Yleisurheilu Toimintamaksut

Yleisurheilun toimintamaksut


Yleisurheilun toimintamaksut päätetään kausittain ennen uuden toimintakauden alkua ja niistä tiedotetaan seuran nettisivuilla sekä yleisurheiluryhmien whatsapp-ryhmissä.

Maksuvapautusta yu-toimintamaksusta

Yleisurheiluryhmiin osallistuvat voivat jatkossa hakea maksuvapautusta yu-toimintamaksusta. Maksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Maksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa yleisurheilua. Maksusta vapauttamista voi anoa erikseen syksy-, kevät ja kesäkaudella. Anomus tulee tehdä syksyn osalta 15.10. mennessä, kevään osalta 15.1. loppuun mennessä ja kesän osalta 31.5. mennessä.


Taloudellisia perusteita arvioitaessa huomioidaan perheen nettotulot perheenjäsentä kohden. 
Terveydellisissä perusteissa huomioidaan esimerkiksi osallistujan, sisaruksen tai vanhemman sairaudet, joista on paljon kuluja tai tilanteet, joissa yleisurheiluharrastus on osallistujalle kuntouttava. Terveydellisiä perusteita ovat myös tilapäiset tai positiiviset, mutta perhettä kuormittavat tilanteet kuten vanhemman kipsattu jalka tai nuoremman sisaruksen syntymä perheeseen.
Merkittäviä sosiaalisia perusteita ovat esimerkiksi perhetausta (yhden vanhemman perhe, uusperhe, huoltajuuskiistat, perhesijoitus, adoptio), koulukiusaaminen, netti-/peliriippuvuus, yksinäisyys, vanhempien työttömyys/lomautus tai erilaiset haasteet koulutyössä. 


Edellä mainittu lista on suuntaa-antava, otamme huomioon myös muut hakemuksessa mainitut sosiaaliset perusteet.

Maksuvapaus on harkinnanvarainen ja tapauskohtainen, kuitenkin niin että tasavertaisuus toteutuu. Yu-jaosto rajaa jaettavan tuen maksimimäärän budjettinsa puitteissa.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään perusteluineen yu-jaoston talousvastavalle (yhteystiedot). Hakemukset käsitellään jaoston kokouksissa luottamuksellisesti ja tieto tuesta toimitetaan sähköpostitse hakijoille. Myönnettyjä tukia ei julkaista julkisesti.