Yleisurheilu Toimintasuunnitelma

Vehkalahden Veikot, yleisurheilujaosto

Tähän toimintaan olemme saaneet opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaa seuratukea.

Yleisurheilujaoston kokoonpano: 

Petra Harju, Vilma-Tuuli Harju, Anne Kauppinen, Satu Lanki, Sanna Malm, Sami Mässeli, Heidi Pakkanen, Päivi Pasi, Laura Pellinen, Anne Pernu, Henna Ström-Kallio ja Nina Tasa. Lisäksi jaoston ulkopuolisena jäsenenä Juha Heikkilä.

Toimikunnat:

Nuorisotoimikunta, puheenjohtaja Satu Lanki

Kahvilatoimikunta, puheenjohtaja Henna Ström-Kallio

Kilpailutoimikunta, järjestäytyy vuoden 2022 alussa

Toimikuntien tehtävät:

 • Nuorisotoimikunnan tehtävänä on koordinoida lasten ja nuorten harraste- ja valmennustoimintaa.
 • Kahvilatoimikunnan tehtävänä on koordinoida YU-jaoston järjestämien tapahtumien kahvilatoimintaa.
 • Kilpailutoimikunnan tehtävänä on koordinoida YU-jaoston järjestämien kilpailujen järjestämistä yleisesti sekä kilpailuihin osallistumista yleisesti (myös muut kuin omat kilpailut).

ARVOT, VISIO JA TARKOITUS/PERUSTEHTÄVÄT

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaoston arvot, joiden mukaan jaosto pyrkii toimimaan, ovat samat kuin seuran arvot:

 • yhdessä tekeminen
 • oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja tasapuolisuus
 • kasvatuksellisuus ja terveellisyys
 • avoimuus
 • kunnioitus

Yleisurheilujaoston visio on, että

 • olemme jatkuvasti kehittyvä harraste- ja kilpaurheilutoimintaa järjestävä toimija
 • olemme luotettava ja tunnettu kilpailu- ja tapahtumajärjestäjä
 • kaikenikäisillä on mahdollisuus harjoittaa yleisurheilua Vehkalahden Veikoissa haluamallaan tasolla

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaoston toiminnan tarkoitus ja perustehtävät:

 • YU-jaosto järjestää mahdollisuuden lapsille ja nuorille yleisurheilun harrastamiseen säännöllisesti ja ympäri vuoden.
 • YU-jaosto tukee ja kannustaa kilpailevia lapsi-, nuoriso- ja aikuisurheilijoita yleisurheilussa sekä triathlonissa.
 • Jaosto pyrkii löytämään valmennuksellista tukea sitä pyytäville.
 • Jaosto pyrkii aktiivisesti yhteistyöhön muiden jaostojen, muiden urheiluseurojen sekä Haminan kaupungin kanssa.

KOKOUKSET

Jaosto kokoontuu ympäri vuoden säännöllisesti. Jaoston jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta on sitovaa mukana oleville. Kokouksista ei makseta palkkioita. Asiat käsitellään avoimesti, siten että koko jaosto voi vaikuttaa päätösten tekemiseen.

Jaosto ottaa mielellään vastaan ideoita ja palautetta yleisurheilutoiminnan kehittämiseksi. Jaoston toiminnasta kiinnostuneen kannattaa olla yhteydessä jaoston puheenjohtajaan. Uusien jäsenien mukaan ottamisesta päätetään vuosittain jaoston loka-marraskuun kokouksessa. Jaoston seuraavan kauden kokoonpanon vahvistaa syksyisin Vehkalahden Veikkojen syyskokous.

JÄSENISTÖ

Seuran toimintaan ja jäseneksi houkutellaan uusia henkilöitä kiinnostavan toiminnan kautta ja yleisurheiluryhmien osanottajat liitetään seuran jäseniksi.

TALOUS

Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja talousarvion mukaiseen toimintaan. Jaostolla on talousvastaava, joka seuraa taloutta muiden jaoston jäsenten tuella ja esittelee taloustilanteen jaoston kokouksissa.

Varoja kerätään aiempien vuosien hyväksi havaitulla mallilla. Suurin osa tuotoista kertyy varsinaisesta toiminnasta, ja lisäksi merkittävä varainkeruun muoto on Kunniakierros-tapahtuma. Jatketaan vuonna 2021 aloitettua varainkeruuta erilaisten myyntikampanjoiden kautta.

KOULUTUKSET

Seuran kustantama yu-valmentajakoulutus sitouttaa vähintään 2 vuoden toimintaan omassa seurassa. Ohjaajakoulutuksen osalta velvoite on vähintään 1 vuosi. 

Jaosto järjestää myös omaa koulutusta. Keväällä 2022 pyritään järjestämään kaikille avointa yu-tuomarikoulutusta, johon ohjataan muun muassa jaoston jäseniä ja nuorten valmennusryhmän jäseniä. Myös vanhemmille suositellaan vahvasti tuomarikoulutukseen osallistumista. 

Pyritään etsimään osallistujia alueen järjestämään lähettäjäkoulutukseen sekä kuuluttajakoulutukseen.

Jaoston jäsenet sitoutuvat toimimaan aktiivisina värvääjinä sopivia koulutettavia kohdatessaan.

KILPAILUTOIMINTA

Kilpailumaksut

Seura maksaa kaikki seuraa edustavien, lisenssin lunastaneiden, lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten yu-kilpailujen ilmoittautumismaksut, pois lukien hölkkäkilpailut ja polkujuoksukilpailut.

Seura maksaa yu-lisenssin lunastaneiden, seuran edustusurheilijoiden kansallisten-, kansainvälisten- sekä aluemestaruus- pm- ja SM-kilpailuiden ilmoittautumismaksut, pois lukien hölkkäkilpailut ja polkujuoksukilpailut. Muista kilpailumaksuista ja jälki-ilmoittautumisista huolehtii urheilija itse. 

Seura maksaa yu-lisenssin lunastaneiden, seuraa edustavien aikuisurheilijoiden SM-kilpailujen ja kansainvälisten arvokilpailujen ilmoittautumismaksut.

Seura maksaa osallistumismaksut triathlonin SM-kilpailuihin osallistuttaessa.

Matkalaskut

Korvaus koskee kilpailumatkoja Suomen mestaruuskilpailuihin 14-vuotiaiden sarjasta yleiseen sarjaan. 

Korvausta ei makseta leirimatkoista ja aikuisurheilijoiden kilpailumatkoista.

Henkilömäärä voi pitää sisällään yhden huoltajan / kuljettajan alle 18-vuotiaiden sarjojen osalta.

Majoituskuluja korvataan enimmillään 60€/vrk/hlö (kilpailuihin osallistuva urheilijan kulut ja alle 18 vuotiaiden osalta 1 huoltajan kulut per perhe) vuorokautta kohden SM kilpailuihin osallistuttaessa. Seura suosittelee kimppakyytien käyttöä mahdollisuuksien mukaan. Matkakorvauksia ei makseta, jos seuran toimesta on järjestetty yhteiskuljetus kilpailupaikalle.

Seuran internet-sivuilta löytyvä matkalaskulomake tulee toimittaa täytettynä mahdollisine liitteineen jaoston talousvastaavalle, joka matkalaskun tarkastettuaan toimittaa sen eteenpäin maksuun.

Ilmoittautuminen kilpailuihin

Yleisurheilu- sekä triathlonkilpailuihin ilmoittaudutaan itse ja osallistumismaksut korvataan jälkikäteen kulukorvauslomaketta ja kuitteja vastaan yu-jaoston korvaussäännön mukaisesti. Viestikilpailuihin ja seuracup-kilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu keskitetysti seuran kautta.. 

Viestien ja kilpailujen, joissa edellytetään seuran yhteistä ilmoittautumista, jaoston edustaja (tapauskohtaisesti) ilmoittaa urheilijat kilpailuihin.

Viestijoukkueiden kokoamisen helpottamiseksi nimetään nuorimpien sarjojen osalta vastuuhenkilöt, jotka auttavat kasaamaan täydet joukkueet ja ilmoittavat joukkueet kilpailusihteerille.

OMAT TAPAHTUMAT, OSALLISTUMINEN MUIDEN JÄRJESTÄMIIN TAPAHTUMIIN JA MUUT SUUNNITELMAT VUODELLE 2022

 • Pyritään järjestämään vähintään kerran kesäkauden aikana yhteiskuljetus yu-kilpailuihin esim. seuracup tai YAG
 • Perehdytään ja pyritään hakeutumaan mukaan Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelmaan
 • Kilpailukalenteritilaus keväällä 2022: 20 kpl jaettavaksi avainhenkilöille ja suorituspaikoille.
 • Kunniakierros-tapahtuma touko-/kesäkuussa. 
 • Maastojuoksucup yhdessä kyläosastojen kanssa, jolloin kyläosastot vastaavat järjestelyistä ja jaosto hankkii osakilpailu- ja cuppalkinnot.
 • Seuran yu-mestaruuskilpailut, maksuttomat ja kaikille avoimet. Mikäli henkilö edustaa jotakin toista seuraa yleisurheilussa (kilpailulupa/lisenssi muun kuin VeVen nimissä), ei urheilijaa palkita seuran palkinnoilla.
 • Pikajuoksu- ja viestikilpailut kesäkuussa
 • Tapsan heitot kesällä
 • Kymenlaakson yleisurheilu ry:n pm-kisat, haetaan ensisijaisesti järjestettäväksi viestit elokuussa tai mahdollisesti ottelut yhdessä Karhulan seurayhtymän kanssa
 • Seurakisat (4-6 kilpailua) yhteistyössä Haminan Pontevan ja VeVen kyläosastojen kanssa.
 • Elomarkkinakulkueeseen osallistuminen.
 • Osallistuminen Hippokisojen järjestelyihin.
 • Järjestelyapuna Haminan koulujenvälisten yleisurheilukilpailujen järjestämisessä.
 • Polkujuoksu-viikkokisat yhteistyössä muiden jaostojen kanssa syksyllä
 • Hamina Tattoo -juoksu heinäkuussa 
 • Kauden päätöstilaisuus syksyllä
 • Yleisurheiluväen saunailta syksyllä
 • Seuran kilpailuasujen hankinta yhteistilauksella mahdollisesti suunnistusjaoston kanssa
 • Yhteiskuljetus Suomi-Ruotsi-maaotteluun

PALKITSEMISET JA HUOMIOINNIT

Jaostolla on päätös- ja harkintavastuu palkitsemisiin liittyen. Jaosto linjaa huomioinnit budjettinsa, toiminnan laajuuden sekä urheilijoiden menestyksen mukaan. Pyrkimyksenä on mahdollisimman optimaalinen ja kannustava lopputulos.

Palkitsemiskriteerit minimissään kauden päätöstilaisuudessa:

I kategoria: SM-mitali

II kategoria: SM-kisoissa 10 joukossa / nuorilla tilastopajan 10 joukossa / seuraennätys / a-luokan tulos

III kategoria:  b -luokan tulos / sijoittuminen aluemestaruuskisoissa (aluemestaruuskisojen osalta jaosto harkitsee tapauskohtaisesti palkitsemiset)

IV Tsempparipalkinnot kauden aikana erityistä urheilumieltä osoittaneille henkilöille. Tsempparikriteerit – ei mitata senteillä ja sekunneilla, vaan:

 • positiivinen asenne, hyvä meininki
 • osallistumisaktiivisuus
 • yrittäminen
 • muiden tsemppaaminen
 • ei samalle kahta kertaa peräkkäin

V Paras nuori yleisurheilija

I ja II kategorian palkitsemisen kriteerejä sovelletaan myös triathlonistien palkitsemisessa.

URHEILIJASOPIMUKSET, VALMENTAJASOPIMUKSET

Seuran edustusurheilijoille voidaan maksaa valmennustukea tapauskohtaisesti erillisten valmentajasopimusten/urheilijasopimuksen mukaisesti.

Seuraa edustavien urheilijoiden on mahdollista hakea jaostolta avustusta valtakunnallisiin, alueellisiin ja seuran järjestämiin yu-leireihin. Avustuksista ja niiden määrästä päätetään kausi-/tapauskohtaisesti.

URHEILUKOULUT, LEIRIT JA MUU LAJIHARJOITTELU

Vehkalahden Veikoissa on mahdollista harjoitella ja harrastaa yleisurheilua niin sanotusti “vauvasta vaariin”. Ryhmät vuonna 2022:

 • Perheryhmä (alle kouluikäiset lapset vanhemman tai muun huoltajan kanssa), 1 harjoitus viikossa
 • Innokkaat (kesällä 2022 7-sarjassa kilpailevat 2015-2016 synt.), 1 harjoitus viikossa
 • Lennokkaat (kesällä 2022 9-sarjassa kilpailevat 2013-2014 synt.), 2-3 harjoitusta viikossa
 • Yleisvalmennusryhmä (2009-2012 synt.), 1 harjoitus viikossa. 
 • Junnuvalmennusryhmä (kesällä 2022 11-sarjassa kilpailevat 2011-2012 synt.), 2-3 harjoitusta viikossa. 
 • Kilpavalmennusryhmä (13-, 15. ja 17-sarjassa kilpailevat 2010 syntyneistä alkaen)

Perheryhmässä, Innokkaat-, Lennokkaat, Yleisvalmennus- ja Junnuvalmennusryhmässä harjoitellaan monipuolisesti eri yleisurheilulajeja sekä liikuntataitoja kuten kimmoisuus, tekniikka, nopeus, kestävyys ja voimaominaisuudet, eikä osallistujilta edellytetä kilpailullisia tavoitteita. Harjoituskaudet näissä ryhmissä (alustava suunnitelma):

 • kevätkausi viikot 2-13 (hiihtolomalla ei harjoituksia)
 • kesäkausi viikot 20-31 (Tattoo-viikolla ei harjoituksia?)
 • syyskausi viikot 39-49 (syyslomaviikolla ei harjoituksia)

Kilpavalmennusryhmässä harjoittelun tavoitteena on kehittyä kilpailujen sekä monipuolisten harjoitusten kautta ja edellytetään korkeaa sitoutumista harjoitustoimintaan. Kilpavalmennusryhmässä on mahdollista tehdä lajivalintoja ja harjoitella henkilökohtaisen valmennusohjelman mukaisesti. Lajiryhmät: hyppy, heitto, pikajuoksu ja kestävyysjuoksu. 

Jatketaan yhteistyötä hiihtojaoston kanssa ja järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteisharjoituksia hiihdon Junnu- /HopeaSompa -ryhmän kanssa. Kilpavalmennusryhmän harjoitukset jatkuvat ympäri vuoden rytmittyen eri tavoin eri kausina.

Suunnitelmia vuodelle 2022

 • Matin pikajuoksukoulu keväällä
 • Kilpavalmennusryhmälle kevätkaudella yksi viikonloppuleiri Haminassa sekä yksi kolmen päivän leiri jollakin urheiluopistolla. Syyskaudella yksi kolmen päivän viikonloppuleiri jollakin urheiluopistolla. Kesäleiri 2 pv, yhdistettynä johonkin kilpailutapahtumaan
 • Kaikille avoin leiripäivä urheiluopistolla keväällä ja/tai syksyllä
 • Asiantuntijavierailuja Rauhankadun kentällä = ulkopuolista lajiosaamista
 • Yhteinen kilpailukalenteri johon on koottuna kattavasti kauden pääkilpailut sekä lähialueen tapahtumat
 • Tutkitaan mahdollisuutta palkata osa-aikainen valmennuspäällikkö

TIEDOTTAMINEN

Ulkoinen tiedottaminen

Tiedotetaan mahdollisimman paljon ja avoimesti kaikesta toiminnasta. Kiinnitetään erityistä huomiota ryhmien ulkopuolisten urheilijoiden tavoittamiseen. Tiedotuskanavia sanomalehdet (Reimari ja Kymen Sanomat), seuran www-sivut, seuran Facebook-sivu, Instagram, WhatsApp, sähköposti, paperitiedotteet. Vastuuhenkilöt vastaavat omien vastuualueidensa lehti-ilmoittelusta.

Sisäinen tiedottaminen

Jaoston sisäinen tiedottaminen sähköpostilla ja WhatsAppilla.