Yleisurheilu Toiminta

Toimintasuunnitelma 1.1.2020–31.12.2020

Yleisurheilujaoston kokoonpano: 

Erika Alho, Tiina Kiri, Anniina Koso, Jouni Kuokka, Satu Lanki, Sami Mässeli, Heidi Pakkanen, Päivi Pasi, Laura Pellinen, Heidi Roti, Henna Ström-Kallio ja Nina Tasa. Lisäksi jaoston ulkopuolisena jäsenenä Juha Heikkilä.

Toimikunnat:

Nuorisotoimikunta, puheenjohtaja Satu Lanki
Kahvilatoimikunta, puheenjohtaja Henna Ström-Kallio
Kilpailutoimikunta, pyrkii järjestäytymään vuoden 2020 alussa

Toimikuntien tehtävät:

Nuorisotoimikunnan tehtävänä on koordinoida lasten ja nuorten harraste- ja valmennustoimintaa.

Kahvilatoimikunnan tehtävänä on koordinoida YU-jaoston järjestämien tapahtumien kahvilatoimintaa.

Kilpailutoimikunnan tehtävänä on koordinoida YU-jaoston järjestämien kilpailuiden järjestämistä yleisesti sekä kilpailuihin osallistumista yleisesti (myös muut kuin omat kilpailut).

ARVOT, VISIO JA TARKOITUS/PERUSTEHTÄVÄT

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaoston arvot, joiden mukaan jaosto pyrkii toimimaan, ovat samat kuin seuran arvot:

– yhdessä tekeminen
– oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja tasapuolisuus
– kasvatuksellisuus ja terveellisyys
– avoimuus
– kunnioitus

Yleisurheilujaoston visio on, että

Vehkalahden Veikoilla on vuosittain yli 90 yu-lisenssin omaavaa urheilijaa.
VeVen yleisurheilijat sijoittuvat joka kaudella top 3 joukkoon piirin nuorisotoimintakilpailussa.
Jokaisella on mahdollisuus harrastaa yleisurheilua omalla tasollaan.
Valmennuksen löytämisessä pyritään auttamaan urheilijoiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaoston toiminnan tarkoitus ja perustehtävät:

Yu-jaosto järjestää mahdollisuuden lapsille ja nuorille yleisurheilun harrastamiseen säännöllisesti ja ympäri vuoden.

Yu-jaosto tukee ja kannustaa kilpailevia lapsi-, nuoriso- ja aikuisurheilijoita yleisurheilussa sekä triatlonissa.

Jaosto pyrkii löytämään valmennuksellista tukea sitä pyytäville.

Jaosto pyrkii aktiivisesti yhteistyöhön muiden jaostojen, muiden urheiluseurojen sekä Haminan kaupungin kanssa.

Kokoukset 

Jaosto kokoontuu ympäri vuoden säännöllisesti.
Jaoston jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta on sitovaa mukana oleville.
Kokouksista ei makseta palkkioita.
Asiat käsitellään avoimesti, siten että koko jaosto voi vaikuttaa päätösten tekemiseen.
Jaosto ottaa mielellään vastaan ideoita ja palautetta yleisurheilutoiminnan kehittämiseksi.
Jaoston toiminnasta kiinnostuneen kannattaa olla yhteydessä jaoston puheenjohtajaan.
Uusien jäsenien mukaan ottamisesta päätetään vuosittain jaoston loka-marraskuun kokouksessa.
Jaoston seuraavan kauden kokoonpanon vahvistaa syksyisin Vehkalahden Veikkojen syyskokous.

JÄSENISTÖ

Seuran toimintaan ja jäseneksi houkutellaan uusia henkilöitä kiinnostavan toiminnan kautta.

TALOUS

Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja talousarvion mukaiseen toimintaan. Jaostolla on talousvastaava, joka seuraa taloutta muiden jaoston jäsenten tuella ja esittelee taloustilanteen jaoston kokouksissa.

Varoja kerätään aiempien vuosien hyväksi havaitulla mallilla. Suurin osa tuotoista kertyy varsinaisesta toiminnasta, ja lisäksi merkittävä varainkeruun muoto on Kunniakierros-tapahtuma.

KOULUTUKSET

Seuran kustantama yu-valmentajakoulutus sitouttaa vähintään 2 vuoden toimintaan omassa seurassa. Ohjaajakoulutuksen osalta velvoite on vähintään 1 vuosi. 

Jaoston jäsenet sitoutuvat toimimaan aktiivisina värvääjinä sopivia koulutettavia kohdatessaan.

Jaosto järjestää myös omaa koulutusta. Keväällä 2020 pyritään järjestämään yu-tuomarikoulutusta, sillä tulevissa yleisurheilukilpailuissa tarvitaan toimitsijoita.

KILPAILUTOIMINTA

Kilpailumaksut

Seura maksaa kaikki seuraa edustavien, lisenssin lunastaneiden, lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten yu-kilpailuiden ilmoittautumismaksut, poislukien hölkkäkilpailut ja polkujuoksukilpailut.

Seura maksaa yu-lisenssin lunastaneiden, seuran edustusurheilijoiden kansallisten-, kansainvälisten- sekä aluemestaruus- pm- ja SM-kilpailuiden ilmoittautumismaksut, poislukien hölkkäkilpailut ja polkujuoksukilpailut. Muista kilpailumaksuista ja jälki-ilmoittautumisista huolehtii urheilija itse. 

Seura maksaa yu-lisenssin lunastaneiden, seuraa edustavien aikuisurheilijoiden SM-kilpailujen ja kansainvälisten arvokilpailujen ilmoittautumismaksut.

Seura maksaa osallistumismaksut triathlonin SM-kilpailuihin osallistuttaessa.

Matkalaskut

Korvaus koskee kilpailumatkoja Suomen mestaruuskilpailuihin 14 vuotiaiden sarjasta yleiseen sarjaan. Aikuisurheilijoiden kilpailumatkoista korvausta ei makseta.

Henkilömäärä voi pitää sisällään yhden huoltajan / kuljettajan alle 18-vuotiaiden sarjojen osalta.

Majoituskuluja korvataan enimmillään 60,- euroa vuorokautta kohden SM kilpailuihin osallistuttaessa.

Seura suosittelee kimppakyytien käyttöä mahdollisuuksien mukaan. Matkakorvauksia ei makseta jos seuran toimesta on järjestetty yhteiskuljetus kilpailupaikalle.

Täytetty lomake tulee toimittaa talousvastaavalle, joka laskun tarkastettuaan toimittaa sen eteenpäin maksuun.

Pyritään järjestämään vähintään kerran kesäkauden aikana yhteiskuljetus yu-kilpailuihin esim. seuracup tai YAG.

Ilmoittautuminen kilpailuihin

Kilpailukalenteri.fi -sivuilla listattuihin yu-kilpailuihin ilmoittautuminen tulee tapahtua ilmoitussihteerin kautta vähintään kaksi päivää ennen ilmoittautumisajan umpeutumista. Ilmoitussihteerin velvollisuutena on vahvistaa kilpailijalle osallistuminen ilmoittautumisen jälkeen. Mikäli henkilö ilmoittautuu kilpailukalenteri.fi -sivuilla listattuihin yu-kilpailuihin itse, ei seura korvaa kilpailuiden osallistumismaksuja. 

Viestien ja kilpailuiden, joissa edellytetään seuran yhteistä ilmoittautumista, jaoston edustaja (tapauskohtaisesti) ilmoittaa urheilijat kilpailuihin.

Viestijoukkueiden kasaamisen helpottamiseksi nimetään nuorimpien sarjojen osalta vastuuhenkilöt, jotka auttavat kasaamaan täydet joukkueet ja ilmoittavat joukkueet kilpailusihteerille.

Omat tapahtumat /kilpailut/suunnitelmat ja osallistuminen järjestelyihin

Kilpailukalenteritilaus keväällä 2020: 20 kpl jaettavaksi avainhenkilöille ja suorituspaikoille.

Kunniakierros-tapahtuma touko- / kesäkuussa.

Maastojuoksucup yhdessä kyläosastojen kanssa, jolloin kyläosastot vastaavat järjestelyistä ja jaosto hankkii osakilpailu- ja cuppalkinnot.

Seuran yu-mestaruuskilpailut, maksuttomat ja kaikille avoimet. Mikäli henkilö edustaa jotakin toista seuraa yleisurheilussa (kilpailulupa/lisenssi muun kuin VeVen nimissä), ei urheilijaa palkita seuran palkinnoilla.

Kymenlaakson yleisurheilu ry:n pm-kisat, haetaan ensisijaisesti järjestettäväksi viestit elokuussa.

Silja Line -seurakisat (4-6 kilpailua) yhteistyössä Haminan Pontevan kanssa.

Elomarkkinakulkueeseen osallistuminen.

Osallistuminen Hippokisojen järjestelyihin.

Järjestelyapuna koulujen yleisurheilukilpailujen järjestämisessä.

Polkujuoksu-viikkokisat yhteistyössä muiden jaostojen kanssa syksyllä

Hamina-puolimaraton syksyllä

Kauden päätöstilaisuus syksyllä

Yleisurheiluväen saunailta syksyllä

Seuran kilpailuasujen hankinta yhteistilauksella mahdollisesti suunnistusjaoston kanssa.

PALKITSEMISET JA HUOMIOINNIT

Jaostolla on päätös- ja harkintavastuu palkitsemisiin liittyen. Jaosto linjaa huomioinnit budjettinsa, toiminnan laajuuden sekä urheilijoiden menestyksen mukaan. Pyrkimyksenä on mahdollisimman optimaalinen ja kannustava lopputulos.

Palkitsemiskriteerit minimissään kauden päätöstilaisuudessa:

kategoria: SM-mitali*

kategoria: SM-kisoissa 10 joukossa / nuorilla tilastopajan 10 joukossa / seuraennätys*

paras nuori yleisurheilija*

tsempparipalkinto /-palkinnot kauden aikana erityistä urheilumieltä osoittaneelle/osoittaneille henkilö(i)lle

Tsempparikriteerit – ei mitata senteillä ja sekunneilla, vaan:

  • positiivinen asenne, hyvä meininki
  • osallistumisaktiivisuus
  • yrittäminen
  • muiden tsemppaaminen
  • ei samalle kahta kertaa peräkkäin
  1. ja 2. kategorian palkitsemisen kriteerejä sovelletaan myös triathlonistien palkitsemisessa.

URHEILIJASOPIMUKSET, VALMENTAJASOPIMUKSET, LEIRIT JA MUU LAJIHARJOITTELU

Seuran edustusurheilijoille maksetaan valmennustukea tapauskohtaisesti erillisten valmentajasopimusten/urheilijasopimuksen mukaisesti.

Seuraa edustavien urheilijoiden on mahdollista hakea jaostolta avustusta valtakunnallisiin, alueellisiin ja seuran järjestämiin yu-leireihin. Avustuksista ja niiden määrästä päätetään tapauskohtaisesti.

Yleisurheilijoiden harjoitusmatka urheiluopistoon keväällä sekä syksyllä, hinnat ja omavastuuosuudet päätetään tapauskohtaisesti.

URHEILUKOULUT

Syksyn 2019/kevään 2020 yleisurheilukoulu (harjoitukset syyskuu-huhtikuu).

Kesän 2020 yleisurheilukoulu (harjoitukset toukokuu-elokuu, sekä Silja Line -seurakisat ja seuran yu-mestaruuskisat). Mahdollisesti keskikesällä tauko ja harjoitukset jatkuvat pidemmälle syksyyn.

Syksyn 2020/kevään 2021 yleisurheilukoulu (harjoitukset syyskuu- maalis-/huhtikuu).

Lisäksi suunnitteilla juoksukoulu keväälle 2020

Yleisurheilun valmennusryhmä toimii ympäri vuoden.

TIEDOTTAMINEN

Ulkoinen tiedottaminen

Tiedotetaan mahdollisimman paljon ja avoimesti kaikesta toiminnasta. Tiedotuskanavia sanomalehdet (Reimari ja Kymen Sanomat), seuran www-sivut, Seuramappi, seuran Facebook-sivu, Instagram, WhatsApp, sähköposti, paperitiedotteet. Vastuuhenkilöt vastaavat omien vastuualueidensa lehti-ilmoittelusta.

Sisäinen tiedottaminen

Jaoston sisäinen tiedottaminen sähköpostilla ja WhatsAppilla.


TOIMINTAKERTOMUS, YLEISURHEILUJAOSTO

TARKOITUS JA PERUSTEHTÄVÄT

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaoston toiminnan tarkoitus ja perustehtävät linjattiin vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa seuraavasti: Yu-jaosto järjestää mahdollisuuden lapsille ja nuorille yleisurheilun harrastamiseen säännöllisesti ja ympärivuoden. Yu-jaosto tukee ja kannustaa kilpailevia lapsi-, nuoriso- ja aikuisurheilijoita yleisurheilussa sekä triatlonissa. Jaosto pyrkii löytämään valmennuksellista tukea sitä tarvitseville. Jaosto pyrkii aktiivisesti yhteistyöhön muiden jaostojen, muiden urheiluseurojen sekä Haminan kaupungin kanssa.

Vuoden 2018 aikana yu-jaosto on tukenut ja kannustanut parhaansa mukaan myös kilpailevia triathlonisteja.

ARVOT

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilujaoston arvot linjattiin seuran arvojen mukaisiksi:

– yhdessä tekeminen – oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja tasapuolisuus – kasvatuksellisuus ja terveellisyys – avoimuus – kunnioitus

VISIO

Yleisurheilujaoston visio määriteltiin seuraavasti: Vehkalahden Veikoilla on vuosittain yli 90 yu-lisenssin omaavaa urheilijaa. VeVen yleisurheilijat sijoittuvat joka kaudella top 5 joukkoon piirin nuorisotoimintakilpailussa. Jokaisella on mahdollisuus harrastaa yleisurheilua omalla tasollaan. Valmennuksen löytämisessä pyritään auttamaan urheilijoiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

JÄSENET

Yleisurheilujaoston jäsenet ja vastuualueet vuonna 2018: Aino Satama (puheenjohtaja), Jari-Pekka Vapalahti (sihteeri), Nina Tasa (talousvastaava), Sami Mässeli (tilavaraukset, laji-illat), Jouni Kuokka, Tiina Kiri, Satu Lanki (nuorisovastaava), Heidi Pakkanen (viestintävastaava), Henna Ström-Kallio (kahvilavastaava) ja Anniina Koso (kilpailuvastaava).

Jaoston ulkopuolella kokouksiin osallistui Juha Heikkilä, joka toimi seuran edustajana Suomen Urheiluliiton liittovaltuustossa, Kymenlaakson Yleisurheilun kunniakierrospäällikkönä, jaoston kunniakierrospäällikkönä sekä Hamina-puolimaratonin kilpailunjohtajana. Yleisurheilujaosto kokoontui vuoden aikana 11 kertaa.

TALOUS

Jaoston talousvastaavana toimi Nina Tasa. Jaosto hankki varoja talkoiden ja ydintoimintansa kautta. Suurin talkootuottojen tuloerä saavutettiin Kunniakierros-tapahtuman varainkeräyksellä. Kunniakierrospäällikkönä toimi Juha Heikkilä. Keräyksen tuotto oli koko seuran osalta lähes 23.300 €.

Tulosta oli tekemässä lähes 40 kerääjää, tukijoina oli yli 140 yritystä ja lähes 400 yksityistä henkilöä. VeVe oli valtakunnallisesti 5. paras kunniakierrosvarojen kerääjä.

KILPAILUTOIMIKUNTA

Perinteinen maastojuoksucup muuntautui Haminan Veden maastojuoksucupiksi ja toteutettiin yleisurheilujaoston ja kyläosastojen yhteistyöllä huhti- ja toukokuun 2018 aikana. Järjestelyistä vastasivat kyläosastot Husulan Kunto, Neuvottoman Tarmo ja Kirkkojärven Kiri sekä yleisurheilujaosto. Uutena kisapaikkana kokeiltiin seuran puheenjohtajan, Juha Harjun, ehdotuksen mukaisesti Tarmolan kuntorataa, joka saikin kehuja kisapaikkana. Maastojuoksucupin palkinnot jaettiin Kunniakierros-tapahtuman yhteydessä kesäkuun alkupuolella. Kaikissa osakilpailuissa jaettiin lisäksi pieni osallistumispalkinto. Maastojuoksucupiin osallistui vuonna 2018 yhteensä 128 lasta kannustus- ja tukijoukkoineen!

Toukokuussa järjestettiin Haminan Rauhankadun kentällä Kymenlaakson Lajipäivä, jossa lajeina olivat pitkät matkat ja keihäänheitto.

Seuran yleisurheilumestaruudet ratkottiin Haminan Rauhankadun kentällä elo- ja syyskuun aikana pituus- ja korkeushypyssä, pallon heitossa, kuulan työnnössä, keihään heitossa sekä pika- ja kestävyysjuoksussa.

Urheiluliiton Silja Line –seurakisoja järjestettiin kesän aikana yhteensä neljät yhteistyössä Haminan Pontevan ja kaupungin liikuntapalvelujen kanssa. Seurakisat olivat maksuttomia, kaikille avoimia matalan kynnyksen kilpailuja. Kisojen urheilulajeina olivat pikajuoksu, pitkän matkan juoksu, pallonheitto, keihäänheitto, kuulantyöntö, pituushyppy, korkeushyppy ja kolmiloikka. Sarjoja oli 5-15-vuotiaille.

Järjestettiin yhteistyössä Haminan Varuskunnan Urheilijoiden kanssa Kymen Sanomat puolimaraton, jonka kisakeskuksena toimi Rauhankadun urheilukenttä. Tällä kertaa kisattiin aiemmasta poiketen elokuussa. Osanottajamäärä jäi edelleen vaatimattomaksi ja järjestelytoimikunta miettii ratkaisuja osallistujamäärän kasvattamiseksi.

Järjestettiin elokuussa KymY:n pm-viestit 9-15 -vuotiaille. Järjestelyihin sujuivat hyvin ja kisat olivatkin menestys sekä järjestäjien että Veikkoja edustavien lasten ja nuorten kannalta katsottuna. Saimme kasattua kisoihin peräti 18 joukkuetta, joissa oli Veikkoja edustamassa myös monta ensikertalaista ja sarjaansa nähden ”alaikäistä”.

NUORISOTOIMIKUNTA

YLEISURHEILUKOULU JA NUORTEN VALMENNUSRYHMÄ

Yleisurheilukoulun harjoitusryhmät ja nuorten valmennusryhmä kokoontuivat vuonna 2018 säännöllisesti ympäri vuoden. Harjoitusryhmiä oli 6-15 -vuotiaille ja harjoituksia järjestettiin 1-2 kertaa viikossa ryhmästä riippuen. Kevään harjoitukset järjestettiin Ruissalon liikuntahallilla, kesällä kokoonnuttiin Haminan Rauhankadun kentällä. Kesän yu-harjoittelu aloitettiin toukokuun loppupuolella valtakunnallisella yleisurheiluviikolla. Syksyn harjoittelu aloitettiin ulkona edellisen vuoden tapaan. Lämmin syksy antoi tähän mahdollisuuden ja ryhmät saivat lisää tehoa treeneihin. Sateiden ja kylmemmän sään myötä siirryttiin taas harjoittelemaan Ruissalon liikuntahalliin. Yleisurheilukouluun osallistui kesällä 60 lasta ja nuorta. Lisäksi valmennusryhmään osallistui 18 nuorta. Keväällä ja syksyllä osallistujamäärät olivat hieman pienemmät; yleisurheilukoulut: 30-40 osallistujaa ja valmennusryhmä: n. 15 osallistujaa.

KAHVILATOIMIKUNTA

Yleisurheilujaoston kahvilatoimikunta perustettiin tammikuussa 2018. Toimikunta koostui kauden 2018 aikana kuudesta henkilöstä. Yleisurheilujaoston tapahtumia, joissa kahvilatoimikunta palveli asiakkaita, oli kauden aikana yhteensä kahdeksan. Kahvilatoimikunta oli mukana erilaisissa yleisurheilujaoston lapsille- ja nuorille järjestämissä tapahtumissa. Kahvilatoimikunnan aktiivinen toimintakausi alkoi toukokuussa maastojuoksu cupista ja kesti aina kauden päätöstilaisuuteen lokakuulle asti. Yleisurheilujaoston kahvilatoimikunnan tavoitteena on tuottaa Vehkalahden veikkojen yleisurheilutoiminnalle lisäarvoa tuomalla kahvilapalveluja sinne, missä lapset ja nuoret liikkuvat sekä urheilijoiden perheet sekä kannustus- ja tukijoukot kohtaavat.

LEIRITYKSET

Yleisurheilujaosto järjesti vuonna 2018 Vehkalahden Veikkojen yleisurheilijoille 2 omaa päivän mittaista harjoitusleiriä Vierumäen urheiluopistoilla. Leirit järjestettiin maaliskuussa sekä marraskuussa. Molemmat leirit olivat suunnattu 7-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Leiripäiviin osallistui noin 30 lasta ja nuorta ohjaajineen ja huoltajineen. Leiripäiväohjelmissa oli varsinaisten yleisurheiluharjoitusten lisäksi yhteinen lounas sekä vapaata polskuttelua uimahallissa. Matkat olivat kaikille avoimia ja osallistujilta veloitettiin pieni omavastuu, joka kattoi matkat Vuorelan bussilla, lounaan, sekä ohjatun harjoittelun ja uimahallikäynnin.

VIESTINTÄ

Vehkalahden Veikkojen yleisurheilutapahtumista pyrittiin tiedottamaan mahdollisimman monen eri kanavan välityksellä, jotta tieto tapahtumista saavuttaisi mahdollisimman suuren joukon ihmisiä, ja jotta tapahtumiin saataisiin paljon osallistujia. Jaoston toiminnasta tiedotettiin Kymen Sanomissa, Reimarissa, seuran verkkosivuilla ja Vehkalahtelaisella linjalla (www.vehkalahdenveikot.fi). Sosiaalista mediaa pyrittiin myös hyödyntämään aiempia vuosia enemmän, joten toiminnasta tiedotettiin seuran Facebook-sivuilla (www.facebook.com/vehkalahdenveikot) ja tapahtumista jaettiin kuvia ja uutisia myös yleisurheilun oman Instagram-tilin välityksellä (@veveyleisurheilu).

KILPAURHEILU

Vehkalahden Veikkojen urheilijat edustivat seuraa menestyksekkäästi kansainvälisellä, kansallisella, alue- sekä piiritasolla. Yleisurheilujaoston alaisuudessa kilpailevista urheilijoista SM-kilpailujen parhaimmasta sijoituksesta vastasi triathlonisti Venla Rantala. Vantaalla järjestetyissä triathlonin SM-kilpailuissa Vehkalahden Veikkoja edusti maastohiihdon puolelta tutuksi tullut urheilija: Venla Rantala, joka osallistui triathlonin SM-sprinttiin 17-vuotiaiden sarjassa ollen 3. Nuorista yleisurheilijoista Pauliina Puhakka saavutti T15-sarjan keihäänheitossa 7. sijan Saarijärvellä järjestetyissä 14-15 -vuotiaiden SM-kilpailuissa.

Vehkalahden Veikkojen nuoret olivat hienosti edustettuina myös Tilastopajan tilastoissa:

– Anni Pärtty, 600 m, sijoitus 8., Lappeenranta 14.7

– Maria Tasa, 600m, sijoitus 5., Lappeenranta 14.7

– Maria Tasa, 1000m, sijoitus 10., Lappeenranta 17.7

– Benjamin Tasa, kuula 5 kg, sijoitus 7., Iitti 26.7.

– Benjamin Tasa, kiekko, sijoitus 8., Iitti 26.7.

– Pauliina Puhakka, keihäs 400 g, sijoitus 7. Asikkala 23.7.

– Pauliina Puhakka, keihäs 500 g, sijoitus 6. Iitti 26.7

Veikkojen seuraennätykset ovat kovia, mutta niitäkin rikottiin. Mia Kaaro heitti uuden seuraennätyksen T15-sarjassa kiekonheitossa (600 g) tuloksella 32,34 m. T11-sarjassa juostiin 4×50 metrin seuraennätys rikki

kahteen kertaan. Ensimmäisen kerran ennätys rikottiin Valkealassa 7.8. ((Josefiina Vapalahti, Neea Lanki, Emmi Oleander, Nelli Kokkonen) ja uudestaan Haminassa 21.8. (Anni Pärtty, Maria Tasa, Satu Kuokka, Pinja Pasi).

VUODEN MENESTYJÄT

Kauden päätöstilaisuus, jossa palkittiin vuoden menestyjät, järjestettiin lauantaina 6.10. Vimpasaaren Lepolassa. Tilaisuuteen osallistui noin 100 henkilöä. Tilaisuus käynnistettiin huoltajille suunnatulla infotilaisuudella, jossa kerrottiin yleisurheilujaoston toiminnasta sekä esiteltiin jaostossa mukana olevat henkilöt. Lapsille ja nuorille oli järjestetty infotilaisuuden ajaksi ohjattuja pelejä ja leikkejä ulkosalla. Tilaisuudessa jaettiin seuran yu-mestaruuspalkinnot sekä palkittiin kauden aikana menestyneitä urheilijoita.

Menestyksen perusteella palkitut: Pauliina Puhakka, Anni Pärtty, Maria Tasa, Benjamin Tasa ja Mia Kaaro. Lisäksi seuraennätyksistä palkittiin T11 4x50m viestijoukkueet seuraavasti: Josefiina Vapalahti, Neea Lanki, Emmi Oleander, Nelli Kokkonen (Valkeala 7.8.) sekä Anni Pärtty, Maria Tasa, Satu Kuokka, Pinja Pasi (Hamina 21.8.). Parhaan nuoren yleisurheilijan palkinnon sai Pauliina Puhakka.

Tsempparipalkinnot erityistä urheiluhenkeä osoittaneille jaettiin seuraavasti: T/P 9: Tii Huttunen, Rasmus Kaitainen T/P 10: Pinja Pasi, Niklas Hirvilahti T 11: Neea Lanki T/P 12: Pihla Kriktilä, Joona Hirvilahti T/P 13: Annika Haikka, Johannes Kauppinen P 14: Johannes Kiri P 15 Elmeri Klemola Lisäksi palkittiin erikseen T15 4x100m viestijoukkue; Venla Roimola, Sini Kuokka, Nea Nakari ja Milla Kokkonen. Erikseen päätöstilaisuudessa palkittiin Juha Kaaro (SAUL SM, kuula M55, sijoitus 3. Helsinki 18.8.).

TILASTOJA JA MUUTA TOIMINTAA

Piirin nuorisotoimintakilpailussa Vehkalahden Veikot oli 15 seuran joukossa neljäs (4.) pistein 228,5, vain yhden pisteen päässä kolmannesta sijasta. Yleisurheilulisenssejä veikkolaisille hankittiin kaudelle 2018 kaikkiaan 116 kappaletta. Suomen Urheiluliiton seuraluokittelussa (Sompinmaljapisteet) Vehkalahden Veikot oli sijalla 147 (pisteitä yht. 39).

Elomarkkinakulkueeseen osallistuttiin yhdessä muiden jaostojen ja osastojen kanssa. Raatihuone Le Mans- polkuautokisaan osallistuimme kolmen joukkueen voimin. Lisäksi muun seuraväen kanssa talkoiltiin mm. Hippo-kilpailuissa sekä mm Haminan bastionissa Deep Purplen jäähyväiskonsertissa. Osallistuttiin myös aktiivisesti Haminan koululaisten yu-mestaruuskisojen järjestelyihin.

Kisa- ja seura-asusovitustilaisuudet ja tilaus toteutettiin yhteistyössä suunnistusjaoston kanssa.

Jaoston toiminnasta tiedotettiin Kymen Sanomissa, Reimarissa seuran internetsivuilla yleisurheilu- välilehdellä ja Vehkalahtelaisella linjalla (www.vehkalahdenveikot.fi) sekä seuran fb-sivuilla (www.facebook.com/vehkalahdenveikot).

Yleisurheilujaoston puolesta Nina Tasa