:n pm-viestit 9-15 -vuotiaille. Järjestelyt sujuivat hyvin ja kisat olivatkin menestys sekä järjestäjien että Veikkoja edustavien lasten ja nuorten kannalta katsottuna. Saimme kasattua kisoihin yhteensä 22 joukkuetta, joissa oli Veikkoja edustamassa myös monta ensikertalaista ja sarjaansa nähden ”alaikäistä”.

YLEISURHEILUN LAJI-ILLAT

Kesä-, heinä- ja elokuussa 2017 kokoonnuttiin edelliskesän tavoin Haminan urheilukentälle eri yleisurheilulajeihin keskittyneiden maksuttomien harjoitusiltojen merkeissä. Laji-iltojen vetäjinä oli kokeneita valmentajia kuten Sini Huhtala, joka opetti pituushyppyä, Reijo Kauppila kolmiloikkaa ja Juha Kaaro keihäänheittoa. Lisäksi opeteltiin yu-ohjaajien johdolla pikajuoksua, viestijuoksua ja viestivaihtoja. Kesän laji-iltojen kohderyhmä oli 7-15 –vuotiaat.

Laji-iltoihin ei tarvinnut ilmoittautua ennakkoon, eikä osallistujilta edellytetty aiempaa kokemusta harjoiteltavista lajeista. Laji-iltojen tarkoituksena olikin houkutella yleisurheilun pariin uusia harrastajia, monipuolistaa osallistujien harjoittelua sekä tukea motorista kehitystä, myös kunkin muita omia lajeja. Parhaimpina iltoina osallistujia oli yli yhteensä 40 eri ikäryhmissä. Laji-illat toteutettiin Vehkalahden Veikkojen yu-jaoston ja Haminan kaupungin liikuntapalvelujen yhteistyöllä.

Varsinaisten Rauhankadun kentällä järjestettyjen laji-iltojen lisäksi järjestettiin erillinen laji-ilta Pyhällössä, jossa tutustutettiin lapsia ja nuoria juoksun saloihin.

LEIRITYS

Yleisurheilujaosto järjesti vuonna 2017 Vehkalahden Veikkojen pienille ja isommille yleisurheilijoille 2 omaa päivän mittaista harjoitusleiriä Vierumäen urheiluopistolla. Matka suuntautui Vierumäelle huhtikuussa ja marraskuussa. Molemmat leirit olivat suunnattu 6-7-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Leiripäiviin osallistui noin 20-40 lasta ja nuorta ohjaajineen ja huoltajineen. Molemmilla kerroilla ohjelmassa oli varsinaisten yleisurheiluharjoitusten lisäksi yhteinen lounas sekä vapaata polskuttelua uimahallissa. Leirimatkat olivat kaikille avoimia ja osallistujilta veloitettiin pieni omavastuu, joka kattoi matkat Vuorelan bussilla, lounaan, sekä ohjatun harjoittelun ja uimahallikäynnin.

Vehkalahden Veikoista valittiin piirileiritykseen kaudelle 2017-2018 kahdeksan nuorta urheilijaa (Pauliina Puhakka, Sini Kuokka, Milla Kokkonen, Annika Haikka, Nea Nakari, Suvi Satama, Petrus Tasa ja Benjamin Tasa). HELSYn, LASYn, KYMYn ja UUDYn ja NÅIDn yhteinen piirileiritys kaudella 2017-2018 toteutetaan kolmessa osassa Pajulahden Urheiluopistolla.

Johannes Kiri valittiin yleisurheilun yläkoululeiritykseen kaudelle 2017-2018. Yläkoululeiritys järjestetään neljänä viikon mittaisena leirinä Pajulahden urheiluopistolla.

YLEISURHEILUKOULU, NUORTEN VALMENNUSRYHMÄ JA SEURAN YHTEISET HARJOITUKSET

Syksyllä 2016 aloitettuja koko seuran yhteisiä, kaikille avoimia ja maksuttomia kehonhallinta-, lihaskunto- ja koordinaatioharjoitukset jatkettiin muutaman kerran myös keväällä 2017. Harjoitukset oli suunnattu noin 6-vuotiaista ylöspäin kaikille ikäryhmille ja ne järjestettiin keskiviikkoiltaisin Ruissalon liikuntahallilla. Harjoitukset oli jaettu 3 ryhmään iän mukaan ja niissä toimi vetäjinä eri jaostojen edustajia.

Yleisurheilukoulun harjoitusryhmät kokoontuivat vuonna 2017 säännöllisesti ympäri vuoden. Harjoitusryhmiä oli 6-15 -vuotiaille ja harjoituksia järjestettiin 1-2 viikossa ryhmästä riippuen. Kevään harjoitukset järjestettiin Ruissalon liikuntahallilla ja kesällä kokoonnuttiin Haminan Rauhankadun kentällä. Kesän yu-harjoittelu aloitettiin toukokuun lopussa valtakunnallisella yleisurheiluviikolla, jolloin saatiinkin SUL:n organisoimana korkeushyppääjä Ilona Äyräväinen vierailemaan yleisurheilukoulun starttiin. Syksyn harjoittelu aloitettiin ulkona. Ruissalon liikuntahallin remontin valmistuttua siirryttiin taas harjoittelemaan Ruissalon liikuntahalliin. Lisäksi harjoituksia järjestettiin Husulan koululla. Yleisurheilukouluun osallistui säännöllisesti ympäri vuoden noin 40-60 lasta ja nuorta.

Kevättalvella 2017 järjestettiin 2 yhteisharjoitukset Karhulan Urheilijoiden yleisurheilukoululaisten kanssa: kerran Haminassa ja kerran Kotkassa.

 

TALOUSASIAT

Jaosto hankki varoja pääasiassa talkoiden ja perustoimintansa kautta. Suurin talkootuottojen tuloerä saavutettiin Kunniakierros-tapahtuman varainkeräyksellä. Kunniakierrospäällikkönä toimi Juha Heikkilä. Keräyksen tuotto oli koko seuran osalta yli 26000 € – uusi Kymenlaakson ennätys! VeVe oli tällä tuloksella valtakunnallisesti mitattuna 6. paras kunniakierrosvarojen kerääjä ja VeVe:lle myönnettiin kunniakierrospalkinto ansiokkaasta keräystoiminnasta Suomi-Ruotsi -maaottelun yhteydessä.

 

TILASTOJA JA MUUTA TOIMINTAA

Piirin nuorisotoimintakilpailussa Vehkalahden Veikot oli 16  seuran joukossa toinen (2.) pistein 263. Yleisurheilulisenssejä veikkolaisille hankittiin kaudelle 2017 kaikkiaan 92 kappaletta. Suomen Urheiluliiton seuraluokittelussa Vehkalahden Veikot oli sijalla 147, pisteitä yht. 40,5 (vuonna 2016 sijoitus 155, pisteitä 40).

Elomarkkinakulkueeseen osallistuttiin yhdessä muiden jaostojen ja osastojen kanssa ja muun seuraväen kanssa talkoiltiin mm. Hippo-kilpailuissa. Osallistuttiin myös aktiivisesti Haminan koululaisten yu-mestaruuskisojen järjestelyihin syyskuussa.

Kisa- ja seura-asusovitustilaisuudet ja tilaus toteutettiin yhteistyössä suunnistusjaoston kanssa helmikuussa ja joulukuussa.

Jaoston toiminnasta tiedotettiin Kymen Sanomissa, Reimarissa seuran internetsivuilla yleisurheilu-välilehdellä ja Vehkalahtelaisella linjalla (www.vehkalahdenveikot.fi) sekä seuran fb-sivuilla (www.facebook.com/vehkalahdenveikot).

Jaostolle perustettiin oma Instagram-tili (@veveyleisurheilu) ja 2 jaoston edustajaa osallistui helmikuussa Kymenlaakson Liikunnan järjestämään “Sosiaalinen media osana urheiluseuran markkinointiviestintää” -koulutukseen.

Suomen urheiluliiton eteläisen ja kaakkoisen alueen aluepäällikkö Jaakko Erkinheimo tutustui Veikkojen yu-jaoston toimintaan huhtikuussa Ruissalon liikuntahallilla antaen vinkkejä seuran yu-toiminnan kehittämiseksi. Erkinheimon vinkistä perustettiin elokuussa 2017 yu-jaoston alaisuuteen nuorisotoimikunta, jonka puheenjohtajaksi valittiin Satu Lanki. Muut nuorisotoimikunnan jäsenet olivat Ismo Haikka, Antti Vuolle ja Erika Vuorinen. Nuorisotoimikunnan lisäksi perustettiin kahvilatoimikunta, jonka puheenjohtajaksi valittiin Henna Ström-Kallio.

Osallistuttiin Rauhankadun urheilukentälle hankitun langattoman ajanottolaitteiston käyttökoulutukseen ja käytettiin laitteistoa toukokuun Lajipäivässä sekä pm-viesteissä.

 

VUODEN MENESTYJÄT

Kauden päätöstilaisuus, jossa palkittiin vuoden menestyjät, järjestettiin syyskuussa Vimpasaaren Lepolassa. Tilaisuuteen osallistui noin 100 henkilöä. Tilaisuus käynnistettiin huoltajille suunnatulla infotilaisuudella, jossa kerrottiin yleisurheilujaoston toiminnasta sekä erityisesti vasta perustetuista nuoriso ja kahvilatoimikunnista. Lapsille ja nuorille oli järjestetty infotilaisuuden ajaksi ohjattuja pelejä ja leikkejä ulkosalla. Tilaisuudessa jaettiin seuran yu-mestaruuspalkinnot sekä palkittiin kauden aikana menestyneitä yleisurheilijoita ja triathlonisteja.

Menestyksen perusteella palkitut: Oona Kettunen, Venla Rantala, Pauliina Puhakka, Benjamin Tasa, Mia Kaaro, Eero Soikkeli ja Maria Tasa.

Parhaan nuoren yleisurheilijan palkinnon saajaksi valittiin Benjamin Tasa.

Tsempparipalkinnot jaettiin sarjoissa T/P 9-15: Senni Toikka, Elmeri Muukka, Nelli Kokkonen, Eetu Takanen, Eemeli Hyvönen, Onni Kivelä, Suvi Satama, Petrus Tasa ja Milla Kokkonen.

Lisäksi huomioitiin erikseen Jorma Kauppila, Vesa Rantala, Jukka Hakulinen ja Juha Kaaro.

Yleisurheilujaoston puolesta

Nina Tasa