Yleisurheilu Toiminta

Toimintasuunnitelma 1.1.2017–31.12.2017
ARVOT, VISIO JA TARKOITUS/PERUSTEHTÄVÄT

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaoston arvot, joiden mukaan jaosto pyrkii toimimaan, ovat samat kuin seuran arvot:
– yhdessä tekeminen
– oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja tasapuolisuus
– kasvatuksellisuus ja terveellisyys
– avoimuus
– kunnioitus

Yleisurheilujaoston visio on, että
Vehkalahden Veikoilla on vuosittain yli 90 yu-lisenssin omaavaa urheilijaa.
VeVen yleisurheilijat sijoittuvat joka kaudella top 5 joukkoon piirin nuorisotoimintakilpailussa.
Jokaisella on mahdollisuus harrastaa yleisurheilua omalla tasollaan.
Valmennuksen löytämisessä autetaan urheilijoiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaoston toiminnan tarkoitus ja perustehtävät:
Yu-jaosto järjestää mahdollisuuden lapsille ja nuorille yleisurheilun harrastamiseen säännöllisesti ja ympäri vuoden.
Yu-jaosto tukee ja kannustaa kilpailevia lapsi-, nuoriso- ja aikuisurheilijoita yleisurheilussa sekä triatlonissa.
Jaosto pyrkii löytämään valmennuksellista tukea sitä pyytäville.
Jaosto pyrkii aktiivisesti yhteistyöhön muiden jaostojen, muiden urheiluseurojen sekä Haminan kaupungin kanssa.
Jaosto kokoontuu ympäri vuoden säännöllisesti.
Jaoston jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta on sitovaa mukana oleville.
Kokouksista ei makseta palkkioita.
Asiat käsitellään avoimesti, siten että koko jaosto voi vaikuttaa päätösten tekemiseen.
Jaosto ottaa mielellään vastaan ideoita ja palautetta yleisurheilutoiminnan kehittämiseksi.
Jaoston toiminnasta kiinnostuneen kannattaa olla yhteydessä jaoston puheenjohtajaan.
Uusien jäsenien mukaan ottamisesta päätetään vuosittain jaoston loka-marraskuun kokouksessa.
Jaoston seuraavan kauden kokoonpanon vahvistaa syksyisin Vehkalahden Veikkojen syyskokous.

JÄSENISTÖ
Seuran toimintaan ja jäseneksi houkutellaan uusia henkilöitä kiinnostavan toiminnan kautta.

TALOUS
Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja talousarvioin mukaiseen toimintaan. Jaostolla on talousvastaava, joka seuraa taloutta muiden jaoston jäsenten tuella ja esittelee taloustilanteen jaoston kokouksissa.
Varoja kerätään aiempien vuosien hyväksi havaitulla mallilla. Suurin osa tuotoista kertyy varsinaisesta toiminnasta, ja lisäksi merkittävä varainkeruumuoto on Kunniakierros-tapahtuma.

Kunniakierros-tapahtuman ”korvamerkitty” varainhankinta
Urheilija voi kerätä Kunniakierros-tapahtumassa hänelle itselle korvamerkittyjä varoja seuraavasti:
– urheilijalle voidaan tämän pyynnöstä ”korvamerkitä” osa keräyssummasta käytettäväksi seuran tai liiton- /piirin leirityskustannuksiin/varustehankintoihin (pyynnöksi riittää merkintä ”yleisurheilu” keräyslistojen yläreunassa)
– korvamerkityn summan suuruus: urheilijan keräyssummasta seuralle jäävästä tuotosta 50 %. Kuvitteellinen esimerkki vuodelta 2015: urheilija keräsi 200 €, josta seuralle jäi 75 % = 150 €, jolloin urheilijan henkilökohtaisiin kuluihin jää käytettäväksi 0,50 *150€ =75€ (seuralle jäävän osuuden prosenttiluku vaihtelee vuosittain kerätyn kokonaispotin mukaan)
– korvamerkittyjä varoja ei voida siirtää käytettäväksi myöhemmille vuosille vaan ne tulee käyttää keräysvuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä

KOULUTUKSET
Seuran kustantama yu-valmentajakoulutus sitouttaa vähintään 2 vuoden toimintaan omassa seurassa. Ohjaajakoulutuksen osalta velvoite on vähintään 1 vuosi. Koulutetuille yu-ohjaajille maksetaan suurempi korvaus ohjauskerroilta kuin kouluttamattomille.
Jaoston jäsenet sitoutuvat toimimaan aktiivisina värvääjinä sopivia koulutettavia kohdatessaan.
Jaosto järjestää myös omaa koulutusta. Keväälle 2017 on suunnitteilla yu-tuomarikoulutusta ja kilpailujen järjestämiskoulutusta.

KILPAILUTOIMINTA
Kilpailumaksut

  • Seura maksaa kaikki seuraa edustavien, lisenssin lunastaneiden, lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten yu-kilpailuiden ilmoittautumismaksut.
  • Seura maksaa yu-lisenssin lunastaneiden, seuran edustusurheilijoiden kansallisten-, kansainvälisten- sekä aluemestaruus- pm- ja sm-kilpailuiden ilmoittautumismaksut. Muista kilpailumaksuista ja jälki-ilmoittautumisista huolehtii urheilija itse.
  • Seura maksaa osallistumismaksut triathlonin SM kilpailuihin osallistuttaessa.

Normaalihintaiset ilmoittautumiset (ei jälki-ilmoittautumisia) maksetaan kulukorvaushakemusta vastaan takaisin. Samalla kulukorvaushakemuksella toivotaan haettavan kerralla kaikkien kuluneen kesäkauden kisojen korvauksia 30.9.2017 mennessä. Talvikaudella korvauksia voi hakea yksittäisistäkin kisoista.

Matkalaskut

Korvaus koskee kilpailumatkoja Suomen mestaruuskilpailuihin 14 vuotiaiden sarjasta yleiseen sarjaan. Aikuisurheilijoiden kilpailumatkoista korvausta ei makseta.
Henkilömäärä voi pitää sisällään yhden huoltajan / kuljettajan nuorten sarjojen osalta.
Majoituskuluja korvataan enimmillään 30,- euroa vuorokautta kohden SM kilpailuihin osallistuttaessa.
Seura suosittelee kimppakyytien käyttöä mahdollisuuksien mukaan. Matkakorvauksia ei makseta jos seuran toimesta on järjestetty yhteiskuljetus kilpailupaikalle.
Täytetty lomake tulee toimittaa talousvastaavalle, joka laskun tarkastettuaan toimittaa sen eteenpäin maksuun.

Ilmoittautuminen kilpailuihin

Yleisurheilun ilmoitussihteerinä toimii Anniina Koso, joka ilmoittaa urheilijat kilpailukalenteri.fi -sivustolla julkaistuihin kilpailuihin. Kilpailukalenteri.fi -sivuilla listattuihin yu-kilpailuihin ilmoittautuminen tulee tapahtua ilmoitussihteerin kautta vähintään kaksi päivää ennen ilmoittautumisajan umpeutumista. Ilmoitussihteerin velvollisuutena on vahvistaa kilpailijalle osallistuminen ilmoittautumisen jälkeen. Mikäli henkilö ilmoittautuu kilpailukalenteri.fi -sivuilla listattuihin yu-kilpailuihin itse, ei seura korvaa kilpailuiden osallistumismaksuja. Kilpailukalenteri.fi:n ulkopuolisiin kilpailuihin osallistuttaessa osallistumismaksu korvataan kulukorvauslomaketta vastaan YU-jaoston korvaussäännön mukaan. Kulukorvauslomake on toimitettava jaoston talousvastaavalle kuluvan vuoden loppuun mennessä. Myöhästyneitä kulukorvauslomakkeita ei käsitellä.

Ilmoittautuminen ensisijaisesti sähköpostilla: anniina.koso_at_gmail.com (lisätietoja tarvittaessa puh. 0404152466/Anniina)
Viestien ja kilpailuiden, joissa edellytetään seuran yhteistä ilmoittautumista, jaoston edustaja (tapauskohtaisesti) ilmoittaa urheilijat kilpailuihin.
Viestijoukkueiden kasaamisen helpottamiseksi nimetään nuorimpien sarjojen osalta vastuuhenkilöt, jotka auttavat kasaamaan täydet joukkueet ja ilmoittavat joukkueet kilpailusihteerille.

Omat tapahtumat /kilpailut ja osallistuminen järjestelyihin

Kunniakierros-tapahtuma touko- / kesäkuussa 2017.
Maastojuoksucup yhdessä kyläosastojen kanssa, jolloin kyläosastot vastaavat järjestelyistä ja jaosto kustantaa osakilpailu- ja cuppalkinnot.
Seuran yu-mestaruuskilpailut, maksuttomat ja kaikille avoimet.
Kymenlaakson yleisurheilu ry:n pm-kisat, haetaan ensisijaisesti järjestettäväksi viestit elokuussa 2017.
Silja Line -seurakisat (4-6 kilpailua) mahdollisesti yhteistyössä Haminan Pontevan kanssa.
Osallistuminen Hippokisojen järjestelyihin.
Järjestelyapuna koulujen yleisurheilukilpailujen järjestämisessä.
KySa-puolimaraton lokakuussa 2017.
Kauden päätöstilaisuus syksyllä 2017

PALKITSEMISET JA HUOMIOINNIT

Jaostolla on päätös- ja harkintavastuu palkitsemisiin liittyen. Jaosto linjaa huomioinnit budjettinsa, toiminnan laajuuden sekä urheilijoiden menestyksen mukaan. Pyrkimyksenä on mahdollisimman optimaalinen ja kannustava lopputulos.
Palkitsemiskriteerit minimissään kauden päätöstilaisuudessa:

  1. kategoria: SM-mitali*
  2. kategoria: SM-kisoissa 10 joukossa / nuorilla tilastopajan 10 joukossa / seuraennätys*
  3. paras nuori yleisurheilija*
  4. tsempparipalkinto /-palkinnot kauden aikana erityistä urheilumieltä osoittaneelle/osoittaneille henkilö(i)lle

* 1., 2. ja 3. kategorian mukaisen palkitsemisen edellytyksenä on, että kulukorvauslomakkeet tuloksineen on toimitettu määräajassa (30.9. mennessä) jaostolle.

URHEILIJASOPIMUKSET, VALMENTAJASOPIMUKSET, LEIRIT JA MUU LAJIHARJOITTELU

Jaoston asettaman työryhmän laatima urheilijasopimuspohja seuran yleisurheilijoille on otettu käyttöön vuoden 2016 kuluessa.
Seuran edustusurheilijoille maksetaan valmennustukea tapauskohtaisesti erillisten valmentajasopimusten/urheilijasopimuksen mukaisesti.
Seuraa edustavien urheilijoiden on mahdollista hakea jaostolta avustusta valtakunnallisiin, alueellisiin ja seuran järjestämiin yu-leireihin. Avustuksista ja niiden määrästä päätetään tapauskohtaisesti.
Yleisurheilijoiden harjoitusmatka urheiluopistoon keväällä sekä syksyllä, hinnat ja omavastuuosuudet tarkentuvat kevään 2017 aikana.
Lajivalmennusta nuorille urheilijoille, suunnitelmissa jatkaa laji-iltoja Ruissalon liikuntahallissa/urheilukentällä.
Nuorille 11-15 vuotiaille tarkoitetussa yleisurheilun valmennusryhmässä harjoitellaan osallistujien kiinnostuksen mukaan juoksua, hyppyjä / heittoja.

MUITA TAPAHTUMIA / SUUNNITELMIA

Elomarkkinakulkueeseen osallistuminen.
Seuran kilpailuasujen hankinta yhteistilauksella suunnistusjaoston kanssa.
Uusien kilpailunumeroiden hankinta; kaksi sarjaa 1-100, 101-200, yhteistyössä Rantalainen Hamina (entinen Tili Talsi) –yrityksen kanssa.
Kilpailukalenteritilaus keväällä 2017: 20 kpl jaettavaksi avainhenkilöille ja suorituspaikoille.
Kutsutaan Suomen Urheiluliiton Eteläisen ja Kaakkoisen alueen aluepäällikkö Jaakko Erkinheimo tutustumaan VeVe:n YU toimintaan jonkin kevään YU jaoston kokouksen yhteydessä ja mietitään kuinka seuran yleisurheilua voidaan lähteä kehittämään.

URHEILUKOULUT

Kevään 2017 yleisurheilukoulu (harjoitukset tammikuu- maalis-/huhtikuu).
Kesän 2017 yleisurheilukoulu (harjoitukset kesäkuu-heinäkuu, sekä Silja Line –seurakisat ja seuran yu-mestaruuskisat).
Syksyn 2017 yleisurheilukoulu (harjoitukset lokakuu-joulukuu).

Hinnat / toimintakausi (kevät, kesä, syksy)
– ryhmät 6-7 –vuotta, 8-9 –vuotta, 10-11 –vuotta ja 12-14 -vuotta
– hinta: 50 € jäseniltä, 60 € ei-jäseniltä, sisaralennus 10 € toisesta lapsesta, (sisältää lisenssin, alennus lisenssin haltijoille 5 €)
Pidätämme oikeuden muutoksiin!

Ohjaajapalkkiot SUL:n kouluttamille ohjaajille 10 € / ohjauskerta ja kouluttamattomille ohjaajille 8 € / ohjauskerta.
Lisäksi suunnitteilla juoksukoulu lapsille / nuorille sekä aikuisille. Hinnat määritellään kulujen selvittyä.

TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Tiedotetaan mahdollisimman paljon ja avoimesti kaikesta toiminnasta. Tiedotuskanavia sanomalehdet (Reimari ja Kymen Sanomat), seuran www-sivut, seuran facebook-sivu, sähköposti, paperitiedotteet. Vastuuhenkilöt vastaavat omien vastuualueidensa lehti-ilmoittelusta.

Sisäinen tiedottaminen
Jaoston sisäinen tiedottaminen sähköpostilla.


 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2015, YLEISURHEILUJAOSTO

Jäsenet

Yleisurheilujaoston jäsenet ja vastuualueet vuonna 2015: Nina Tasa (puheenjohtaja), Marketta Klemola (sihteeri), Aino Satama (talousvastaava), Ismo Haikka (yleisurheilukoulu), Sami Mässeli (tilavaraukset, laji-illat), Jouni Kuokka ja Satu Lanki. Jaoston ulkopuolella kokouksiin osallistui Juha Heikkilä, joka toimi seuran edustajana Suomen Urheiluliiton liittovaltuustossa, Kymenlaakson Yleisurheilun kunniakierrospäällikkönä, jaoston kunniakierrospäällikkönä sekä Haminassa järjestettyjen 9-15 –vuotiaiden pm-otteluiden ja KySa -puolimaratonin kilpailunjohtajana. Yleisurheilujaosto kokoontui vuoden aikana 9 kertaa.

YLEISTÄ

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaoston arvot linjattiin seuran arvojen mukaisiksi:

– yhdessä tekeminen
– oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja tasapuolisuus
– kasvatuksellisuus ja terveellisyys
– avoimuus
– kunnioitus

Yleisurheilujaoston visio määriteltiin seuraavasti:

Vehkalahden Veikoilla on vuosittain yli 90 yu-lisenssin omaavaa urheilijaa. VeVen yleisurheilijat sijoittuvat joka kaudella top 5 joukkoon piirin nuorisotoimintakilpailussa. Jokaisella on mahdollisuus harrastaa yleisurheilua omalla tasollaan. Valmennuksen löytämisessä autetaan urheilijoiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaoston toiminnan tarkoitus ja perustehtävät linjattiin seuraavasti:

Yu-jaosto järjestää mahdollisuuden lapsille ja nuorille yleisurheilun harrastamiseen säännöllisesti ja ympärivuoden. Yu-jaosto tukee ja kannustaa kilpailevia lapsi-, nuoriso- ja aikuisurheilijoita. Jaosto auttaa löytämään valmennuksellista tukea sitä tarvitseville.

KILPAILUTOIMINTA

Vehkalahden Veikkojen urheilijat edustivat seuraa menestyksekkäästi piiri- sekä kansallisella tasolla. SM-kilpailujen yleisen sarjan parhaasta sijoituksesta vastasi Mikko Tyni ollessaan Imatralla juostuissa SM-maastojuoksukilpailuissa 12 kilometrillä kuudes. Siuntiossa juostulla SM-puolimaratonilla Tyni oli 10.

Myös nuorempien sarjoissa ansioiduttiin SM-kilpailuissa: Aapo Tilli otti kultaa Imatralla järjestetyssä SM-maastotriathlonkilpailussa sarjassa M13-15. Meri Rautamies saavutti keihäänheitossa N22 –sarjassa 8. sijan SM-hallikilpailuissa Tampereella ja 9. sijan Lahdessa pidetyissä SM-kilpailuissa. Eelis Komulainen puolestaan juoksi Savonlinnassa pidetyissä nuorten SM-kilpailuissa yhdeksänneksi 800 metrillä sarjassa M20.

Aikuisurheiluliiton SM-maastojuoksukilpailuista Imatralta veikkolaiset kahmivat mitaleja kahdella joukkueella: Jorma Kauppila, Vesa Rantala ja Heikki Vuoksiala pokkasivat kultaa sarjassa M55 ja Esa Martomaa, Arto Ylä-Kotola ja Saku Kirkkopelto ottivat hopeaa sarjassa M35. Samoissa kisoissa saavutettiin myös henkilökohtaista menestystä: Esa Martomaa 4. (M35), Jorma Kauppila 6. (M55) ja Heikki Vuoksiala 10. (M55).
Vehkalahden Veikkojen nuoret olivat hienosti edustettuina myös Tilastopajan tilastoissa: Benjamin Tasa ylsi P12-sarjassa 3 lajissa tilastopajan 10 parhaan joukkoon (800 metrillä 8. sija, kuulassa 4. sija ja 5-ottelussa 6. sija) ja Pauliina Puhakka heitti keihäässä kauden yhdeksänneksi pisimmän heiton T12-sarjassa.

Veikkojen seuraennätykset ovat kovia, mutta niitäkin rikottiin. Mia Kaaro heitti uuden seuraennätyksen T12-sarjassa kiekonheitossa tuloksella 29.08.

Maastojuoksucup toteutettiin yleisurheilujaoston ja kyläosastojen yhteistyöllä huhti- ja toukokuun 2015 aikana. Käytännön järjestelyistä vastasivat kyläosastot Reitkallin Vihuri, Husulan Kunto, Neuvottoman Tarmo ja Kirkkojärven Kiri. Maastojuoksucupin palkinnot jaettiin Kunniakierros-tapahtuman yhteydessä toukokuussa. Kaikissa osakilpailuissa jaettiin lisäksi pieni osallistumispalkinto. Maastojuoksucupiin osallistui yhteensä 155 juoksijaa (vuonna 2014: 118 juoksijaa).
Seuran yleisurheilumestaruudet ratkottiin Haminan Rauhankadun kentällä 20.8. ja 22.8. pituus- ja korkeushypyssä, kuulan työnnössä, keihään heitossa sekä pika- ja kestävyysjuoksussa. Pienempien sarjoissa koettiin niin suurta iloa kuin syviä pettymyksiäkin kuten urheiluun väistämättä kuuluu. Nuoret urheilijat pääsivät testaamaan vauhtiaan Mikko Tyni vetäessä ”letkaa” 3000 metrin juoksussa.

Urheiluliiton Silja Line –seurakisoja järjestettiin kesän aikana yhteensä kuudet yhteistyössä Haminan Pontevan ja kaupungin liikuntapalvelujen kanssa. Seurakisat olivat maksuttomia, kaikille avoimia matalan kynnyksen kilpailuja.

Järjestettiin yhteistyössä Haminan Varuskunnan Urheilijoiden kanssa Kymen Sanomat puolimaraton, jonka kisakeskuksena toimi tällä kertaa Rauhankadun urheilukenttä. Aikuisten sarjojen lisäksi kisattiin lasten sarjoissa. Ajankohtana oli totutusta poiketen lokakuu, joka sai kiitosta aikuisten sarjoihin osallistuneilta mutta verotti lasten sarjojen osallistujamääriä.

Järjestettiin syyskuussa KymY:n pm-moniottelut 9-15 -vuotiaille. Järjestelyihin saatiin tarpeellista apua naapuriseuroilta.

Viesteihin ilmoittautumista ja viestijoukkueiden kasaamista helpottamaan nimettiin viestivastaavat sarjoihin 9-17 –vuotta.

LAJI-ILLAT

Ruissalon liikuntahallilla aloitettiin keväällä 2015 ammattivalmentajien vetämät yleisharjoitteluun ja lihashuoltoon keskittyneet laji-illat/harjoitukset. Kevään osanottajamäärät olivat maksuttomuudesta huolimatta vaatimattomia, parhaimmillaankin alle 10 osallistujaa. Palaute oli kuitenkin rohkaisevaa ja kesä- heinä- ja elokuun ajan päätettiin järjestää yhdessä Haminan Pontevan ja kaupungin liikuntapalvelujen kanssa maanantaisin laji-iltoja, joissa 7-12 –vuotiaat lapset pääsivät tutustumaan eri yleisurheilulajien saloihin. Kuutena kertana laji-ilta oli matalan kynnyksen Silja Line –seurakisa ja muut maanantait harjoiteltiin asiantuntevan ohjaajan/valmentajan johdolla eri lajeja: seiväshyppyä, korkeutta, pituutta, kolmiloikkaa, keihäänheittoa, moukaria, kuulan työntöä, juoksua sekä viestejä. Kesän aikana laji-iltoihin osallistui kymmeniä lapsia! Iltojen toteuttamisesta iso kiitos vapaaehtoisille valmentajille Kimmo Kantosalo, Timo-Jussi Talsi, Ari Pietarinen, Reijo Kauppila, Juha Kaaro, Sini Huhtala ja Ari Taavitsainen sekä yhteistyökumppaneille ja talkoolaisille!

Marraskuussa järjestettiin päivän harjoittelumatka Pajulahteen. Matkalle osallistui 18 lasta ja nuorta ohjaajineen. Matka oli avoin ja maksuton kaikille VeVen yu-lisenssiläisille lapsille ja nuorille ja toteutettiin yhteiskuljetuksella. Pajulahdessa harjoiteltiin juoksua ja hyppyjä, kisattiin paininukkeviestissä, ruokailtiin ja tutustuttiin paikkoihin.

YLEISURHEILUKOULU

Yleisurheilukoulun harjoitusryhmiä oli keväällä ja kesällä 2015 kolme: 6-7 –vuotiaiden ryhmä, 8-9 –vuotiaiden ryhmä sekä 10-12 –vuotiaiden ryhmä, joissa kävi yhteensä yli 50 lasta. Harjoituksia järjestettiin kerran viikossa: keväällä Ruissalon liikuntahallilla ja kesällä Haminan Rauhankadun kentällä. Ilmoittautuminen tapahtui seuran nettisivujen kautta sähköisesti.

Syksyllä 2015 yleisurheilun harjoitusryhmiä oli jo 4! Saimme iloksemme vetäjän nyt myös 12-14 –vuotiaille yleisurheilusta kiinnostuneille nuorille. Tämän lisäksi kokoontui 6-7 –vuotiaiden ryhmä, 8-9 –vuotiaiden ryhmä sekä 10-11 –vuotiaiden ryhmä. Ryhmissä kävi yhteensä 48 lasta. Harjoituksia järjestettiin kerran viikossa (maanantaisin) syyskuun lopusta joulukuun puoliväliin Ruissalon liikuntahallilla. Ilmoittautuminen tapahtui seuran nettisivujen kautta sähköisesti.

TALOUSASIAT

Jaoston talousvastaavana toimi Aino Satama. Jaosto hankki varoja talkoiden ja ydintoimintansa kautta.

Suurin tuloerä saavutettiin Kunniakierros-tapahtuman varainkeräyksellä. Kunniakierrospäällikkönä toimi Juha Heikkilä. Kunniakierrostulos vuonna 2015 oli seuran kaikkien aikojen suurin ollen yli 25 000 €! Valtakunnallisissa tilastoissa Veikkojen tulos oikeutti kuudenteen sijaan ja seura huomioitiin Porin Kalevan kisojen yhteydessä 1.8. Tulos oli samalla myös piirin kaikkien aikojen paras tulos ja vuoden 2015 tilastoissa Kymenlaakson 20 parhaan kerääjän joukossa oli jopa 17 veikkolaista. Yhteensä keräyslistoja palautti yli 50 veikkolaista!

TILASTOJA JA MUUTA TOIMINTAA

Piirin nuorisotoimintakilpailussa Vehkalahden Veikot oli 23 seuran joukossa toinen (2.) pistein 189. Sijoitus parani edellisestä vuodesta, jolloin Veikot oli kolmas (3.). Yleisurheilulisenssejä veikkolaisille hankittiin kaudelle 2015 kaikkiaan 68 kappaletta. Suomen Urheiluliiton seuraluokittelussa Vehkalahden Veikot oli sijalla 95.

Elomarkkinakulkueeseen osallistuttiin yhdessä muiden jaostojen ja osastojen kanssa ja muun seuraväen kanssa talkoiltiin mm. Hippo-kilpailuissa. Osallistuttiin Haminan koululaisten yu-mestaruuskisojen järjestelyihin.

Kisa- ja seura-asusovitustilaisuudet ja tilaus toteutettiin yhteistyössä suunnistusjaoston kanssa.

Jaoston toiminnasta tiedotettiin Kymen Sanomissa, Reimarissa seuran internetsivuilla yleisurheilu-välilehdellä ja Vehkalahtelaisella linjalla (www.vehkalahdenveikot.fi) sekä seuran fb-sivuilla (www.facebook.com/vehkalahdenveikot).

VUODEN MENESTYJÄT

Kauden päätöstilaisuus, jossa palkittiin vuoden menestyjät, järjestettiin lauantaina 10.10. Vehkalinnassa.

Menestyksen perusteella palkitut: Mikko Tyni, Aapo Tilli, Meri Rautamies, Eelis Komulainen, Esa Martomaa, Jorma Kauppila, Heikki Vuoksiala, Vesa Rantala, Arto Ylä-Kotola, Saku Kirkkopelto, Benjamin Tasa, Pauliina Puhakka ja Mia Kaaro.
Parhaan nuoren yleisurheilijan palkinnon sai Benjamin Tasa.

Lisäksi palkittiin tsemppari-palkinnolla 9-vuotiaiden pm-viestijoukkueisiin osallistuneet: Neea Lanki, Satu Kuokka, Nelli Kokkonen, Josefiina Vapalahti, Viivi Vuorinen, Eemeli Tuutti, Joona Hirvilahti, Niklas Hirvilahti, Eemeli Hyvönen ja Viljami Hyvönen.

Yleisurheilujaoston puolesta
Nina Tasa