Yleisurheilu Toiminta

Toimintasuunnitelma 1.1.2017–31.12.2017
ARVOT, VISIO JA TARKOITUS/PERUSTEHTÄVÄT

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaoston arvot, joiden mukaan jaosto pyrkii toimimaan, ovat samat kuin seuran arvot:
– yhdessä tekeminen
– oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja tasapuolisuus
– kasvatuksellisuus ja terveellisyys
– avoimuus
– kunnioitus

Yleisurheilujaoston visio on, että
Vehkalahden Veikoilla on vuosittain yli 90 yu-lisenssin omaavaa urheilijaa.
VeVen yleisurheilijat sijoittuvat joka kaudella top 5 joukkoon piirin nuorisotoimintakilpailussa.
Jokaisella on mahdollisuus harrastaa yleisurheilua omalla tasollaan.
Valmennuksen löytämisessä autetaan urheilijoiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaoston toiminnan tarkoitus ja perustehtävät:
Yu-jaosto järjestää mahdollisuuden lapsille ja nuorille yleisurheilun harrastamiseen säännöllisesti ja ympäri vuoden.
Yu-jaosto tukee ja kannustaa kilpailevia lapsi-, nuoriso- ja aikuisurheilijoita yleisurheilussa sekä triatlonissa.
Jaosto pyrkii löytämään valmennuksellista tukea sitä pyytäville.
Jaosto pyrkii aktiivisesti yhteistyöhön muiden jaostojen, muiden urheiluseurojen sekä Haminan kaupungin kanssa.
Jaosto kokoontuu ympäri vuoden säännöllisesti.
Jaoston jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta on sitovaa mukana oleville.
Kokouksista ei makseta palkkioita.
Asiat käsitellään avoimesti, siten että koko jaosto voi vaikuttaa päätösten tekemiseen.
Jaosto ottaa mielellään vastaan ideoita ja palautetta yleisurheilutoiminnan kehittämiseksi.
Jaoston toiminnasta kiinnostuneen kannattaa olla yhteydessä jaoston puheenjohtajaan.
Uusien jäsenien mukaan ottamisesta päätetään vuosittain jaoston loka-marraskuun kokouksessa.
Jaoston seuraavan kauden kokoonpanon vahvistaa syksyisin Vehkalahden Veikkojen syyskokous.

JÄSENISTÖ
Seuran toimintaan ja jäseneksi houkutellaan uusia henkilöitä kiinnostavan toiminnan kautta.

TALOUS
Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja talousarvioin mukaiseen toimintaan. Jaostolla on talousvastaava, joka seuraa taloutta muiden jaoston jäsenten tuella ja esittelee taloustilanteen jaoston kokouksissa.
Varoja kerätään aiempien vuosien hyväksi havaitulla mallilla. Suurin osa tuotoista kertyy varsinaisesta toiminnasta, ja lisäksi merkittävä varainkeruumuoto on Kunniakierros-tapahtuma.

Kunniakierros-tapahtuman ”korvamerkitty” varainhankinta
Urheilija voi kerätä Kunniakierros-tapahtumassa hänelle itselle korvamerkittyjä varoja seuraavasti:
– urheilijalle voidaan tämän pyynnöstä ”korvamerkitä” osa keräyssummasta käytettäväksi seuran tai liiton- /piirin leirityskustannuksiin/varustehankintoihin (pyynnöksi riittää merkintä ”yleisurheilu” keräyslistojen yläreunassa)
– korvamerkityn summan suuruus: urheilijan keräyssummasta seuralle jäävästä tuotosta 50 %. Kuvitteellinen esimerkki vuodelta 2015: urheilija keräsi 200 €, josta seuralle jäi 75 % = 150 €, jolloin urheilijan henkilökohtaisiin kuluihin jää käytettäväksi 0,50 *150€ =75€ (seuralle jäävän osuuden prosenttiluku vaihtelee vuosittain kerätyn kokonaispotin mukaan)
– korvamerkittyjä varoja ei voida siirtää käytettäväksi myöhemmille vuosille vaan ne tulee käyttää keräysvuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä

KOULUTUKSET
Seuran kustantama yu-valmentajakoulutus sitouttaa vähintään 2 vuoden toimintaan omassa seurassa. Ohjaajakoulutuksen osalta velvoite on vähintään 1 vuosi. Koulutetuille yu-ohjaajille maksetaan suurempi korvaus ohjauskerroilta kuin kouluttamattomille.
Jaoston jäsenet sitoutuvat toimimaan aktiivisina värvääjinä sopivia koulutettavia kohdatessaan.
Jaosto järjestää myös omaa koulutusta. Keväälle 2017 on suunnitteilla yu-tuomarikoulutusta ja kilpailujen järjestämiskoulutusta.

KILPAILUTOIMINTA
Kilpailumaksut

  • Seura maksaa kaikki seuraa edustavien, lisenssin lunastaneiden, lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten yu-kilpailuiden ilmoittautumismaksut.
  • Seura maksaa yu-lisenssin lunastaneiden, seuran edustusurheilijoiden kansallisten-, kansainvälisten- sekä aluemestaruus- pm- ja sm-kilpailuiden ilmoittautumismaksut. Muista kilpailumaksuista ja jälki-ilmoittautumisista huolehtii urheilija itse.
  • Seura maksaa osallistumismaksut triathlonin SM kilpailuihin osallistuttaessa.

Normaalihintaiset ilmoittautumiset (ei jälki-ilmoittautumisia) maksetaan kulukorvaushakemusta vastaan takaisin. Samalla kulukorvaushakemuksella toivotaan haettavan kerralla kaikkien kuluneen kesäkauden kisojen korvauksia 30.9.2017 mennessä. Talvikaudella korvauksia voi hakea yksittäisistäkin kisoista.

Matkalaskut

Korvaus koskee kilpailumatkoja Suomen mestaruuskilpailuihin 14 vuotiaiden sarjasta yleiseen sarjaan. Aikuisurheilijoiden kilpailumatkoista korvausta ei makseta.
Henkilömäärä voi pitää sisällään yhden huoltajan / kuljettajan nuorten sarjojen osalta.
Majoituskuluja korvataan enimmillään 30,- euroa vuorokautta kohden SM kilpailuihin osallistuttaessa.
Seura suosittelee kimppakyytien käyttöä mahdollisuuksien mukaan. Matkakorvauksia ei makseta jos seuran toimesta on järjestetty yhteiskuljetus kilpailupaikalle.
Täytetty lomake tulee toimittaa talousvastaavalle, joka laskun tarkastettuaan toimittaa sen eteenpäin maksuun.

Ilmoittautuminen kilpailuihin

Yleisurheilun ilmoitussihteerinä toimii Anniina Koso, joka ilmoittaa urheilijat kilpailukalenteri.fi -sivustolla julkaistuihin kilpailuihin. Kilpailukalenteri.fi -sivuilla listattuihin yu-kilpailuihin ilmoittautuminen tulee tapahtua ilmoitussihteerin kautta vähintään kaksi päivää ennen ilmoittautumisajan umpeutumista. Ilmoitussihteerin velvollisuutena on vahvistaa kilpailijalle osallistuminen ilmoittautumisen jälkeen. Mikäli henkilö ilmoittautuu kilpailukalenteri.fi -sivuilla listattuihin yu-kilpailuihin itse, ei seura korvaa kilpailuiden osallistumismaksuja. Kilpailukalenteri.fi:n ulkopuolisiin kilpailuihin osallistuttaessa osallistumismaksu korvataan kulukorvauslomaketta vastaan YU-jaoston korvaussäännön mukaan. Kulukorvauslomake on toimitettava jaoston talousvastaavalle kuluvan vuoden loppuun mennessä. Myöhästyneitä kulukorvauslomakkeita ei käsitellä.

Ilmoittautuminen ensisijaisesti sähköpostilla: anniina.koso_at_gmail.com (lisätietoja tarvittaessa puh. 0404152466/Anniina)
Viestien ja kilpailuiden, joissa edellytetään seuran yhteistä ilmoittautumista, jaoston edustaja (tapauskohtaisesti) ilmoittaa urheilijat kilpailuihin.
Viestijoukkueiden kasaamisen helpottamiseksi nimetään nuorimpien sarjojen osalta vastuuhenkilöt, jotka auttavat kasaamaan täydet joukkueet ja ilmoittavat joukkueet kilpailusihteerille.

Omat tapahtumat /kilpailut ja osallistuminen järjestelyihin

Kunniakierros-tapahtuma touko- / kesäkuussa 2017.
Maastojuoksucup yhdessä kyläosastojen kanssa, jolloin kyläosastot vastaavat järjestelyistä ja jaosto kustantaa osakilpailu- ja cuppalkinnot.
Seuran yu-mestaruuskilpailut, maksuttomat ja kaikille avoimet.
Kymenlaakson yleisurheilu ry:n pm-kisat, haetaan ensisijaisesti järjestettäväksi viestit elokuussa 2017.
Silja Line -seurakisat (4-6 kilpailua) mahdollisesti yhteistyössä Haminan Pontevan kanssa.
Osallistuminen Hippokisojen järjestelyihin.
Järjestelyapuna koulujen yleisurheilukilpailujen järjestämisessä.
KySa-puolimaraton lokakuussa 2017.
Kauden päätöstilaisuus syksyllä 2017

PALKITSEMISET JA HUOMIOINNIT

Jaostolla on päätös- ja harkintavastuu palkitsemisiin liittyen. Jaosto linjaa huomioinnit budjettinsa, toiminnan laajuuden sekä urheilijoiden menestyksen mukaan. Pyrkimyksenä on mahdollisimman optimaalinen ja kannustava lopputulos.
Palkitsemiskriteerit minimissään kauden päätöstilaisuudessa:

  1. kategoria: SM-mitali*
  2. kategoria: SM-kisoissa 10 joukossa / nuorilla tilastopajan 10 joukossa / seuraennätys*
  3. paras nuori yleisurheilija*
  4. tsempparipalkinto /-palkinnot kauden aikana erityistä urheilumieltä osoittaneelle/osoittaneille henkilö(i)lle

* 1., 2. ja 3. kategorian mukaisen palkitsemisen edellytyksenä on, että kulukorvauslomakkeet tuloksineen on toimitettu määräajassa (30.9. mennessä) jaostolle.

URHEILIJASOPIMUKSET, VALMENTAJASOPIMUKSET, LEIRIT JA MUU LAJIHARJOITTELU

Jaoston asettaman työryhmän laatima urheilijasopimuspohja seuran yleisurheilijoille on otettu käyttöön vuoden 2016 kuluessa.
Seuran edustusurheilijoille maksetaan valmennustukea tapauskohtaisesti erillisten valmentajasopimusten/urheilijasopimuksen mukaisesti.
Seuraa edustavien urheilijoiden on mahdollista hakea jaostolta avustusta valtakunnallisiin, alueellisiin ja seuran järjestämiin yu-leireihin. Avustuksista ja niiden määrästä päätetään tapauskohtaisesti.
Yleisurheilijoiden harjoitusmatka urheiluopistoon keväällä sekä syksyllä, hinnat ja omavastuuosuudet tarkentuvat kevään 2017 aikana.
Lajivalmennusta nuorille urheilijoille, suunnitelmissa jatkaa laji-iltoja Ruissalon liikuntahallissa/urheilukentällä.
Nuorille 11-15 vuotiaille tarkoitetussa yleisurheilun valmennusryhmässä harjoitellaan osallistujien kiinnostuksen mukaan juoksua, hyppyjä / heittoja.

MUITA TAPAHTUMIA / SUUNNITELMIA

Elomarkkinakulkueeseen osallistuminen.
Seuran kilpailuasujen hankinta yhteistilauksella suunnistusjaoston kanssa.
Uusien kilpailunumeroiden hankinta; kaksi sarjaa 1-100, 101-200, yhteistyössä Rantalainen Hamina (entinen Tili Talsi) –yrityksen kanssa.
Kilpailukalenteritilaus keväällä 2017: 20 kpl jaettavaksi avainhenkilöille ja suorituspaikoille.
Kutsutaan Suomen Urheiluliiton Eteläisen ja Kaakkoisen alueen aluepäällikkö Jaakko Erkinheimo tutustumaan VeVe:n YU toimintaan jonkin kevään YU jaoston kokouksen yhteydessä ja mietitään kuinka seuran yleisurheilua voidaan lähteä kehittämään.

URHEILUKOULUT

Kevään 2017 yleisurheilukoulu (harjoitukset tammikuu- maalis-/huhtikuu).
Kesän 2017 yleisurheilukoulu (harjoitukset kesäkuu-heinäkuu, sekä Silja Line –seurakisat ja seuran yu-mestaruuskisat).
Syksyn 2017 yleisurheilukoulu (harjoitukset lokakuu-joulukuu).

Hinnat / toimintakausi (kevät, kesä, syksy)
– ryhmät 6-7 –vuotta, 8-9 –vuotta, 10-11 –vuotta ja 12-14 -vuotta
– hinta: 50 € jäseniltä, 60 € ei-jäseniltä, sisaralennus 10 € toisesta lapsesta, (sisältää lisenssin, alennus lisenssin haltijoille 5 €)
Pidätämme oikeuden muutoksiin!

Ohjaajapalkkiot SUL:n kouluttamille ohjaajille 10 € / ohjauskerta ja kouluttamattomille ohjaajille 8 € / ohjauskerta.
Lisäksi suunnitteilla juoksukoulu lapsille / nuorille sekä aikuisille. Hinnat määritellään kulujen selvittyä.

TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Tiedotetaan mahdollisimman paljon ja avoimesti kaikesta toiminnasta. Tiedotuskanavia sanomalehdet (Reimari ja Kymen Sanomat), seuran www-sivut, seuran facebook-sivu, sähköposti, paperitiedotteet. Vastuuhenkilöt vastaavat omien vastuualueidensa lehti-ilmoittelusta.

Sisäinen tiedottaminen
Jaoston sisäinen tiedottaminen sähköpostilla.


 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2016, YLEISURHEILUJAOSTO

Jäsenet

Yleisurheilujaoston jäsenet ja keskeiset vastuualueet vuonna 2016: Nina Tasa (puheenjohtaja), Jari-Pekka Vapalahti (sihteeri), Aino Satama (talousvastaava), Ismo Haikka (yleisurheilukoulu), Sami Mässeli (tilavaraukset, laji-illat, edustusurheilijoiden yhteyshenkilö), Jouni Kuokka ja Satu Lanki (maastojuoksucupin käytännön järjestelelyt). Edellä mainittujen vastuualueiden lisäksi jaoston jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti kaikkeen jaoston toimintaan. Jaoston ulkopuolella kokouksiin osallistui Juha Heikkilä, joka toimi seuran edustajana Suomen Urheiluliiton liittovaltuustossa, Kymenlaakson Yleisurheilun kunniakierrospäällikkönä, jaoston kunniakierrospäällikkönä sekä Haminassa järjestettyjen 9-15 –vuotiaiden pm-viestien ja KySa -puolimaratonin kilpailunjohtajana. Yleisurheilujaosto kokoontui vuoden aikana 10 kertaa.

YLEISTÄ
Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaoston arvot linjattiin seuran arvojen mukaisiksi:
– yhdessä tekeminen
– oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja tasapuolisuus
– kasvatuksellisuus ja terveellisyys
– avoimuus
– kunnioitus

Yleisurheilujaoston visio määriteltiin seuraavasti:
Vehkalahden Veikoilla on vuosittain yli 90 yu-lisenssin omaavaa urheilijaa. VeVen yleisurheilijat sijoittuvat joka kaudella top 5 joukkoon piirin nuorisotoimintakilpailussa. Jokaisella on mahdollisuus harrastaa yleisurheilua omalla tasollaan. Valmennuksen löytämisessä autetaan urheilijoiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaoston toiminnan tarkoitus ja perustehtävät linjattiin vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa seuraavasti:
Yu-jaosto järjestää mahdollisuuden lapsille ja nuorille yleisurheilun harrastamiseen säännöllisesti ja ympärivuoden. Yu-jaosto tukee ja kannustaa kilpailevia lapsi-, nuoriso- ja aikuisurheilijoita. Jaosto auttaa löytämään valmennuksellista tukea sitä tarvitseville.

Vuoden 2016 aikana yleisurheilujaoston perinteisistä perustehtävistä käynnistettiin uudelleen Vehkalahden Veikkoja edustavien triathlonistien hallinnointi, joten yu-jaosto on toukokuusta 2016 alkaen jälleen tukenut ja kannustanut parhaansa mukaan myös kilpailevia triathlonisteja.

KILPAURHEILU

Vehkalahden Veikkojen urheilijat edustivat seuraa menestyksekkäästi piiri- sekä kansallisella tasolla.
Yleisurheilujaoston alaisuudessa kilpailevista urheilijoista SM-kilpailujen parhaimmista sijoituksista vastasivat triathlonistit. Kuopiossa järjestetyissä triathlonin SM-kilpailuissa Vehkalahden Veikkoja edustivat maastohiihdon ja kestävyysjuoksun puolelta tutut urheilijat: Oona Kettunen, Venla Rantala ja Olli-Pekka Laitila. Oona oli Kuopiossa 23-vuotiaissa SM-normaalimatkalla 2., Venla oli 15-vuotiaissa SM-pikamatkalla 2. ja Olli-Pekka oli 15-vuotiaissa SM-pikamatkalla 1. Olli-Pekka Laitila osallistui myös Himoksella järjestettyyn triathlonin SM-sprinttiin 17-vuotiaiden sarjassa ollen 6.
Yleisurheilun SM-kilpailujen yleisen sarjan parhaasta sijoituksesta vastasi Mikko Tyni ollessaan Jyväskylässä juostulla SM-puolimaratonilla kymmenes. Oulussa järjestetyissä Kalevan Kisoissa Vehkalahden Veikkoja edusti Jari Piller, joka oli 3000 m estejuoksussa 12.

Nuorista yleisurheilijoista Suvi Puhakka saavutti N16-sarjan keihäänheitossa 6. sijan Kajaanissa järjestetyissä 17- ja 16 -vuotiaiden SM-kilpailuissa ja Kaisa Hellä edusti Vehkalahden Veikkoja Hämeenlinnassa järjestetyissä 15- ja 14-vuotiaiden SM-kilpailuissa ollen T15-sarjan 2000 metrillä 24.

Vehkalahden Veikkojen nuoret olivat hienosti edustettuina myös Tilastopajan tilastoissa: Benjamin Tasa ylsi P13-sarjassa 4 lajissa tilastopajan 10 parhaan joukkoon (keihäässä 6., 1000 metrillä 7. sija, kuulassa 9. sija ja kiekossa 7. sija) ja Pauliina Puhakka heitti keihäässä kauden kahdeksanneksi pisimmän heiton T13-sarjassa.

Veikkojen seuraennätykset ovat kovia, mutta niitäkin rikottiin. Mia Kaaro heitti uuden seuraennätyksen T13-sarjassa kiekonheitossa (600 g) tuloksella 35,69 m.
Kymenlaakson yleisurheilun pm-kilpailuissa Vehkalahden Veikkojen 9-15 -vuotiaat tekivät yhteensä 90 henkilökohtaista kilpailutulosta sekä kilpailivat 12 viestimatkalla. Aikuisurheiluliiton SM-kilpailuissa Vehkalahden Veikkoja edusti 5 urheilijaa 7 eri lajissa. Nämä ja monet muut hienot sijoitukset ja tulokset löytyvät eriteltyinä liitteenä olevasta taulukosta.
Vuonna 2016 laadittiin sopimuspohja urheilijasopimukseksi ja solmittiin urheilijasopimus yhden yleisen sarjan urheilijan kanssa.

KILPAILUTOIMINTA

Perinteinen maastojuoksucup toteutettiin yleisurheilujaoston ja kyläosastojen yhteistyöllä huhti- ja toukokuun 2016 aikana. Hyväksi havaittuja kisakäytäntöjä ei haluttu alkaa muuttamaan, mutta cupin kiinnostavuutta haluttiin lisätä entisestään ottamalla käyttöön Keiju Junior juoksukoulu -konsepti. Kaikille kisapaikoille järjestettiin jaoston hankkiman ohjaajan toimesta KJJ -konseptin mukainen juoksutekniikka- ja lämmittelyrata. Käytännön järjestelyistä vastasivat kyläosastot Husulan Kunto, Kannusjärven Innostus, Neuvottoman Tarmo ja Kirkkojärven Kiri. Maastojuoksucupin palkinnot jaettiin Kunniakierros-tapahtuman yhteydessä toukokuun lopussa. Kaikissa osakilpailuissa jaettiin lisäksi pieni osallistumispalkinto. Maastojuoksucupissa tehtiin vuonna 2016 yhteensä 377 kisasuoritusta!

Toukokuussa järjestettiin Haminan Rauhankadun kentällä Kymenlaakson Lajipäivä, jossa lajeina olivat pitkät matkat ja keihäänheitto.

Seuran yleisurheilumestaruudet ratkottiin Haminan Rauhankadun kentällä 30.8. ja 1.9. pituus- ja korkeushypyssä, pallon heitossa, kuulan työnnössä, keihään heitossa sekä pika- ja kestävyysjuoksussa.

Urheiluliiton Silja Line –seurakisoja järjestettiin kesän aikana yhteensä neljät yhteistyössä Haminan Pontevan ja kaupungin liikuntapalvelujen kanssa. Seurakisat olivat maksuttomia, kaikille avoimia matalan kynnyksen kilpailuja. Kisojen urheilulajeina olivat pikajuoksu, aitajuoksu, pitkän matkan juoksu, pallonheitto, keihäänheitto, kuulantyöntö, pituushyppy, korkeushyppy ja kolmiloikka. Sarjoja oli 5-15-vuotiaille ja kisoissa tehtiin eri lajeissa yhteensä 439 tulosta eri ikäisten lasten ja nuorten voimin.

Järjestettiin yhteistyössä Haminan Varuskunnan Urheilijoiden kanssa Kymen Sanomat puolimaraton, jonka kisakeskuksena toimi Rauhankadun urheilukenttä. Tällä kertaa kisattiin aiemmasta poiketen vain aikuisten sarjoissa. Ajankohtana oli jo toista kertaa lokakuu. Osanottajamäärä jäi vaatimattomaksi ja järjestelytoimikunta miettii ratkaisuja osallistujamäärän kasvattamiseksi.

Järjestettiin elokuussa KymY:n pm-viestit 9-15 -vuotiaille. Järjestelyihin sujuivat hyvin ja kisat olivatkin menestys sekä järjestäjien että Veikkoja edustavien lasten ja nuorten kannalta katsottuna. Saimme kasattua kisoihin yhteensä 12 joukkuetta, joissa oli Veikkoja edustamassa myös monta ensikertalaista ja sarjaansa nähden ”alaikäistä”. Joukkueet saavuttivat yhteensä 10 mitalisijaa, joista 1 kulta, 5 hopeaa ja 4 pronssia.

YLEISURHEILUN TUTUSTUMIS- JA LAJI-ILLAT SEKÄ MUU YLEISURHEILUN ESITTELYTOIMINTA

Vuoden 2016 ensimmäiset laji-illat järjestettiin huhtikuussa yleisurheilun tutustumis- ja laji-iltojen nimellä 3 maanantai-iltana Ruissalon liikuntahallissa ja tekonurmikentällä. 6-11 -vuotiaille suunnatuissa harjoituksissa harjoiteltiin sisähallissa juoksu- ja heittotekniikkaa sekä kehon hallintaa. Viimeisellä kerralla pidettiin leikkimieliset kisat ulkosalla.

Kesä-, heinä- ja elokuussa 2016 kokoonnuttiin edelliskesän tavoin Haminan urheilukentälle eri yleisurheilulajeihin keskittyneiden maksuttomien harjoitusiltojen merkeissä. Laji-iltojen vetäjinä oli kokeneita valmentajia: Timo-Jussi Talsi opetti pikajuoksua, Sini Huhtala pituushyppyä, Antti Vuolle korkeushyppyä, Reijo Kauppila kolmiloikkaa ja Juha Kaaro keihäänheittoa. Lisäksi opeteltiin yu-ohjaajien johdolla viestijuoksua ja viestivaihtoja. Kesän laji-iltojen kohderyhmä oli 7-15 –vuotiaat.

Laji-iltoihin ei tarvinnut ilmoittautua ennakkoon, eikä osallistujilta edellytetty aiempaa kokemusta harjoiteltavista lajeista. Laji-iltojen tarkoituksena olikin houkutella yleisurheilun pariin uusia harrastajia, monipuolistaa osallistujien harjoittelua sekä tukea motorista kehitystä, myös kunkin muita omia lajeja. Parhaimpina iltoina osallistujia oli yli yhteensä 40 eri ikäryhmissä. Laji-illat toteutettiin Vehkalahden Veikkojen yu-jaoston ja Haminan kaupungin liikuntapalvelujen yhteistyöllä.

Varsinaisten laji-iltojen lisäksi järjestettiin 2.4. lasten liikuntatapahtuma Ruissalon liikuntahallilla yhteistyössä Haminan Palloilijoiden kanssa. Tapahtumassa lapset pääsivät tutustumaan yleisurheiluun ja pesäpalloon sekä tilaisuuden päätteeksi uimaan Ruissalon uimahalliin.

Toukokuussa yleisurheilujaosto esittäytyi Haminan kaupungin Harrastemessuilla Hamina Bastionissa, johon oli laadittu juoksu-/hyppy- ja esterata. Rataa oli mahdollista kokeilla omatoimisesti sekä ohjatusti. Tilaisuudessa jaettiin myös yleisurheilujaoston esitteitä.

Syyskuussa yleisurheilujaoston toimesta järjestettiin Elovena-voimapäivä Poitsilan koululla. Tapahtumassa yleisurheiluohjaajat esittelivät yleisurheilulajeja koulun oppilaille toiminnallisten oppituntien muodossa.

LEIRITYS

Yleisurheilujaosto järjesti vuonna 2016 Vehkalahden Veikkojen yleisurheilijoille 2 omaa päivän mittaista harjoitusleiriä Pajulahden ja Vierumäen urheiluopistoilla. Maaliskuussa matka suuntautui Pajulahteen ja marraskuussa Vierumälle. Molemmat leirit olivat suunnattu 7-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Leiripäiviin osallistui noin 30 lasta ja nuorta ohjaajineen ja huoltajineen. Molemmissa leiripaikoissa oli ohjelmassa varsinaisten yleisurheiluharjoitusten lisäksi yhteinen lounas sekä vapaata polskuttelua uimahallissa. Matkat olivat kaikille avoimia ja osallistujilta veloitettiin pieni omavastuu, joka kattoi matkat Vuorelan bussilla, lounaan, sekä ohjatun harjoittelun ja uimahallikäynnin.

Vehkalahden Veikoista valittiin piirileiritykseen kaudelle 2016-2017 kolme nuorta urheilijaa. HELSYn, LASYn, KYMYn ja UUDYn ja NÅIDn yhteinen piirileiritys kaudella 2016-2017 toteutetaan kolmessa osassa Pajulahden Urheiluopistolla.

YLEISURHEILUKOULU, NUORTEN VALMENNUSRYHMÄ JA SEURAN YHTEISET HARJOITUKSET

Yleisurheilukoulun harjoitusryhmät kokoontuivat vuonna 2016 säännöllisesti ympäri vuoden. harjoitusryhmiä oli 6-15 -vuotiaille ja harjoituksia järjestettiin kerran viikossa. Kevään harjoitukset järjestettiin Ruissalon liikuntahallilla ja kesällä kokoonnuttiin Haminan Rauhankadun kentällä. Syksyn harjoittelu aloitettiin Husulan ja Aseman koulujen liikuntasaleissa. Ruissalon liikuntahallin remontin valmistuttua siirryttiin taas harjoittelemaan Ruissalon liikuntahalliin. Yleisurheilukouluun osallistui säännöllisesti ympäri vuoden noin 40-50 lasta ja nuorta.
Syksyllä 2016 saimme houkuteltua VeVen yu-jaoston valmennustoimintaan mukaan Ruissalon yläkoulun liikunnanopettajan Antti Vuolteen, joka lupautui aloittamaan valmennusryhmän 11-15 -vuotiaille. Toiminnasta kiinnostuneita nuoria ilmoittautui lähes 20 ja ryhmä aloitti säännölliset harjoitukset Antin johdolla marraskuussa 2016.

Seuran johtokunnan päätöksen mukaisesti liitettiin kesästä 2016 alkaen kaikki yleisurheilukoululaiset ja valmennusryhmän osallistujat seuran jäseneksi.

Yleisurheilukoulujen ja valmennusryhmän lisäksi aloitettiin syksyllä 2016 yhteistyössä muiden lajijaostojen kanssa kaikille avoimet ja maksuttomat kehonhallinta-, lihaskunto- ja koordinaatioharjoitukset. Harjoitukset oli suunnattu noin 6-vuotiaista ylöspäin kaikille ikäryhmille ja ne järjestettiin keskiviikkoiltaisin Ruissalon liikuntahallilla. Harjoitukset oli jaettu 3 ryhmään iän mukaan ja niissä toimi vetäjinä eri jaostojen edustajia.

TALOUSASIAT

Jaoston talousvastaavana toimi Aino Satama. Jaosto hankki varoja talkoiden ja ydintoimintansa kautta.

Suurin talkootuottojen tuloerä saavutettiin Kunniakierros-tapahtuman varainkeräyksellä. Kunniakierrospäällikkönä toimi Juha Heikkilä. Keräyksen tuotto oli koko seuran osalta lähes 25000 € – uusi Kymenlaakson ennätys! Tulosta oli tekemässä yli 30 kerääjää ja tukijoina oli yli 150 yritystä ja yli 400 yksityistä henkilöä. VeVe oli valtakunnallisesti 5. paras kunniakierrosvarojen kerääjä. Juha Heikkilä vastaanotti VeVe:lle myönnetyn kunniakierrospalkinnon Suomi-Ruotsi -maaottelun yhteydessä.

TILASTOJA JA MUUTA TOIMINTAA

Piirin nuorisotoimintakilpailussa Vehkalahden Veikot oli 23 seuran joukossa toinen (2.) pistein 227. Yleisurheilulisenssejä veikkolaisille hankittiin kaudelle 2016 kaikkiaan 110 kappaletta. Suomen Urheiluliiton seuraluokittelussa Vehkalahden Veikot oli sijalla 155 (pisteitä yht. 40).

Elomarkkinakulkueeseen osallistuttiin yhdessä muiden jaostojen ja osastojen kanssa ja muun seuraväen kanssa talkoiltiin mm. Fin5-suunnistusviikolla ja Hippo-kilpailuissa. Osallistuttiin myös aktiivisesti Haminan koululaisten yu-mestaruuskisojen järjestelyihin.

Huhtikuulle 2016 suunniteltu tuomarikoulutus (taso 1) jouduttiin perumaan ilmoittautuneiden määrän vähäisyydestä johtuen.

Kisa- ja seura-asusovitustilaisuudet ja tilaus toteutettiin yhteistyössä suunnistusjaoston kanssa.

Jaoston toiminnasta tiedotettiin Kymen Sanomissa, Reimarissa seuran internetsivuilla yleisurheilu-välilehdellä ja Vehkalahtelaisella linjalla (www.vehkalahdenveikot.fi) sekä seuran fb-sivuilla (www.facebook.com/vehkalahdenveikot).

VUODEN MENESTYJÄT

Kauden päätöstilaisuus, jossa palkittiin vuoden menestyjät, järjestettiin lauantaina 17.9. Vimpasaaren Lepolassa. Tilaisuuteen osallistui noin 120 henkilöä. Tilaisuus käynnistettiin huoltajille suunnatulla infotilaisuudella, jossa kerrottiin yleisurheilujaoston toiminnasta sekä esiteltiin jaostossa mukana olevat henkilöt. Lapsille ja nuorille oli järjestetty infotilaisuuden ajaksi ohjattuja pelejä ja leikkejä ulkosalla. Tilaisuudessa jaettiin seuran yu-mestaruuspalkinnot sekä palkittiin kauden aikana menestyneitä urheilijoita.

Menestyksen perusteella palkitut: Mikko Tyni, Suvi Puhakka, Pauliina Puhakka, Benjamin Tasa ja Mia Kaaro.
Parhaan nuoren yleisurheilijan palkinnon sai Benjamin Tasa.

Tsempparipalkinnot aktiivisille kilpailijoille jaettiin sarjoissa T/P 9-15: Satu Kuokka, Lauri Sakki, Joona Hirvilahti, Annika Haikka, Joakim Anttila, Nea Nakari, Luka Mattila, Sini Kuokka, Elmeri Klemola, Kaisa Hellä.

Lisäksi huomioitiin erikseen Minna heijari, Sini Huhtala ja Esa Martomaa.

Triathlonistit Oona Kettunen, Olli-Pekka Laitila ja Venla Rantala palkittiin menestyksestä vuonna 2016 Vehkalinnassa 18.1.2017 seuran parhaiden urheilijoiden palkitsemistilaisuudessa.

Yleisurheilujaoston puolesta

Nina Tasa