Yleisurheilu Toiminta

Toimintasuunnitelma 1.1.2020–31.12.2020

Yleisurheilujaoston kokoonpano: 

Erika Alho, Tiina Kiri, Anniina Koso, Jouni Kuokka, Satu Lanki, Sami Mässeli, Heidi Pakkanen, Päivi Pasi, Laura Pellinen, Heidi Roti, Henna Ström-Kallio ja Nina Tasa. Lisäksi jaoston ulkopuolisena jäsenenä Juha Heikkilä.

Toimikunnat:

Nuorisotoimikunta, puheenjohtaja Satu Lanki
Kahvilatoimikunta, puheenjohtaja Henna Ström-Kallio
Kilpailutoimikunta, pyrkii järjestäytymään vuoden 2020 alussa

Toimikuntien tehtävät:

Nuorisotoimikunnan tehtävänä on koordinoida lasten ja nuorten harraste- ja valmennustoimintaa.

Kahvilatoimikunnan tehtävänä on koordinoida YU-jaoston järjestämien tapahtumien kahvilatoimintaa.

Kilpailutoimikunnan tehtävänä on koordinoida YU-jaoston järjestämien kilpailuiden järjestämistä yleisesti sekä kilpailuihin osallistumista yleisesti (myös muut kuin omat kilpailut).

ARVOT, VISIO JA TARKOITUS/PERUSTEHTÄVÄT

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaoston arvot, joiden mukaan jaosto pyrkii toimimaan, ovat samat kuin seuran arvot:

– yhdessä tekeminen
– oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja tasapuolisuus
– kasvatuksellisuus ja terveellisyys
– avoimuus
– kunnioitus

Yleisurheilujaoston visio on, että

Vehkalahden Veikoilla on vuosittain yli 90 yu-lisenssin omaavaa urheilijaa.
VeVen yleisurheilijat sijoittuvat joka kaudella top 3 joukkoon piirin nuorisotoimintakilpailussa.
Jokaisella on mahdollisuus harrastaa yleisurheilua omalla tasollaan.
Valmennuksen löytämisessä pyritään auttamaan urheilijoiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaoston toiminnan tarkoitus ja perustehtävät:

Yu-jaosto järjestää mahdollisuuden lapsille ja nuorille yleisurheilun harrastamiseen säännöllisesti ja ympäri vuoden.

Yu-jaosto tukee ja kannustaa kilpailevia lapsi-, nuoriso- ja aikuisurheilijoita yleisurheilussa sekä triatlonissa.

Jaosto pyrkii löytämään valmennuksellista tukea sitä pyytäville.

Jaosto pyrkii aktiivisesti yhteistyöhön muiden jaostojen, muiden urheiluseurojen sekä Haminan kaupungin kanssa.

Kokoukset 

Jaosto kokoontuu ympäri vuoden säännöllisesti.
Jaoston jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta on sitovaa mukana oleville.
Kokouksista ei makseta palkkioita.
Asiat käsitellään avoimesti, siten että koko jaosto voi vaikuttaa päätösten tekemiseen.
Jaosto ottaa mielellään vastaan ideoita ja palautetta yleisurheilutoiminnan kehittämiseksi.
Jaoston toiminnasta kiinnostuneen kannattaa olla yhteydessä jaoston puheenjohtajaan.
Uusien jäsenien mukaan ottamisesta päätetään vuosittain jaoston loka-marraskuun kokouksessa.
Jaoston seuraavan kauden kokoonpanon vahvistaa syksyisin Vehkalahden Veikkojen syyskokous.

JÄSENISTÖ

Seuran toimintaan ja jäseneksi houkutellaan uusia henkilöitä kiinnostavan toiminnan kautta.

TALOUS

Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja talousarvion mukaiseen toimintaan. Jaostolla on talousvastaava, joka seuraa taloutta muiden jaoston jäsenten tuella ja esittelee taloustilanteen jaoston kokouksissa.

Varoja kerätään aiempien vuosien hyväksi havaitulla mallilla. Suurin osa tuotoista kertyy varsinaisesta toiminnasta, ja lisäksi merkittävä varainkeruun muoto on Kunniakierros-tapahtuma.

KOULUTUKSET

Seuran kustantama yu-valmentajakoulutus sitouttaa vähintään 2 vuoden toimintaan omassa seurassa. Ohjaajakoulutuksen osalta velvoite on vähintään 1 vuosi. 

Jaoston jäsenet sitoutuvat toimimaan aktiivisina värvääjinä sopivia koulutettavia kohdatessaan.

Jaosto järjestää myös omaa koulutusta. Keväällä 2020 pyritään järjestämään yu-tuomarikoulutusta, sillä tulevissa yleisurheilukilpailuissa tarvitaan toimitsijoita.

KILPAILUTOIMINTA

Kilpailumaksut

Seura maksaa kaikki seuraa edustavien, lisenssin lunastaneiden, lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten yu-kilpailuiden ilmoittautumismaksut, poislukien hölkkäkilpailut ja polkujuoksukilpailut.

Seura maksaa yu-lisenssin lunastaneiden, seuran edustusurheilijoiden kansallisten-, kansainvälisten- sekä aluemestaruus- pm- ja SM-kilpailuiden ilmoittautumismaksut, poislukien hölkkäkilpailut ja polkujuoksukilpailut. Muista kilpailumaksuista ja jälki-ilmoittautumisista huolehtii urheilija itse. 

Seura maksaa yu-lisenssin lunastaneiden, seuraa edustavien aikuisurheilijoiden SM-kilpailujen ja kansainvälisten arvokilpailujen ilmoittautumismaksut.

Seura maksaa osallistumismaksut triathlonin SM-kilpailuihin osallistuttaessa.

Matkalaskut

Korvaus koskee kilpailumatkoja Suomen mestaruuskilpailuihin 14 vuotiaiden sarjasta yleiseen sarjaan. Aikuisurheilijoiden kilpailumatkoista korvausta ei makseta.

Henkilömäärä voi pitää sisällään yhden huoltajan / kuljettajan alle 18-vuotiaiden sarjojen osalta.

Majoituskuluja korvataan enimmillään 60,- euroa vuorokautta kohden SM kilpailuihin osallistuttaessa.

Seura suosittelee kimppakyytien käyttöä mahdollisuuksien mukaan. Matkakorvauksia ei makseta jos seuran toimesta on järjestetty yhteiskuljetus kilpailupaikalle.

Täytetty lomake tulee toimittaa talousvastaavalle, joka laskun tarkastettuaan toimittaa sen eteenpäin maksuun.

Pyritään järjestämään vähintään kerran kesäkauden aikana yhteiskuljetus yu-kilpailuihin esim. seuracup tai YAG.

Ilmoittautuminen kilpailuihin

Kilpailukalenteri.fi -sivuilla listattuihin yu-kilpailuihin ilmoittautuminen tulee tapahtua ilmoitussihteerin kautta vähintään kaksi päivää ennen ilmoittautumisajan umpeutumista. Ilmoitussihteerin velvollisuutena on vahvistaa kilpailijalle osallistuminen ilmoittautumisen jälkeen. Mikäli henkilö ilmoittautuu kilpailukalenteri.fi -sivuilla listattuihin yu-kilpailuihin itse, ei seura korvaa kilpailuiden osallistumismaksuja. 

Viestien ja kilpailuiden, joissa edellytetään seuran yhteistä ilmoittautumista, jaoston edustaja (tapauskohtaisesti) ilmoittaa urheilijat kilpailuihin.

Viestijoukkueiden kasaamisen helpottamiseksi nimetään nuorimpien sarjojen osalta vastuuhenkilöt, jotka auttavat kasaamaan täydet joukkueet ja ilmoittavat joukkueet kilpailusihteerille.

Omat tapahtumat /kilpailut/suunnitelmat ja osallistuminen järjestelyihin

Kilpailukalenteritilaus keväällä 2020: 20 kpl jaettavaksi avainhenkilöille ja suorituspaikoille.

Kunniakierros-tapahtuma touko- / kesäkuussa.

Maastojuoksucup yhdessä kyläosastojen kanssa, jolloin kyläosastot vastaavat järjestelyistä ja jaosto hankkii osakilpailu- ja cuppalkinnot.

Seuran yu-mestaruuskilpailut, maksuttomat ja kaikille avoimet. Mikäli henkilö edustaa jotakin toista seuraa yleisurheilussa (kilpailulupa/lisenssi muun kuin VeVen nimissä), ei urheilijaa palkita seuran palkinnoilla.

Kymenlaakson yleisurheilu ry:n pm-kisat, haetaan ensisijaisesti järjestettäväksi viestit elokuussa.

Silja Line -seurakisat (4-6 kilpailua) yhteistyössä Haminan Pontevan kanssa.

Elomarkkinakulkueeseen osallistuminen.

Osallistuminen Hippokisojen järjestelyihin.

Järjestelyapuna koulujen yleisurheilukilpailujen järjestämisessä.

Polkujuoksu-viikkokisat yhteistyössä muiden jaostojen kanssa syksyllä

Hamina-puolimaraton syksyllä

Kauden päätöstilaisuus syksyllä

Yleisurheiluväen saunailta syksyllä

Seuran kilpailuasujen hankinta yhteistilauksella mahdollisesti suunnistusjaoston kanssa.

PALKITSEMISET JA HUOMIOINNIT

Jaostolla on päätös- ja harkintavastuu palkitsemisiin liittyen. Jaosto linjaa huomioinnit budjettinsa, toiminnan laajuuden sekä urheilijoiden menestyksen mukaan. Pyrkimyksenä on mahdollisimman optimaalinen ja kannustava lopputulos.

Palkitsemiskriteerit minimissään kauden päätöstilaisuudessa:

kategoria: SM-mitali*

kategoria: SM-kisoissa 10 joukossa / nuorilla tilastopajan 10 joukossa / seuraennätys*

paras nuori yleisurheilija*

tsempparipalkinto /-palkinnot kauden aikana erityistä urheilumieltä osoittaneelle/osoittaneille henkilö(i)lle

Tsempparikriteerit – ei mitata senteillä ja sekunneilla, vaan:

  • positiivinen asenne, hyvä meininki
  • osallistumisaktiivisuus
  • yrittäminen
  • muiden tsemppaaminen
  • ei samalle kahta kertaa peräkkäin
  1. ja 2. kategorian palkitsemisen kriteerejä sovelletaan myös triathlonistien palkitsemisessa.

URHEILIJASOPIMUKSET, VALMENTAJASOPIMUKSET, LEIRIT JA MUU LAJIHARJOITTELU

Seuran edustusurheilijoille maksetaan valmennustukea tapauskohtaisesti erillisten valmentajasopimusten/urheilijasopimuksen mukaisesti.

Seuraa edustavien urheilijoiden on mahdollista hakea jaostolta avustusta valtakunnallisiin, alueellisiin ja seuran järjestämiin yu-leireihin. Avustuksista ja niiden määrästä päätetään tapauskohtaisesti.

Yleisurheilijoiden harjoitusmatka urheiluopistoon keväällä sekä syksyllä, hinnat ja omavastuuosuudet päätetään tapauskohtaisesti.

URHEILUKOULUT

Syksyn 2019/kevään 2020 yleisurheilukoulu (harjoitukset syyskuu-huhtikuu).

Kesän 2020 yleisurheilukoulu (harjoitukset toukokuu-elokuu, sekä Silja Line -seurakisat ja seuran yu-mestaruuskisat). Mahdollisesti keskikesällä tauko ja harjoitukset jatkuvat pidemmälle syksyyn.

Syksyn 2020/kevään 2021 yleisurheilukoulu (harjoitukset syyskuu- maalis-/huhtikuu).

Lisäksi suunnitteilla juoksukoulu keväälle 2020

Yleisurheilun valmennusryhmä toimii ympäri vuoden.

TIEDOTTAMINEN

Ulkoinen tiedottaminen

Tiedotetaan mahdollisimman paljon ja avoimesti kaikesta toiminnasta. Tiedotuskanavia sanomalehdet (Reimari ja Kymen Sanomat), seuran www-sivut, Seuramappi, seuran Facebook-sivu, Instagram, WhatsApp, sähköposti, paperitiedotteet. Vastuuhenkilöt vastaavat omien vastuualueidensa lehti-ilmoittelusta.

Sisäinen tiedottaminen

Jaoston sisäinen tiedottaminen sähköpostilla ja WhatsAppilla.


TOIMINTAKERTOMUS 2019, YLEISURHEILUJAOSTO 

TARKOITUS JA PERUSTEHTÄVÄT 

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaoston toiminnan tarkoitus ja perustehtävät linjattiin vuoden 2019 toimintasuunnitelmassa seuraavasti: Yu-jaosto järjestää mahdollisuuden lapsille ja nuorille yleisurheilun harrastamiseen säännöllisesti ja ympäri vuoden. Yu-jaosto tukee ja kannustaa kilpailevia lapsi-, nuoriso- ja aikuisurheilijoita yleisurheilussa sekä triathlonissa. Jaosto pyrkii löytämään valmennuksellista tukea sitä pyytäville. Jaosto pyrkii aktiivisesti yhteistyöhön muiden jaostojen, muiden urheiluseurojen sekä Haminan kaupungin kanssa.

ARVOT 

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaoston arvot linjattiin seuran arvojen mukaisiksi: yhdessä tekeminen, oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja tasapuolisuus, kasvatuksellisuus ja terveellisyys, avoimuus ja kunnioitus.

VISIO 

Yleisurheilujaoston visio määriteltiin seuraavasti: Vehkalahden Veikoilla on vuosittain yli 90 yu-lisenssin omaavaa urheilijaa. VeVen yleisurheilijat sijoittuvat joka kaudella top 5 joukkoon piirin nuorisotoimintakilpailussa. Jokaisella on mahdollisuus harrastaa yleisurheilua omalla tasollaan. Valmennuksen löytämisessä pyritään auttamaan urheilijoiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. 

JÄSENET 

Yleisurheilujaoston jäsenet ja vastuualueet vuonna 2019: Nina Tasa (puheenjohtaja), Jari-Pekka Vapalahti (sihteeri), Laura Pellinen (talousvastaava), Satu Lanki (nuorisotoimikunnan pj.), Sami Mässeli, Jouni Kuokka, Aino Satama, Tiina Kiri (asuvastaava), Heidi Pakkanen (viestintävastaava), Henna Ström-Kallio (kahvilatoimikunnan pj.) ja Anniina Koso (kilpailusihteeri ja kilpailutoimikunnan pj). 

Jaoston ulkopuolella kokouksiin osallistui Juha Heikkilä, joka toimi Kymenlaakson Yleisurheilun edustajana Suomen Urheiluliiton liittovaltuuston varajäsenen roolissa, Kymenlaakson Yleisurheilun hallituksen jäsenenä ja kunniakierrospäällikkönä, jaoston kunniakierrospäällikkönä sekä Hamina-puolimaratonin kilpailunjohtajana. Yleisurheilujaosto kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. 

TALOUS 

Jaoston talousvastaavana toimi Laura Pellinen. Jaosto hankki varoja pääosin ydintoimintansa, ja tapahtumien kautta. Piirinmestaruusviestit ja Hamina puolimaraton ovat näistä tapahtumista hyviä esimerkkejä. Suurin talkootuottojen tuloerä saavutettiin kuitenkin Kunniakierros-tapahtuman varainkeräyksellä. Kunniakierrospäällikkönä toimi Juha Heikkilä. Keräyksen tuotto oli koko seuran osalta noin 17 500 €. Tulosta oli tekemässä noin 30 kerääjää, tukijoina oli yli 120 yritystä ja lähes 350 yksityistä henkilöä. VeVe oli valtakunnallisesti 8. paras kunniakierrosvarojen kerääjä. 

KILPAILUTOIMINTA

Maastojuoksucup ja seuran mestaruuskilpailut

Perinteinen maastojuoksucup järjestettiin jo toistaa kertaa Haminan Veden sponsoroimana ja toteutettiin yleisurheilujaoston ja kyläosastojen yhteistyöllä huhti- ja toukokuun 2019 aikana. Järjestelyistä vastasivat kyläosastot Husulan Kunto, Neuvottoman Tarmo ja Kirkkojärven Kiri sekä Pyhällön Pyry. Cupin aloitusta jouduttiin venyttämään huhtikuun loppupuolelle runsaslumisen talven johdosta, ja ensimmäinen osakilpailu saatiinkin juosta loistavassa auringonpaisteessa, lähes +20 asteen lämpötilassa. Ilahduttavaa on, että saimme kilpailut sijoitettua maantieteellisesti laajalle alueelle ja tämä mahdollisti yhä laajemman joukon osallistumisen cupiin. Kiitos kaikille kyläosastoille talkoolaisineen aktiivisesta otteesta kilpailujen järjestämiseen! Maastojuoksucupin palkinnot jaettiin Kunniakierros-tapahtuman yhteydessä kesäkuun alkupuolella. Kaikissa osakilpailuissa jaettiin lisäksi pieni osallistumispalkinto. Maastojuoksucupiin osallistui vuonna 2019 yhteensä 109 lasta kannustus- ja tukijoukkoineen.

Seuran yleisurheilumestaruudet ratkottiin Haminan Rauhankadun kentällä syyskuun alkupuolella pituus- ja korkeushypyssä, pallonheitossa, kuulantyönnössä, keihäänheitossa sekä pika- ja kestävyysjuoksussa. 

Silja Line seurakisat

Urheiluliiton Silja Line –seurakisoja järjestettiin kesän aikana yhteensä neljät yhteistyössä Haminan Pontevan kanssa. Seurakisat olivat maksuttomia, kaikille avoimia matalan kynnyksen kilpailuja. Kisojen urheilulajeina olivat pikajuoksu, pitkän matkan juoksu, pallonheitto, keihäänheitto, kuulantyöntö, pituushyppy, korkeushyppy ja kolmiloikka. Sarjat olivat oli 5-15-vuotiaille. 

Hamina puolimaraton ja Mullinkosken kymppi

Järjestettiin yhteistyössä Haminan Varuskunnan Urheilijoiden kanssa järjestyksessä 16. Hamina  puolimaraton, jonka yhteydessä juostiin myös Mullinkosken kymppi. Kisakeskuksena toimi Rauhankadun urheilukenttä. Kisat pidettiin jo toisen kerran elokuussa. Osanottajamäärä koheni edellisvuotisesta, mutta järjestelytoimikunta miettii edelleen, miten saataisiin lisättyä tapahtuman kiinnostavuutta. 

Kymenlaakson yleisurheilun piirinmestaruusviestit

Järjestettiin elokuussa KymY:n pm-viestit 9-15 -vuotiaille. Järjestelyt sujuivat hyvin ja kisat olivatkin menestys sekä järjestäjien että Veikkoja edustavien lasten ja nuorten kannalta katsottuna. Saimme kasattua kisoihin peräti 26 joukkuetta, joissa oli Veikkoja edustamassa myös monta ensikertalaista ja sarjaansa nähden ”alaikäistä”. 

NUORISOTOIMIKUNTA 

Yleisurheilukoulu ja nuorten valmennusryhmä

Yleisurheilukoulun harjoitusryhmät, junnuvalmennusryhmä ja nuorten valmennusryhmä kokoontuivat vuonna 2019 säännöllisesti ympäri vuoden. Harjoitusryhmiä oli 6-15 -vuotiaille ja harjoituksia järjestettiin 1-2 kertaa viikossa ryhmästä riippuen. Talven harjoitukset järjestettiin Ruissalon liikuntahallilla, kesällä kokoonnuttiin Haminan Rauhankadun kentällä. 

Kesän yu-harjoittelu aloitettiin toukokuun loppupuolella valtakunnallisella yleisurheiluviikolla, jolloin yleisurheilukoulun tähtivieraaksi saapui Karhulan Katajaisten seiväshyppylupaus Tomas Wecksten. Kesällä otettiin kaksi kertaa viikossa harjoittelevien ryhmissä käyttöön mahdollisuus valita osallistuako harjoituksiin kerran vai kahdesti viikossa ja hinnoittelu tämän mukaisesti. Käytäntöä jatkettiin myös syyskaudella. 

Syksyn harjoittelu aloitettiin syyskuussa ulkona edellisen vuoden tapaan.  Syksyn edetessä siirryttiin sisäharjoitteluun ja paikka vaihtui nyt aiempina vuosina tutuksi tulleesta Ruissalon liikuntahallista Pappilansalmen koulun uuteen liikuntasaliin. 

Talvikaudella 2019 osallistujamäärät olivat: yleisurheilukoulut 27 osallistujaa, junnuvalmennusryhmä 7  ja valmennusryhmä 16 osallistujaa eli yhteensä 50. Valmennusryhmän kevätkauden (huhti-toukokuu) harjoituksiin osallistui 11 urheilijaa muiden ryhmien ollessa tauolla. Yleisurheilukoulun ryhmiin osallistui kesällä 45 lasta, junnuvalmennusryhmään 12 ja valmennusryhmään 14 nuorta eli yhteensä huimat 71! Syksyllä osallistujamäärät olivat yhteensä 57 jakautuen näin: yleisurheilukoulut 16, junnuvalmennusryhmä 19 ja valmennusryhmä 22.

KAHVILATOIMIKUNTA

Yleisurheilujaoston kahvilatoimikunnalla oli vuoden 2019 aikana yhdeksän tapahtumaa, joissa kahvilatoimikunta palveli asiakkaita. Toimikunta koostui viidestä henkilöstä. Kahvilatoimikunta oli mukana erilaisissa yleisurheilujaoston lapsille- ja nuorille järjestävissä tapahtumissa. Kahvilatoimikunta vastasi mm. seuran maastojuoksu cupin, Silja Line -seurakisojen, PM-viestien ja Hippokisojen kahvila-/kioskipalveluista. Toimintakauden päätteeksi kahvilatoimikunta järjesti lapsille ja nuorille päätöstilaisuuden kakkukahvituksen Vehkalinnassa palkintojen jaon kunniaksi. Yleisurheilujaoston kahvilatoimikunnan tavoitteena on tuottaa Vehkalahden Veikkojen yleisurheilutoiminnalle lisäarvoa tuomalla kahvilapalveluja sinne, missä lapset ja nuoret liikkuvat sekä urheilijoiden perheet, kannustus- ja tukijoukot kohtaavat.

LEIRITYKSET 

Yleisurheilujaosto järjesti vuonna 2019 Vehkalahden Veikkojen yleisurheilijoille 2 omaa päivän mittaista harjoitusleiriä Vierumäen urheiluopistoilla. Leirit järjestettiin huhtikuussa sekä marraskuussa. Molemmat leirit olivat suunnattu 7-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Molempiin leiripäiviin osallistui noin 40 lasta ja nuorta ohjaajineen ja huoltajineen. Leiripäiväohjelmissa oli varsinaisten yleisurheiluharjoitusten lisäksi yhteinen lounas sekä vapaata polskuttelua uimahallissa. Matkat olivat kaikille avoimia ja osallistujilta veloitettiin pieni omavastuu. 

VIESTINTÄ 

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilutapahtumista pyrittiin tiedottamaan mahdollisimman monen eri kanavan välityksellä, jotta tieto tapahtumista saavuttaisi mahdollisimman suuren joukon ihmisiä, ja jotta tapahtumiin saataisiin paljon osallistujia. Jaoston toiminnasta tiedotettiin Kymen Sanomissa, Reimarissa, seuran verkkosivuilla ja Vehkalahtelaisella linjalla (www.vehkalahdenveikot.fi). Sosiaalista mediaa pyrittiin myös hyödyntämään tehokkaasti, joten toiminnasta tiedotettiin seuran Facebook-sivuilla (www.facebook.com/vehkalahdenveikot) ja tapahtumista jaettiin kuvia ja uutisia myös yleisurheilun oman Instagram-tilin välityksellä (@veveyleisurheilu). 

KILPAURHEILU 

Menestyksen tekijät

Vehkalahden Veikkojen urheilijat edustivat seuraa menestyksekkäästi kansainvälisellä, kansallisella, alue- sekä piiritasolla. Vehkalahden Veikkojen urheilija kamppaili parin vuoden tauon jälkeen yleisen sarjan SM-mestaruuksista, kun Veikkojen Jari Piller osallistui Kalevan Kisojen miesten 3000 metrin estejuoksuun sijoittuen kuudenneksi. Yleisurheilujaoston alaisuudessa kilpailevista urheilijoista SM-kilpailujen parhaimmasta sijoituksesta vastasi triathlonisti Eero Rantala, joka osallistui Tikkakoskella duathlonin SM-sprinttiin 17-vuotiaiden sarjassa ollen 3. Nuorista yleisurheilijoista Pauliina Puhakka saavutti N16-sarjan keihäänheitossa 5. sijan Kankaanpäässä järjestetyissä 16-17 -vuotiaiden SM-kilpailuissa. 

Vehkalahden Veikkojen nuoret olivat hienosti edustettuina myös Tilastopajan tilastoissa:

Maria Tasa, T11 600m 4.
Anni Pärtty, T11 600m 6.
Pauliina Puhakka, T16 keihäs 8.

Veikkojen seuraennätykset ovat kovia, mutta niitäkin rikottiin. Mia Kaaro heitti uuden seuraennätyksen peräti kolmessa sarjassa (N16, N19 ja N) kiekonheitossa (1000g) tuloksella 29,11m. 

Poimintoja kauden muista kisoista

Kisakausi aloitettiin komeasti huhtikuun lopulla Kotkan Puistolassa järjestetyissä maastojuoksun piirinmestaruuskisoissa, joihin osallistui 31 Vehkalahden Veikkojen 9-11 -vuotiasta juoksijaa. Kilpailuissa jaettiin myös joukkuekilpailujen mitalit, joita VeVe kahmi 8:ssa sarjassa!

SM-maastojen yhteydessä järjestettyihin nuorten Flying Finns maastoihin osallistui VeVestä pieni, mutta pippurinen ryhmä. Neea Lanki ja Lassi Pärtty kisasivat 13-vuotiaissa, Anni Pärtty ja Maria Tasa 11-vuotiaissa ja Katariina Tasa 9-vuotiaissa. Kotiintuomisina tällä ryhmällä oli iloinen mieli, roppakaupalla kokemusta sekä 2 mitalia.

Seuran lasten ja nuorten kisaintoa ja seurahenkeä nostatettiin järjestämällä yhteiskyyti seuracupin toiseen osakilpailuun Iitin Ravilinnaan. Matkaan päästiinkin lähes täyden linja-auton kyydissä ja kilpailussa nähtiin upeiden yksilösuoritusten lisäksi myös 5 joukkueen suoritukset pitkissä viesteissä. 

Nuorten SM-kilpailuissa Kankaanpäässä ja Lahdessa VeVeä edustivat edellä mainitun Pauliina Puhakan lisäksi Milla Kokkonen, Venla Roimola ja Suvi Satama. Yleisurheilujaoston Instagram-tililtä löytyvien kuvien mukaan kisat käytiin iloisissa tunnelmissa.

Yksi kauden jännittävimmistä kilpailuista käytiin elokuussa Haminan Raatihuoneen ympäristössä, kun VeVen junnuyleisurheilijat osallistuivat Haminan Linnoituksen Wanhat Talot ry:n järjestämään Raatihuone Le Mans -kilpailuun. VeVen pojat saavuttivat  lasten sarjassa 2. sijan ja tytöt sijoittuivat neljänsiksi. Junioriluokassa VeVen tytöt polkivat hopealle!

VUODEN MENESTYJÄT 

Kauden päätöstilaisuus, jossa palkittiin vuoden menestyjät, järjestettiin lauantaina 28.9 Vehkalinnassa. Tilaisuuteen osallistui noin 100 henkilöä. Tilaisuus käynnistettiin huoltajille suunnatulla infotilaisuudella, jossa kerrottiin yleisurheilujaoston toiminnasta sekä esiteltiin jaostossa mukana olevat henkilöt. Lapsille ja nuorille oli järjestetty infotilaisuuden ajaksi ohjattuja pelejä ja leikkejä ulkosalla. Tilaisuudessa jaettiin seuran yu-mestaruuspalkinnot sekä palkittiin kauden aikana menestyneitä urheilijoita. 

Menestyksen perusteella palkitut: Eero Rantala, Jari Piller, Pauliina Puhakka, Anni Pärtty, Maria Tasa ja Mia Kaaro. Parhaan nuoren yleisurheilijan palkinnon sai Pauliina Puhakka. 

Tsempparipalkinto, jonka kriteerinä ovat: positiivinen asenne, hyvä meininki, osallistumisaktiivisuus, yrittäminen, muiden tsemppaaminen, ei samalle kahta kertaa peräkkäin.

T/P 9: Nella Lemström, Miika Lanki
T/P 10: Eveliina Parviainen, Jaakko Kauppinen
T/P 11: Maria Tasa, Reima Pakkanen
T/P 12: Emmi Oleander, Panu Piispa
T/P 13: Jenna Pellinen, Lassi Pärtty
P 15: Juho Suni

Lisäksi päätöstilaisuudessa huomioitiin Aikuisurheiluliiton kilpailuissa SM-mitalisijan saavuttaneita urheilijoita seuraavasti:

Juha Kaaro M55 kuula 1. sija
Simo Piispa M40 10-ottelu 2. sija

TILASTOJA JA MUUTA TOIMINTAA 

Nuorisotoimintakilpailuun (13 v ja nuoremmat) huomioidaan kauden aikana hankitut yleisurheilulisenssit sekä osanottopisteet seuraavista piirien kilpailutapahtumista: huipentumat, maastot, moniottelut I ja II, viestit ja kilpakävelyt. Piirin seurojen kesken Vehkalahden Veikot nousi nuorisotoimintakilpailussa  kolmannelle (3.) sijalle pistein 304. 

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilutoiminnan kehitys Suomen Uheiluliiton nuorisotoimintakilpailussa on ollut kaikkinensa vaikuttavaa viimeisen kuuden vuoden ajan. Pitkäjänteisen nuorisotyön kautta sijoitusta on saatu nostettua maan yleisurheiluseurojen vertailussa seuraavasti:

Vuosi Nuorisotoimintakilpailun sijoitus

2014 95
2015 95
2016 73
2017 59
2018 68
2019 49

Suomen Urheiluliiton kilpailussa Kalevan Maljasta Vehkalahden Veikot oli sijalla 145, kun vuonna 2018 sijoitus oli 147. Kalevan Maljan voittaa kalenterivuosittain ulkoratojen Suomen mestaruuskilpailuissa eniten SM-pisteitä kerännyt seura. 

Elomarkkinakulkueeseen osallistuttiin yhdessä muiden jaostojen ja osastojen kanssa. Lisäksi muun seuraväen kanssa talkoiltiin mm. Hippo-kilpailuissa.

Keväälle suunniteltu toimitsijakoulutus jouduttiin perumaan osallistujien vähäisen määrän vuoksi. Mietitään keinoja kiinnostavuuden parantamiseksi.

Syksyllä kisakauden hiljennyttyä päätettiin hankkia myyntiin VeVe-tuubihuiveja ja VeVen logolla varustettua jättisateenvarjoja. Hankinnat tehtiin varainhankinnan tukemiseksi ja seuran näkyvyyden lisäämiseksi.

Marraskuun alkupuolella kokoonnuttiin yleisurheiluväen voimin Tarmolan retkeilymajalle muistelemaan menneitä yleisurheiluvuosia ja olosuhteita, tulevaisuuden visioita unohtamatta. 

Kymenlaakson Yleisurheilun syyskokous järjestettiin niin ikään marraskuussa Haminan pääkirjastolla VeVen vastatessa järjestelyistä. 

Jaoston toiminnasta tiedotettiin Kymen Sanomissa, Reimarissa, seuran internetsivuilla yleisurheilu- välilehdellä ja Vehkalahtelaisella linjalla (www.vehkalahdenveikot.fi) sekä seuran fb-sivuilla (www.facebook.com/vehkalahdenveikot).