Suunnistusjaosto Toimintakäsikirja

Toimintakäsikirjassa kerromme siitä, miten Vehkalahden Veikkojen suunnistusjaosto toimii. 

Käsikirjassa on yleistiedon lisäksi tärkeitä toimintaohjeita kilpailijoille ja aktiiveille: Kilpailujen osallistumismaksut, ilmoittautumiskäytännöt yms. – lue ainakin sisällysluettelossa **-merkityt kohdat!

Tietoja täydennetään jatkuvasti toiminnan kehittyessä. Tarkistamme sisältöä vuosittain.

Vuosittaiset toimintasuunnitelmat, ryhmien tapahtumat, järjestettävät kilpailut ja yhteystiedot löytyvät kuluvan kauen suunnitelmasta.

Sisällysluettelo

Toiminta-ajatus

Vehkalahden Veikkojen tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Suunnistusjaosto 

 • Toimii pääseuran visioiden ja arvojen mukaisesti.
 • Järjestää monipuolista suunnistustoimintaa ja laadukasta vapaa-ajan toimintaa lapsille, nuorille, kuntosuunnistajille, huippu-urheilijoille sekä tukijoukoilleen.
 • Kehittää kuntosuunnistustoimintaa yhdessä naapuriseurojen kanssa.
 • Ylläpitää laadukkaita suunnistuskarttoja kilpailu- ja harjoitustoiminnan edellytyksenä. Karttamme ovat myös alueen muiden toimijoiden, kuten koulujen ja maanomistajien saatavilla. 
 • Huolehtii ohjaajien, valmentajien, ratamestareiden ja kartoittajien sekä muiden tarvittavien asiantuntijoiden kouluttamisesta. 
 • Vastaa suunnistuskilpailujen järjestämisestä kansalliseen tasoon saakka. Suuremmat kilpailut suunnistusjaosto toteuttaa yhteistyössä pääseuran kanssa. 
 • Osallistuu aktiiviseen varainhankintaan, talkootoimintaan ja yhteistyöhön ympäröivien yhteisöjen kanssa.

Toiminnan periaatteet (arvot ja eettiset linjaukset)

 • Seuraan ja suunnistuksen pariin on helppo tulla, ja jokainen voi harrastaa suunnistusta omien tavoitteidensa mukaisesti. (–> Miten liittyä jäseneksi?)
 • Toimimme yhteistyössä seuran muiden jaostojen, seuran kyläosastojen, naapuriseurojen, Kaakon alueen suunnistusseurojen, Etelä-Kymenlaakson Urheiluakatemian sekä Haminan kaupungin kanssa. 
 • Viestimme toiminnastamme avoimesti, havainnoimme ympäristöämme ja kuuntelemme jäsenistöämme.
 • Laadukkaat kartat, monipuoliset harjoitukset, ohjaajat, valmentajat ja ratamestarit luovat suunnistajille edellytykset harrastaa ja kehittyä seurassa. 
 • Lasten suunnistuskoulutus lähtee lasten tarpeista ja se on kasvattavaa, hauskaa ja kannustavaa. 
 • Panostamme kisajärjestelyihimme jokaisella osa-alueella ja pidämme yllä kykyämme järjestää korkealaatuisia suunnistuksen arvokilpailuja.
 • Toiminnassamme korostuu yhdessä tekeminen niin harjoittelussa kuin kuntorastien ja kilpailutapahtumien järjestelyssäkin. 
 • Arvostamme talkootoimintaa ja rohkaisemme osallistumaan siihen. 
 • Hyvä ilmapiirimme kannustaa tulemaan mukaan seuraan ja toimintaamme sekä innostaa urheilijoitamme tavoittelemaan kilpailumenestystä aina kansainväliselle huipulle asti. 
 • Yhteenkuuluvuuden tunnetta tuovat seurateltta, näkyvät seura-asut ja -viirit. 
 • Osallistumme suunnistusviesteihin huippu- sekä harrastetasolla.
 • Kunnioitamme luontoa ja huomioimme ympäristön kaikessa toiminnassamme. 
 • Hyvät suhteet maanomistajiin on lajimme edellytys. 
 • Edistämme seurassamme yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa sekä rehtejä pelisääntöjä.

Päihdepelisäännöt

 • Harjoituksissa päihteiden käyttö on kielletty.
 • Kun ohjaajana ja vanhempana sitoudumme päihteettömyyteen lasten ja nuorten parissa, toimimme esimerkkinä heille ja käyttäydymme sen mukaisesti
 • Lapsella ja nuorella on oikeus savuttomiin harrastuspaikkoihin.
 • Vanhemmat ja muut aikuiset, jotka tupakoivat, siirtyvät sivummalle, jotta tupakointi ei ole haitaksi lasten ja nuorten terveydelle.
 • Lasten ja nuorten päihteiden käytöstä ilmoitetaan sekä ohjaajille että vanhemmille. Ohjaaja keskustelee lapsen/nuoren kanssa asiallisesti ja leimaamatta häntä.
 • Seuran julkisissa tilaisuuksissa päihtyneenä oleminen ja esiintyminen on kielletty.

Visio 

 • Pyrimme säilyttämään asemamme varteenotettavana huippu-urheiluseurana.
 • Panostamme kesäsuunnistukseen.
 • Olemme mukana hiihtosuunnistuksessa sään niin salliessa.
 • Ylläpidämme kykyä järjestää laadukkaita suunnistuskilpailuja.
 • Seuratoiminnassa noudatamme Olympiakomitean Tähtiseura-laatukriteerejä ja ylläpidämme innovatiivista nuorisotoimintaa.

Säännöt 

Suunnistusjaosto on yksi Vehkalahden Veikot ry:n lajijaostoista. Toimimme Vehkalahden Veikkojen sääntöjen puitteissa. Suunnistusjaosto päättää sisäisestä toiminnastaan, mutta VeVe:n johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet. 

Suunnistusjaoston talous

Jaoston talouden suunnittelu noudattaa pääseuran talousohjeistusta ja aikataulua. Ens kauen talousarvio hyväksytään yhdessä toimintasuunnitelman kanssa VeVe:n syyskokouksessa loka-joulukuussa. 

Tulojen ja menojen muodostuminen 

Suunnistusjaoston budjetti on osa pääseuran budjettia. Yleisellä tasolla toiminnan tuotot tulevat jäsenmaksuista, toimintamaksuista, kilpailuiden järjestämisestä, kuntorastitoiminnasta, talkoista, yhteistyösopimuksista ja erilaisista avustuksista. 

Menopuolella kustannuksia aiheuttavat mm. valmennus- ja leirikulut, kilpailujen osanottomaksut, matka- ja majoituskulut, suunnistuskarttojen valmistus sekä koulutusten ja muiden tapahtumien järjestämiskulut.

Toiminnan hinnoittelu 

Vehkalahden Veikkojen jäsenmaksun suuruus vahvistetaan vuosittain seuran kokouksessa. Lisätietoa jäsenyydestä ja jäseneduista löytyy seuran pääsivuilta

Huomaathan, että yleensä jäseneksi liitytään johonkin kyläosastoon

 • Valmennus- ja harrastusryhmiin on osallistumismaksu (harjoituspaketti), tarkemmin alla kunkin ryhmän kohdalla
  • Hippo suunnistuskoulu
  • Nuorten valmennusryhmä
  • Edustusryhmä
 • Leirien omavastuut
 • Kuntosuunnistusten osallistumismaksu
 • Seura maksaa kilpailuihin osallistumisen kustannuksia alla kuvattujen ohjeiden mukaisesti. 

Kilpailujen osallistumismaksut

Suunnistusjaosto tukee kilpailuihin osallistumista vuosittain vahvistettavan talousarvion puitteissa. Jotta tuki olisi läpinäkyvää ja tasapuolista, toimimme vuosittain tarkistettavien periaatteiden mukaan. 

Voimassa olevat pelisäännöt osallistumismaksuihin ja matkakorvauksiin: 

 • Kilpailuihin osallistuvalla pitää olla seuran jäsenmaksu suoritettu.
 • Seura ei maksa rastiviikkojen osallistumismaksuja.
 • Seura ei maksa kuntosuunnistusten osallistumismaksuja.
 • Jos osallistut SM-kilpailussa vain karsintaan, olet velvollinen maksamaan puolet osallistumismaksusta takaisin seuralle. Laskutetaan kauden lopussa.
 • Jälki-ilmoittautumisia seura ei maksa. Jälki-ilmoittautuja maksaa (korotetun) osallistumismaksunsa itse ilmoittautumisen yhteydessä.
  • Seuran hoitamasta jälki-ilmoittaumismaksun maksamisesta veloitetaan kilpailijalta laskutuslisä 5 eur/lasku kauden jälkeen.
 • Osallistumismaksuissa on henkilökohtainen maksukatto – katso erittelyt alla.
 • Osanottomaksujen maksamisen vastineena seura edellyttää suunnistajalta osallistumista seuran talkoisiin tai muuhun toiminnan pyörittämiseen. Muussa tapauksessa seuran maksamat osallistumismaksut peritään kauden lopussa takaisin.
 • Edustusryhmiin A, B ja C kuuluvat velvoitetaan osallistumaan kuntosuunnistusten ja kilpailujen järjestämistalkoisiin. Kaukana asuville löytyy myös etänä suoritettavia talkootehtäviä.
 • Jos kilpailija jättää lähtemättä kilpailuun, jonka ilmoittautumismaksun seura on maksanut, on hän velvollinen maksamaan osallistumismaksunsa seuralle takaisin. Takaisinmaksuvelvollisuus ei koske sairastapauksia, mikäli niistä on ilmoitettu talousvastaavalle kirjallisesti (sähköposti, tekstiviesti tai vastaava) ennen lähtöluetteloon merkittyä lähtöaikaa. Osallistumismaksu laskutetaan kauden päätteeksi.
 • Maksukaton ylityttyä seura ei maksa sairaustapauksissa osallistumismaksuja.
 • Osallistumismaksuja voidaan periä kauden lopussa jälkikäteen takaisin talouden tasapainottamiseksi (budjetin ylitys).
 • Vanhojen tilikausien saatavia ei käsitellä tilikauden päätyttyä!

HENKILÖKOHTAISET KILPAILUT – NUORET

H/D20 ja nuoremmille maksetaan kaudella 2023 osallistumismaksuja valitun harjoituspaketin mukaan:

 • Harjoituspaketti A:
  • 14-vuotiaat ja sitä vanhemmat: Enintään 420 €
  • Alle 14-vuotiaat: Enintään 320 €.
 • Harjoituspaketti B: Enintään 180 €.
 • Harjoituspaketti C: Seura maksaa osallistumismaksut vain Kymen alueen Kompassi-cupin osakilpailuihin, 3 kansalliseen kilpailuun ja 3 nuorten valmennusryhmän harjoitukseen.
 • Harjoituspaketti D: Hiihtosuunnistuskilpailujen osallistumismaksuja enintään 135 €.
 • Harjoituspaketti E (Toisella paikkakunnalla vakituisesti asuvat): Osallistumismaksut määritellään tapauskohtaisesti.

Harjoituspaketit A ja B pitää valita huhtikuun loppuun mennessä. Sen jälkeen tulee korotettu hinta + 30 eur. Ilmolinkki lähetetään whatsapilla ja sähköpostilla. Lisätietoa nuorten harjoituspaketeista on nuorten valmennusryhmän sivulla. 

HENKILÖKOHTAISET KILPAILUT – AIKUISET:

Aikuisten henkilökohtaisten kilpailujen maksukatto koskee vain pääsarjan osallistumismaksuja. Jos suunnistaja osallistuu kauden aikana sekä pää- että veteraanisarjoihin, on maksukatto puolet omasta valmennusiryhmän maksukatosta ja puolet kohdasta muut.

 • A-ryhmä: Enintään 420 €.
 • B-ryhmä: Enintään 320 €.
 • C-ryhmä: Enintään 220 €.
 • Muut enintään 150 €

VIESTIT

 • Seura maksaa viestijoukkueiden osallistumismaksun kotimaassa kilpailtaviin viesteihin.
 • Pois lukien kuitenkin Venlojen ja Jukolan viestit, joissa toimitaan seuraavasti:
  • Seura ilmoittaa joukkueet halvimman taksan mukaan ja kerää siten ilmoittautumiset jo tammikuussa. Seura maksaa suunnistajan osallistumisen yhteen viestijoukkueeseen, mikäli henkilöllä on kuluvana vuonna kirjattuna tai sovittuna talkootyötä järjestäjänä esim. kuntorasteilla tai kilpailujen järjestämisessä. Suunnistajan on oltava itse aktiivinen talkootöihin ilmoittautumisessa. Tietoa talkoomahdollisuuksista on tässä ohjeistuksessa sekä kuluvan kauden toimintasuunnitelmassa (Kuntorastit, järjestettävät kilpailut, muut talkoot)
  • Muuten osallistumismaksua kerätään 50 eur/hlö. 
  • Vajaita Jukolan viestijoukkueita voidaan täydentää seuran jäsenmaksun maksaneilla Venloilla maksutta. Ole itse aktiivinen talkootöissä jaoston suuntaan.
 • Ulkomaisten viestien osallistumismaksuista suunnistusjaosto päättää talousarvion sallimissa rajoissa erikseen. 

Matka- ja majoituskulut, valmennustuet ja kulukorvaukset

Pelisäännöt

 • Koska huomioimme ympäristön kaikessa toiminnassamme, toivotaan kilpailumatkat kuljettavan KIMPPAKYYDEIN. Jos seura järjestää yhteiskuljetuksen kilpailuihin, ei muita matkakuluja huomioida kuin pätevästä syystä.
 • Matkakulujen korvaaminen, korvattavat kilpailut:
  • SM-kilpailut (juniori-pääsarja), myös alaikäisen huoltaja.
  • Kesäsuunnistuksessa Suomessa pidettävät katsastuskilpailut katsastussarjojen osalta (pääsarja sekä nuorten katsastukset 2 kpl; 13.5. E-sprint ja 11.6. Helsinki O-Games pitkä matka), myös alaikäisen huoltaja.
  • Kesäsuunnistuksen ulkomailla järjestettävistä katsastuskilpailujen korvauksista suunnistusjaosto päättää erikseen tapauskohtaisesti. Anomus tultava kilpailuun haluavalta.
  • Jukolan/Venlojen viesti: I ja II- joukkueet.(Kausi-/ryhmämaksun suorittaneille)
  • 10mila viestijoukkueiden osalta suunnistusjaoston päätöksen mukaisesti.
  • Ulkomaalaisedustajien matkakulujen korvaamisesta päätetään kilpailukohtaisesti
  • KLL-kilpailut
  • Viestiliigan osakilpailut I-joukkueet. (Kausi-/ryhmämaksun suorittaneille)
 • Majoituskulujen korvaaminen, maksukatto
  • kilpailua edeltävä yö, enintään 30 eur/hlö/yö. 
  • Seura ei maksa kilpailuun starttaamattoman majoituskuluja
 • Majoituskulujen korvaaminen, korvattavat kilpailut:
  • SM-kilpailut (juniori- ja pääsarjat): Osallistuvan kilpailijan majoitus.
  • Kesäsuunnistuksessa Suomessa pidettävät katsastuskilpailut katsastussarjojen osalta (pääsarja).
  • Kesäsuunnistuksen ulkomailla järjestettävistä katsastuskilpailujen korvauksista jaosto päättää erikseen tapauskohtaisesti.Anomus tultava kilpailuun haluavalta.
  • Jukolan/Venlojen viesti: I -joukkueet ja varamies. Muu Jukolaväki voi käyttää seuran varaamaa telttamajoitusaluetta. (Kausi-/ryhmämaksun suorittaneille)
  • 10mila viestijoukkueiden osalta jaoston päätöksen mukaisesti.         

Tuet ja leirit

Henkilökohtaiset sponsorit

Jos henkilökohtaiset sponsoritulosi kulkevat seuran tilien kautta, informoi siitä suunnistusjaoston talousvastaavaa jo ennen kuin haet tukesi, jotta henkilökohtainen tukesi tulee oikealle tilille. Henkilökohtaiset sponsorituet maksetaan vasta niiden saavuttua seuran tilille. Henkilökohtaisista tuista seura pidättää kuluihin 15 eur/nosto. Käytä kululaskulomaketta, liitteeksi verokortista kopio.

Suunta Huipulle leirit 15-20 -vuotiaille

Seura tukee SUUNTA HUIPULLE leirille vain VALITTUJA henkilöitä. Valittu maksaa leirin ensin itse ja sitten laskuttaa 30 eur/vuorokausi käyttäen kululaskulomaketta, liitteeksi lasku ja maksukuitti.

Avoimet Suunta Huipulle leirit 15-20 -vuotiaille

Seura maksaa leirisuunnitelman ulkopuolisia avoimien Suunta Huipulle leirien harjoituksia maks. 3/ nuori.

Seuran leirit/kilpailumatkat

Henkilö, joka ei osallistu ilmoittautumalleen seuran leirille/kilpailumatkalle, maksaa leiristä/kilpailumatkasta kaikki aiheutuneet kustannukset itse, mikäli osallistumista ja/tai kuluja ei saada enää peruutettua, eikä tuuraajaa saada tilalle.

Toimintaohjeet 

Matka- ja majoitustuki haetaan SAMALLA lomakkeella yhdessä. Kululaskussa käytetään eri lomakepohjaa. Lomakkeet löytyvät VeVen materiaalisalkusta.

Matka- ja majoituslaskut toimitetaan hyväksyttäväksi 1 kk kuluessa tapahtumasta talousvastaavalle. Perhe laittakoon yhteen lomakkeeseen perheen kaikki kulut.

Valmennustukihakemukset toimitetaan viimeistään. 30.10. Valmennustukivastaavalle. Näiden hausta saa lisätietoa talousvastaavalta.

Muut laskut alkuperäisin kuitein mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen talousvastaavalle.

Matka-ja majoituslaskuun

*Lomakkeeseen pitää merkitä selvästi hakijan hetu ja osoitetiedot sekä kilpailu ja kuka urheilija on kyseessä. Kilometrit mitataan suoraan kotiosoitteesta kilpailupaikalle. Lomakkeeseen merkataan kaikkien tukea hakevien henkilöiden nimet.

*Majoitustukea haettaessa liitteeksi lasku, maksukuitti ja kaikkien tukea saavien majoittujien nimet. 

Kululaskun liitteeksi tulee liittää maksukuitti. Maksukuitista tulee selvitä hankinnan sisältö (lasku ja kuitti, tai tarvittaessa oma ilmoitus laskun sisällöstä.)

Valmennustukihakemukseen on merkittävä tuen saajan henkilötiedot, jotta tilitoimisto voi käsitellä hakemuksen.

Ohjaajien, valmentajien ja toimihenkilöiden palkkiot 

Nuorille ohjaajille maksetaan palkkio. Palkkion maksun edellytyksenä on suoritettu Nuori Suunta -ohjaajakoulutus.

Muuten toimihenkilöt osallistuvat vapaaehtoispohjalta.

Varainhankinta 

Suunnistusjaoston varainhankintakeinoja ovat kilpailujen ja kuntosuunnistusten järjestämisen lisäksi mm.

 • Erilaiset talkoot, kuten telttojen pystyttämiset, haravointi- ja polttopuutalkoot, inventaarit, pienimuotoiset myyjäiset/varustemyynnit
 • Yhteistyökumppaneille järjestetyt tapahtumat

Suunnistusjaoston toiminta

Suunnistusjaoston kokoonpano 

Suunnistusjaosto vastaa suunnistuksen toiminnan ja talouden suunnittelusta osana Vehkalahden Veikot ry:n seuratoimintaa. Suunnistusjaoston kokoonpano valitaan/vahvistetaan seuran syyskokouksessa.

Tehtävät/roolit suunnistusjaostossa (yksi henkilö voi hoitaa useampaa roolia yhtä aikaa):

 • Jaoston puheenjohtaja
 • Sihteeri
 • Valmennustukivastaava
 • Talousvastaava/ kaikki muut laskut
 • IRMA-pääkäyttäjä (ilmoittautumissihteeri)
 • Tiedotusvastaava
 • Nuorisopäällikkö
 • Edustusryhmä/aikuiset
 • Karttavastaava
 • Kilpailuvastaava
 • Kuntosuunnistusvastaava
 • Varustevastaava
 • Jäsen
 • Kilpaurheilijoiden edustaja
 • Tähtiseuravastaava

Jaoston eri rooleilla on lisäksi apunaan työryhmiä, esimerkiksi nuorisopäällikkö koordinoi nuorisojohtoryhmän toimintaa. Katso yhteystiedot

Kokoontumiset ja toimintaperiaatteet 

Suunnistusjaosto kokoontuu noin 2 kuukauden välein puheenjohtajan kutsusta. Kokousajat pyritään sopimaan etukäteen vuosikellon teemojen mukaisesti, mutta usein kokousaikoja sovitetaan osallistujien muiden menojen mukaan. 

Kokousten valmistelussa, pöytäkirjan ja muun materiaalin arkistoinnissa on käytettävissä Vehkalahden Veikkojen digitaalinen työtila. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti Vehkalahden Veikkojen seuratalo Vehkalinnassa, mutta kokouksiin on mahdollisuus osallistua myös etänä.

Jaoston työskentelystä tiedottaminen 

Suunnistusjaoston pöytäkirjat eivät ole julkisia, mutta seuran jäsenillä on kuitenkin oikeus saada pöytäkirjan ote siitä pykälästä, jossa käsitellään häntä koskevaa asiaa.

Suunnistusjaoston toiminnasta tiedottaminen on todettu kehittämisen arvoiseksi kohteeksi, joten pyrimme parantamaan näkyvyyttä esimerkiksi lyhyiden kokoustiedotteiden avulla. 

Vuosikello 

Toiminnan ennakoinnin ja tehtävien oikea-aikaisen hoitamisen tueksi olemme kehittämässä vuosikellokäytäntöä. Vuosikello on visuaalinen tapa esittää säännöllisesti toistuva toiminta. 

Visuaalista ulkoasua odotellessa pääkohtia suunnistusjaoston toiminnasta:

Tammikuu

 • Järjestäytyminen
 • Edellisen vuoden toimintakertomus
 • Edellisen vuoden tilinpäätöstiedot
 • Edellisen vuoden toimintapisteiden kokoaminen
 • Kohdeavustusten valmistelu, Haminan kaupunki (kartta)
 • SSL Seuratoimintakyselyyn vastaaminen
 • Lajisääntöjen tarkistaminen, mahdolliset muutokset
 • SSL Nuorisosopimus asia
 • Jukolan viestin ilmoittautuminen
 • Kompassitapahtumat ilmoitukset
 • Kilpailujen avaaminen IRMA:ssa
 • Rannikkorastien suunnittelu
 • Asutilaukset käyntiin
 • Sponsorihakemukset asuihin
 • Sponsorihakemukset käyntiin
 • Ratamestarikoulutus

Helmikuu

 • HIPPO-koulun suunnittelu/haku
 • KSOY-omatoimirastit suunnittelu
 • Kuntorastivälineidentarkastus
 • Koulu-kartalla hakemus
 • Aikuisten suunnistuskoulun suunnittelu
 • Sponsorihakemukset jatkuu

Maaliskuu

 • Kompassi-cup päivämäärien varmistus
 • Seuran yhteystietojen päivitys/tarkistus IRMA:an
 • Leimausleiri ilmo
 • Ratamestaripätevyyksien päivitys IRMAAN
 • Kuntorastien järjestämiskoulutus
 • Viestivalintakriteerien päivitys

Huhtikuu

 • Haminan Energian tukihakemus
 • HIPPO-suunnistuskoulun ilmoittautumisohjeet
 • HIPPO-suunnistuskoulu alkaa
 • Sposorihakemukset jatkuu

Toukokuu

 • Salivuorohakemukset talvikaudeksi
 • Kilpailujen avaaminen IRMA:ssa, loppukausi
 • Jukolan joukkuemäärien tarkastus
 • MOBO-ratojen kunnon tarkastus
 • Aikuisten suunnistuskoulu alkaa
 • Sponsorihakemukset jatkuu

Kesäkuu

 • Jukolan ja Venlojen viesti
 • HIPPO-suunnistuskoulun palautekysely

Heinäkuu

 • Naatitaan

Elokuu

 • Edustusryhmätasojen ja -kriteerien tarkistus
 • Kilpailujen järjestämishakemusten jättö SSL

Syyskuu

 • Ens kauen toimintasuunnitelman valmistelu
 • Talousarvion valmistelu ens kauelle
 • Päättäjäisten suunnittelu, ajankohta
 • Sarjojen parhaiden/palkittavien selvittäminen
 • Ratamestarit tarkista/koulutukset
 • Ohjaajatilanne/koulutukset
 • Kartoitukset päivitykset/uudet, karttaraportointivalmistelu
 • Valmennusryhmän palautekysely
 • Ohjaajaajien/talkoolaisten palkitsemiset

Lokakuu

 • Tilaa 25 manna liput
 • Tilaa TIOmila liput
 • Edustusryhmävalinnat
 • Urheilijasopimukset

Marraskuu

 • Ens kauen toimintasuunnitelman viimeistely
 • Pääseuran syyskokous (loka-joulukuussa)
 • Karttaraportointi SSL
 • Varaa paikka joulumyyjäisille

Joulukuu

 • Jukolan telttapaikkavaraukset
 • Haminan kaupungin palkittavien esitykset 
 • Sponsorihakemukset asuihin

Sidosryhmätyöskentely 

Yhteistyötä syntyy verkostoitumisen kautta. 

Suunnistusjaoston tärkeimmät sidosryhmät ja niihin liittyvät yhteydenpitovastuut listataan jaoston työsuunnitelmassa.

Viestintä 

Suunnistusjaoston viestintäkanavina ovat 

 • Seuran nettisivut, uutiset ja tapahtumakalenteri
 • Somekanavat: Facebook, Instagram
 • Viestisovellusten ryhmät (Whatsapp)
 • Kymen Sanomien yhdistyspalsta (Pääseuran sopimus)
 • Reimarin yhdistyspalsta (Pääseuran sopimus)

Suunnistusjaosto haluaa kehittää viestintäänsä – sekä lajin ja sen ryhmien sisäistä, että ulkoista viestintää. 

Viestinnän tavoitteena on 

 • Lisätä näkyvyyttä
 • Aktivoida jäsenistöä osallistumaan.

Sisäinen viestintä on tiedottamista seuran jäsenille. Tämä vahvistaa ihmisten joukkoon kuulumista, yhteisöllisyyttä ja mahdollisuutta vaikuttaa. Aktiivinen ja hyvä viestintä lisää jäsenten tyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta. 

Koulutustoiminta 

Suunnistusjaoston toiminnan kannalta oleellisia koulutuksia:

 • Nuori Suomi -ohjaajakoulutus alle 12-vuotiaiden ohjaajille
 • Ratamestaripätevyyteen tähtäävät koulutukset
 • Kuntosuunnistusten järjestämiskoulutukset
 • Seuraseminaarit

Suunnistuskarttojen valmistus

Suunnistuskartta on liikuntapaikka. Vehkalahden Veikot ylläpitää suunnistuskarttojaan sähköisessä muodossa. Päivitämme karttoja vuosittain käyttötarpeen mukaan. 

Kartat ovat nähtävissä Karttarekisterissä ja omatoimisesti ostettavissa verkkokaupassa:

Toiminnan arviointi 

Jotta voimme kehittää seuran toimintaa, on toimintaamme arvioitava säännöllisesti. Arvioitavia osa-alueita ovat muun muassa jäsenten ja harrastajien tyytyväisyys, valmentajien ja ohjaajien tyytyväisyys, urheilullinen menestys, seuratoiminnan kehittyminen ja sidosryhmäyhteistyö. 

Eri tilanteissa saatu palaute käsitellään suunnistusjaoston kokouksissa ja esimerkiksi järjestettyjen kilpailujen päätös- ja tiedonsiirtokokouksissa. Ryhmien ohjaajat arvioivat ryhmien toimintaa ohjaajaraporteissa.  Toimintakertomuksen laatimisen yhteydessä tehtävää laajempaa arviointia kehitetään jatkuvasti. 

Säännöllisellä arvioinnilla pyrimme varmistamaan seuratoiminnan laadun myös tulevaisuudessa. Haluamme säilyttää Tähtiseura-statuksemme Nuorisotoiminnallamme.

Urheilutoiminta

Suunnistuksen harrastus- ja valmennusryhmät jaetaan iän, taitotason ja suunnistajan tavoitteiden mukaan

 • HIPPO-suunnistuskoulu
 • Nuorten valmennusryhmä
 • Edustusryhmä

Näiden lisäksi aikuisille järjestetään suunnistuskoulutusta ja oma-aloitteisesti suunnistusta voi harrastaa kuntorasteilla. Kilpailemisen ohjeistukselle on oma osionsa, samoin kilpailujen järjestämiselle.

Seuraavassa on kuvaukset erilaisista ryhmistä ja vaihtoehdoista.

HIPPO-suunnistuskoulu

HIPPO-suunnistuskoulu on tarkoitettu aloitteleville lapsille ja nuorille, iältään noin 5–12 vuotiaita. Tavoitteena on tuoda suunnistusharrastus lapsille tutuksi.

HIPPO-suunnistuskoulun ydinasioita ovat leikinomaisuus, tasavertaisuus ja monipuolisuus. Suunnistustaitojen opettelun ja harjoittelemisen perusteiden ohella tarjolla on elämyksiä ja kokemuksia luonnossa, kavereita, monipuolisia pelejä ja leikkejä, sekä tietysti turvallisia kilpailuja niitä haluaville.

HIPPO-suunnistuskouluun ilmoittautuminen avautuu maalis-huhtikuussa ja varsinainen toiminta alkaa huhtikuun loppupuolella. HIPPO-suunnistuskoulun hinta on (vuonna 2023) 60 € / osallistuja. Hintaan sisältyy: Opetus, opetusmateriaali, karttamuovi, ohjatut maastoharjoitukset erillisen ohjelman mukaan, sekä osallistumisoikeus Kaakon alueen Kompassicupin osakilpailuihin ja muutamiin kansallisiin Osallistumismaksu maksetaan vasta 24.4. kokoontumisen jälkeen, joten lajiin voi tutustua rauhassa ensimmäisellä kerralla.

Viikottaisia kokoontumisia on juhannukseen asti. Tarkemmat ajankohdat ja paikat löytyvät vuosittaisesta HIPPO-kalenterista, sekä VeVe:n tapahtumakalenterissa. Ilmoittautumisen avautumisesta ja muista ajankohtaisista asioista tiedotetaan VeVe:n nettisivuilla. Ilmoittautumisen yhteydessä huoltajilla on mahdollisuus liittyä HIPPO-suunnistuskoulun viestiryhmään (Whatsapp).

HIPPO-suunnistuskoululaisten omatoimiseen suunnistusharjoitteluun suositellaan ohjattujen kokoontumisten lisäksi myös kuntosuunnistustapahtumia, joissa helpoimmat radat sopivat myös aloittelijoille. 

Jokainen HIPPO-suunnistuskoulun ryhmä laatii itselleen omat sisäiset pelisäännöt ensimmäisissä kokoontumisissa. Myös huoltajat saavat tehtäväkseen omien pelisääntöjen laatimisen. Vuonna 2022 HIPPO-suunnistuskoulun vanhempien ja huoltajien laatimat pelisäännöt:

 • Ole ajoissa paikalla
 • Sään mukainen varustus lapsille
 • Ei päihteitä harrastuspaikoilla
 • Kimppakyydit mahdollisuuksien mukaan
 • Juomapullot mukaan tarvittaessa

Lisätietoja HIPPO-suunnistuskoulusta saat suunnistusjaoston nuorisopäälliköltä.

HIPPO-suunnistuskoulun ryhmäjako:

PERHERYHMÄ:

Perheryhmän toiminnassa korostuu leikinomainen luonnossa liikkuminen ympäristöä havainnoiden ja kunnioittaen. Opettellaan ryhmässä toimimista – myös oma huoltaja kulkee yleensä mukana – ja kehittävät motorisia taitojaan. Suunnistukseen tutustutaan opettelemalla lajin alkeita:

 • kartan värit
 • helpoimmat karttamerkit
 • kartan ja maaston vertaaminen toisiinsa
 • kartan käsittely, taittelu 
 • yksinkertaisiin reitinvalintoihin tutustuminen
 • rastireitin periaate ja rastilla toimiminen
ALOITTELEVAT, noin 7–9 -vuotiaat

7-9 vuotiailla korostuu leikinomainen luonnossa liikkuminen ympäristöä havainnoiden ja kunnioittaen, ryhmässä toimiminen ja motoristen taitojen kehittäminen.

Suunnistustaitojen opettelu:

 • kartan värit
 • yleisimmät karttamerkit
 • kartan käsittely, taittelu
 • kartan suuntaus (maaston avulla)‏
 • kartan ja maaston vertailu (oman olinpaikan tietäminen)‏
 • rastireittisuunnistuksen perusasiat ja rastilla toimiminen
 • yksinkertaisten reitinvalintojen huomaaminen ja suorittaminen
 • suunnistuksen suunnitelmallisuuden harjoittelua
KOKENEEMMAT, noin 8–14 -vuotiaat

Kokeneemmat liikkuvat luonnossa ympäristöä havainnoiden ja kunnioittaen, ryhmässä toimimista ja motorisia taitoja kehittäen.

Suunnistustaitojen kehittäminen:

 • kartan värit
 • yleisimmät karttamerkit
 • kartan käsittely, taittelu
 • kartan suuntaus maaston avulla ja kompassin avulla
 • kompassin käytön harjoittelua‏
 • kartan ja maaston vertailu (oman olinpaikan tietäminen)‏
 • rastireitti- ja tukireittisuunnistuksen harjoittelu 
 • tavallista suunnistusta helpoilla rastiväleillä
 • rastilla toiminen
 • yksinkertaisten reitinvalintojen huomaaminen ja toteuttaminen
 • Suunnistuksen suunnitelmallisuuden harjoittelua: Varmista mihin suuntaan pitää lähteä, peukku paikoilleen, ennakointi, mitä on edessä ja mihin asti voit juosta

Taitojen karttuessa nuori suunnistaja voi siirtyä HIPPO-suunnistuskoulun ryhmistä nuorten valmennusryhmään. 

Kompassi-tapahtumat

Kompassi-tapahtumat ovat lasten matalan kynnyksen suunnistustapahtumia, jotka tarjoavat mukavia mahdollisuuksia suunnistaa erilaisissa maastoissa, kisailla ja saada kavereita. Olennaista on helpot radat ja turvalliset ympäristöt sekä innostavan tapahtuman elementit. Kompassi-tapahtumat käsittävät alueellisen Kompassi-cupin, -viestit ja leirin sekä valtakunnallisen tapahtuman nuorten superviikonlopun yhteydessä elokuussa.

Kompassi-tapahtumat toteutetaan Suomen Suunnistusliiton (SSL), Kaakon suunnistusalueen ja Kymenlaakson suunnistusseurojen yhteistyössä SSL:n ohjeiden mukaisesti.

Kompassi-cupissa kilpailusarjoja on 12, mutta cup-pisteet lasketaan 8 sarjassa, koska suorien ja viitoitettujen ratojen pisteet yhdistetään. Hopeakompassi-ikäisissä 12 ja 12TR sarjojen pisteet yhdistetään siten, että jokaisessa cup-osakilpailussa suoran radan maksimipisteet ovat 10 ja TR-radan maksimipisteet 5. Pronssikompassi-ikäisissä 10 ja 10RR sarjojen pisteet yhdistetään siten, että jokaisessa cup-osakilpailussa suoran radan maksimipisteet ovat 10 ja RR-radan maksimipisteet 8. (kts. tarkemmin SSL:n sivuilta kohdasta; Cup-pisteet)

Kultakompassi-cup:         H14, D14

Hopeakompassi-cup:        H12&H12TR, D12&D12TR

Pronssikompassi-cup 10v:   H10&H10RR, D10&D10RR

Pronssikompassi-cup 8v:     H8RR, D8RR*

*) Alue päättää sisäisesti järjestetäänkö 8-sarjaa. Tämä päätös koskee kaikkia alueen tapahtumia kyseisenä vuonna.

Tämä malli mahdollistaa, että suunnistaja kerää saman cup-sarjan pisteitä, vaikka vaihtaisi kilpailusarjaa kauden aikana viitoitetulta radalta suoralle radalle tai vaihtelisi kilpailusarjaa osakilpailukohtaisesti (esim. kilpailun luonteen tai maaston vaativuuden mukaan).

Kuka voi osallistua Kompassi-tapahtumiin?

Kompassi-tapahtumien osakilpailuihin voi osallistua, vaikka olisi ’vasta-alkaja’ (muutama suunnistuskoulukerta takana). Sarjat ovat 10RR (rastireitti) ja 12TR (tukireitti) sekä niiden rinnalla suorien ratojen 10- ja 12-sarjat, jotka ovat vaikeusasteeltaan aika lailla samanlaisia kuin suunnistuskoulussakin. 13- ja 14-vuotiaille on normaalit radat yhdistetyssä 14-sarjassa. Järjestäjä voi tarjota cupin ulkopuoliset sarjat, kuten myös 8RR/9RR sekä mahdollisen saattajasarjan osalta. 

Rastireitin RR-radalla on viitoitus, jota kutsutaan myös siimariksi: Voit halutessasi juosta radan yhtenäistä viitoitusta pitkin turvallisesti, jos taidot eivät vielä riitä oikaisuihin eli suoran suunnistuksen reitinvalintoihin. Rastit ovat viitoitetulla reitillä siimarin varrella. Kilpailuissa palkitaan kaikki RR-sarjalaiset.

Tukireitin TR-radalla karttaan on merkitty edellä mainittu RR-radan viitoitus eli siimari, joka toimii yhtenä reitinvalintojen selkeyttäjänä ja mahdollisuutena. Rastit ovat pienen matkan päässä viitoitetusta siimarireitistä. Viimeinen rasti voi olla yhteinen RR-sarjan kanssa ja silloin siimarin varrella.

Matalan kynnyksen sarjana voi ainakin maakunnallisissa Kompassi-tapahtumien osakilpailuissa olla mukana ikärajaton HDRRS-sarja, jossa RR-radan pääsee kiertämään turvallisesti saattajan kanssa. Tämä sarja on yhteinen pojille (H) ja tytöille (D). Muut sarjat ovat erikseen H ja D. Tämän korvaavat pääasiassa kuitenkin mahdolliset ForFun -harrastesarjat.

Uusissa ForFun -sarjoissa pidetään hauskaa yksin tai porukassa suunnistaen ja seikkaillen. Toteutusmuodot ovat Rastiralli ja Point2run. Seuroilla on mahdollisuus myös toteuttaa oma idea ForFun -sarjaksi. Harrastesarjoissa ei tarvita lisenssiä.

Miten kilpailuihin ilmoittaudutaan?

Kompassi-tapahtumien suunnistuskisoihin voi ilmoittautua normaalisti Suunnistusliiton IRMA-palvelun kautta. Vaihtoehtoisesti (ilman lisenssiä) ilmoittautumismahdollisuus kerrotaan kisakohtaisesti kilpailukutsussa – yleensä se on kootusti seuroittain sähköpostilla. VeVe:n osalta ilmoittautumisen hoitaa ilmoitussihteeri.

Kuten muissakin suunnistuskilpailuissa, niin myös näissä Kompassi-kisoissa käytetään Emit-leimausta. Jokaisella osallistujalla tulee olla Emit-kortti. Jos sellaista ei vielä ole, voi alkuvaiheessa lainata Emitin seuralta tai vuokrata järjestäjältä. Seura lainaa emittejä Kompassicupeihin. Ole yhteydessä Nuorisopäällikköön.

Nuorten valmennusryhmä

Nuorten valmennusryhmä on tarkoitettu lähinnä kilpaileville nuorille suunnistajille, jotka hallitsevat tavallisen suunnistuksen. Ryhmän ikähaarukka on noin 11–20 -vuotiaat. 

Ryhmäkuvaus: 

 • vaativa, tavallinen suunnistus
 • oleellisen oivaltaminen kartasta ja maastosta
 • korkeusmuotojen hyväksikäyttö
 • koordinaatio, lihastasapaino, verryttely ja venyttely
 • kilpailusuoritus: oman taidon mukainen, keskittynyt, hyvä suoritus
 • aktiivinen harjoittelu ja oikea asenne

Nuorten valmennusryhmälle tarjotaan harjoituksia ympäri vuoden. Talvella leiripäiviä, sisätiloissa kuntopiiriä/pelejä, KyS:n kanssa yhdessä juoksutreenejä Ruonalan hallissa ja ulkona kortteli/sprinttisuunnistusta sekä testijuoksuja. 

Nuorten valmennusryhmään pääsee mukaan ottamalla yhteyttä valmennusryhmän vetäjiin. 

Valmennusryhmän tapahtumista tiedotetaan VeVe:n tapahtumakalenterissa sekä ryhmän viestiryhmässä (Whatsapp). Viestiryhmään pääsee mukaan ilmoittautumalla valmennusryhmän vetäjille

Huomio: Joihinkin harjoituksiin on ennakkoilmoittautuminen määräaikaan mennessä.

Harjoitus-/kilpailupaketit

Nuorten valmennusryhmän harjoitukset ovat maksullisia. Valmennusryhmään osallistuva voi valita alla esitetyistä harjoitus-/kisapaketeista omille tavoitteilleen parhaiten sopivan. Paketti valitaan kaudeksi kerrallaan. 20-vuotiaille ja sitä nuoremmille maksetaan kilpailujen osallistumismaksuja valitun harjoituspaketin mukaan (katso lisätietoja osallistumismaksuista sivulta suunnistusjaoston talous > Osallistumismaksut). Harjoituspaketit 1.1.-30.9.2023 ajalle seuraavasti:

Harjoituspaketti A: 170 € / kausi. Paketti sisältää kaikki suunnistajien harjoitukset ja kilpailujen osallistumismaksuja:

 • 14-vuotiaille ja sitä vanhemmilla enintään 420 €
 • alle 14-vuotiaille enintään 320 €.

Harjoituspaketti B: 120 €/kausi. Paketti sisältää kaikki suunnistajien harjoitukset ja kilpailujen osallistumismaksuja enintään 180 €.

Harjoituspaketti C: 25 eur/kausi. Paketti sisältää Kymenlaakson Kompassicupit, 3 kansallista ja 3 nuorten valmennusryhmän harjoitusta.

Harjoituspaketti D: 80 €/kausi. Paketti sisältää ainoastaan hiihtosuunnistuskilpailujen osallistumismaksuja enintään 135 €.

Harjoituspaketti E: Toisella paikkakunnalla vakituisesti asuvat suunnistajat, joiden harjoitus – ja kilpailumaksut määritellään tapauskohtaisesti.

Harjoitusket ovat avoimia, mutta kausikorttilaiset eivät maksa niistä erikseen. Muille erillinen harjoitusmaksu on 5 €/kerta, joka laskutetaan myöhemmin.

KSOY-omatoimirastit kuuluvat paketteihin A ja B.

Leirit

Nuorten valmennusryhmä kuluu Itä-Suomen JUNIONIIN, joka järjestää yhdessä nuorille harjoitusleirejä. JUNIONIryhmän toiminta on suunnattu noin 13–20 -vuotiaille. JUNIONIN yhteyshenkilön tiedot.

JUNIOINI-leirien ohella seura järjestää omia leirejä ja leiripäiviä.

Nuorten valmennusryhmäläiset pääsevät halutessaan mukaan aikuisten edustusryhmän leireille 15-vuotiaista alkaen.

Tän kauen leirisuunnitelman löydät täältä.

Leirit eivät sisälly harjoituspaketteihin. Seura perii leireistä erikseen pienen omavastuuhinnan, joka päätetään leirikohtaisesti.

Itä-Suomen JUNIONIleirien kustannuksista päätetään erikseen, kunhan KaaSun hallitus käsittelee avustuspyynnön. VeVe kuitenkin kustantaa VeVe/KyS:n järjestämän ensimmäisen leirin kartat nuorille, jotka ovat valinneet harjoitukset sisältävän harjoituspaketin.

Edustusryhmä

Urheilijat valitaan edustusryhmään ja sijoitetaan tasoryhmiin vuosittain tarkistettavien kriteerien perusteella.

Edustusryhmän alaikäraja on 15 vuotta.Tämä mahdollistaa tavoitteellisesti harjoittelevan nuoren siirtymisen edustusryhmän piiriin nuorten valmennusryhmästä. 

Edustusryhmään nimetyt urheilijat voivat osallistua ilmaiseksi nuorten valmennusryhmän harjoituksiin. 

Edustusryhmän harjoituksista ilmoitetaan VeVe:n tapahtumakalenterissa, sekä viestiryhmässä, jonka jäseneksi pääsee ilmoittamalla halukkuutensa edustusryhmän vetäjille.

Edustusryhmään nimetyille harjoitukset ovat ilmaisia.

Edustusryhmään nimetyt urheilijat voivat osallistua ilmaiseksi KSOY-omatoimirasteille.

Edustusryhmän tasoryhmien valintakriteerit (2023):

A-ryhmä:

 • H/D21 Ranki ykkösluokka
 • H/D18-20 Harkinnan mukaan

B-ryhmä:

 • H/D21 Ranki vähintään kakkosluokka, 
 • H/D16-20 Harkinnan mukaan

C-ryhmä:

 •  H/H/D21 Pääsarjalaiset edustusryhmiin A ja B pyrkivät urheilijat. kauden (loppurankissa kaikki) oltava kakkosluokan suunnistaja

Aikuisten valmennusryhmän Vuosikello

 MARRAS-MAALISKUU

 • kestävyyden parantaminen
 • juoksukordinaatiota, -tekniikkaa
 • kuntopiiriä ja lihaskuntoharjoittelua, lihaskuntotestejä
 • lumitilanteen mukaan suunnistusharjoituksia (kaupunkisprinttiä, jos maastoon ei pääse)
 • testijuoksut tammi-maaliskuussa
 • vaelluksia ja yhteislenkkejä
 • kuivaharjoittelu kartta/reitinvalintaohjelmilla ym.
 • leirit

 HUHTI-TOUKOKUU

 • kilpailuominaisuuksien kehittäminen
 • hypyt, loikat, mäkiharjoitteet
 • juoksuvedot, nopeusharjoitukset
 • maaastoharjoitukset
 • suunnistusteknisten ominaisuuksien kehittäminen
 • leirit, kilpailuihin valmistavat leirit kuten Jukola, SM-sprintti, Tiomila

KESÄ-SYYSKUU

 • kilpailut pääpainossa
 • suunnistusharjoitukset tukee kilpailuja
 • leirit, kilpailuihin valmistavat kuten SM-pitkä, nuorten leirit: Leimaus

Aikuisten suunnistuskoulu

Aikuisten suunnistuskoulu pyörähtää käyntiin keväisin. Yleensä kurssi sisältää teoriaa ja maastoharjoituksia. 

Kuntosuunnistus

Rannikkorastit

Rannikkorastit järjestetään yhteistyössä lähiseurojen KyS, KaaRa, PyVo ja EkSu kanssa. Tapahtumia on vuosittain noin 50. 

Rannikkorasteilla on tarjolla ratoja kaiken tasoisille suunnistajille. Lisätietoja maksuista ym. Rannikkorastien nettisivuilta. 

VeVe:n järjestämät Rannikkorastit lisätään myös VeVe:n omaan tapahtumakalenteriin.

KSOY-omatoimirastit

KSOY-Omatoimirastit ovat kuntorasteja, joita voi käydä etsimässä oman aikataulun mukaisesti Rastit ovat metsässä tiistaista sunnuntaihin. Kartat tilataan linkin kautta ja ne on yleensä noudettavissa Husulassa. Järjestettyä ajanottoa ei ole. Omatoimirastit ovat VeVe:n tapahtumakalenterissa. Tarkemmat ohjeet täällä: VeVe/Suunnistus/Kuntorastit Omatoimiperiaatteella.

Kuntorastien suunnittelua koordinoi VeVe:ssä kuntorastivastaava. Kuntorastien järjestelyihin tarvitaan seuran jäseniä. Tehtäviä ovat esimerkiksi ratojen suunnittelu, ratojen piirto, karttojen tulostus, tapahtuman järjestelyt paikan päällä, tulospalvelu, tiedottaminen.

Kuntorastien järjestelyihin osallistuminen on kätevä tapa suorittaa seuran maksamiin kilpailujen osallistumismaksuihin liittyvä talkoovelvoite.

MOBO-radat

Ylläpidämme MOBO-mobiilisuunnistusratoja. Osallistuaksesi tarvitset puhelimeen ladattavan sovelluksen. Käytettävissä olevat MOBO-radat löytyvät sovelluksesta. Lisätietoa: https://suunnistus.fi/mobiilisuunnistus/

Urheiluakatemia

Suunnistus kuuluu Etelä-Kymenlaakson Urheiluakatemian ohjelmaan. Aamuharjoituksia pidetään kahdesti viikossa ja niihin ovat oikeutettuja osallistumaan Kotkan ja Haminan alueen urheiluakatemiaan kuuluvat oppilaat. Urheiluakatemiaan pääsee vain hakuprosessin kautta.

Kilpaileminen 

Pelisäännöt ja velvollisuudet

 • VeVe:n edustaminen kilpailuissa edellyttää voimassa olevaa seuran jäsenyyttä. Seuran jäseneksi liittymisestä löytyy tietoa seuran sivuilta.
 • Kilpailujen osanottomaksuihin sekä matka- ja majoituskorvauksiin liittyvät pelisäännöt ova kohdassa Suunnistusjaoston talous 
 • Kilpailija huolehtii lisenssimaksunsa suorittamisesta.
 • Kilpailija huolehtii voimassa oleviin lajisääntöihin perehtymisestä
 • Mikäli suunnistaja ei lunasta kilpailulisenssiä, suositellaan sen sijaan tarvittaessa Kuntosuunnistajan vakuutuksen hankkimista. 
 • Palkintojen jaossa SM-kilpailut/Jukola/Tiomila seura edellyttää palkittavan olevan paikalla VeVe:n asussa.

Viestijoukkueiden valinta

Viestijoukkueiden valintatilanteet nostattavat välillä vahvoja tunteita. Näitä tilanteita varten suunnistusjaostossa on päätetty seuraavat periaatteet:

 • Viesteille ja joukkueille on nimetty valitsijat
 • SM-viesteissä noudatetaan valintakriteereitä:
  • kuluvan kauden aiempi kilpailumenestys (maastosuunnistus)
  • kansainväliset näytöt (maastosuunnistus)
  • SM-pitkän karsinta ja finaali, sijoitukset
  • nuorilla myös INOV 8 -liigan finaalin sijoitukset
 • Nuorten viestien joukkuevalinnat suorittaa nuorisojaosto, huomioiden mahdolliset jääviystilanteet.

Kilpailuihin ilmoittautuminen

Kilpailuihin osallistuvalla pitää olla seuran jäsenmaksu suoritettuna.

Kilpailuihin ilmoittautuminen hoidetaan Suomen suunnistusliiton IRMA-järjestelmän kautta. Ohjeet www.ssl.fi

IRMA:an liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa voit kysyä apua seuran IRMA-pääkäyttäjiltä.

Ilmoittautuminen onnistuu IRMA:ssa, kun lisenssi on maksettu. Tämä ei koske ns. lisenssittömiä kilpailuja (AM-kisat, Jukola, Nuorten Jukola).

Kun olet maksanut lisenssin ja seuran jäsenmaksun, sinun kannattaa tutustua pelisääntöihin, joissa kerrotaan osallistumismaksujen maksamisesta. Ennen kuin pääset ilmoittautumaan seuran kustannuksella, ole yhteydessä ilmoitussihteeriin/seuran IRMA-pääkäyttäjiin.

Kun kirjaudut ensimmäisen kerran IRMA:an, käy tarkastamassa kohdassa”Omat tietosi”, että mm. Emit-korttisi numero sekä yhteystietosi (alle 18-vuotiailla huoltajan yhteystiedot) ovat ajan tasalla.

Jos sinulla ei ole omaa Emit-korttia, kilpailun järjestäjä varaa sinulle laina-Emitin, jonka saat haltuusi kilpailupaikalla, kunhan ensin maksat kortin vuokran. Laina-Emitien vuokrien maksamisesta jokainen vastaa itse.

Jos haluat maksaa osallistumismaksusi itse, jätä ilmoittautuessasi ruksaamatta IRMA:ssa kohta ‘seura maksaa’ ja maksa osallistumismaksu järjestäjän ohjeiden mukaisesti. 

Ilmoittautumisen peruminen onnistuu ilmoittautumisajan päättymisaikaan saakka, mikäli ilmoittautuminen on tehty periaatteella ‘seura maksaa’. Tämä johtuu siitä, että seura maksaa osallistumismaksut keskitetysti vasta ilmoittautumisajan päätyttyä.

Viesteihin ilmoittautuminen

Viestijoukkueeseen haluavan on ilmoitettava viestihalukkuutensa IRMA:ssa viimeistään kaksi (2) vuorokautta ennen ensimmäisen ilmoittautumisportaan sulkeutumista. 

(Jukolan ja Venlojen viestiin ilmoittautuminen voi poiketa tästä, seuraa tiedotusta.)

IRMA:sta näkee, ketä muita on ilmoittanut halukkuutensa samaan viestiin.

Seura ilmoittaa joukkueita viestihalukkuutensa ilmoittaneiden määrän perusteella. Tarvittaessa kuullaan viestijoukkueiden valitsijoita. 

Viestijoukkueet pyritään nimeämään yksi viikko ennen kilpailua.

Kilpailujen järjestäminen 

Kuvataan millaisia tapahtumia (ottelut, pelit, turnaukset, kilpailut, näytökset ja muut) seura järjestää säännöllisesti ja vuosittain. Kirjataan toimintakäsikirjaan tai lisätään sen liitteeksi ohjeet mitä asioita pitää tehdä ennen tapahtumaa, tapahtumapäivänä ja sen jälkeen. 

Vehkalahden Veikot on kokenut kilpailujen järjestäjäseura. 

Vuosittain järjestämme 

 • kansallisen tason kilpailut
 • Kaakon alueen Kompassi-cup -osakilpailun
 • Seuran omat mestaruuskilpailut
 • Haminan koulujen suunnistusmestaruuskilpailut (yhdessä kaupungin kanssa)
 • Matalan kynnyksen kilpailut lapsille
 • Kuntosuunnistusmaisen KOTHAM-cupin (yö-cup) osakilpailuja

Säännöllisin väliajoin järjestämme SM-kilpailut tai muut vastaavat arvokilpailut. Alueen mestaruuskilpailuja järjestämme tilanteen mukaan. 

Menneiden kilpailuiden arkisto löytyy VeVe:n sivuilta.

Kilpailujen sujuvan, taloudellisen ja turvallisen järjestämisen tueksi olemme koonneet kokemuspankkia asioista, joita pitää tehdä ennen kilpailua, kilpailupäivänä ja sen jälkeen. Kehitämme kokemuspankin dokumentointia jatkuvasti, sillä näkemyksemme mukaan selkeät toimintaohjeet auttavat uusien talkoolaisten rekrytointia tapahtumajärjestelyihin.