VeVe:n toiminta

Arvot

1. Yhdessä tekeminen

Arvostamme yhdessä tekemistä ”me hengessä” sekä liikunnallista monipuolisuutta.

2. Oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja tasapuolisuus

Seuran toiminnassa huomioidaan tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus sekä kannustava toiminta. Jokaisen tulee osoittaa reilua ja rehtiä urheilumieltä.

3. Kasvatuksellisuus ja terveellisyys

Korostamme lasten ja nuorten urheiluharrastuksen leikinomaisuutta, kasvatuksellisuutta ja monipuolisuutta sekä lasten tasavertaisuutta. Tarjoamme lapsille ja nuorille välineitä sosiaalisten taitojen kehittämiseen sekä läpi elämän kestävän terveellisen elämäntavan omaksumiseen.

4. Avoimuus

Seurassamme on avoin ilmapiiri keskustelulle, uusille ideoille sekä innovatiivisuudelle.

5. Kunnioitus

Kuuntelemme ja arvostamme toistemme mielipiteitä sekä korostamme esimerkillisyyttä. Jokaisen tulee kunnioittaa ja huomioida muita urheilijoita, valmentajia sekä vanhempia.

Visio

VISIO

 1. Vehkalahden Veikot on haminalainen Kymenlaakson suurin seura ja sen jäsenmäärä jatkaa kasvuaan. Pääseuran, jaostojen ja kyläosastojen yhteistoiminta on saumatonta ja tuloksellista.
 2. Vehkalahden Veikot tarjoaa tasapuolisen, laadukkaan ja terveellisen lasten sekä nuorten kasvuympäristön harrastamis- ja kilpailumahdollisuuksin. Seura tukee nuorten kasvamista tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi ja terveellisiä elämäntapoja noudattaviksi kansalaisiksi.
 3. Laadukkaalla valmennuksella, junioritoiminnalla, urheilijoiden ja vanhempien sitoutuneisuudella sekä riittävillä resursseilla pyrimme takaamaan menestyksen myös tulevaisuudessa. Seuralla on riittävästi valmentajia kaikissa lajeissa.
 4. Seuramme toimii aktiivisena kehittäjänä sekä alueellisissa että valtakunnallisissa kehityshankkeissa. Seuramme on haluttu yhteistyökumppani yritysten ja muiden alueen seurojen sekä kuntasektorin keskuudessa.
 5. Seuran taloudellinen tilanne pidetään vakaana.
 6. Seura on kansainvälisenä urheiluseurana huippu-osaajien kasvattaja. Seurakulttuuri pidetään sellaisena, että jäsenenä viihdytään vauvasta vaariin. On kunnia olla seuran jäsen.
 7. Seuraväki esiintyy yhtenäisessä ja näyttävässä kilpa- ja seura-asussa.

Toiminta-ajatus

Vehkalahden Veikkojen toiminta-ajatus, arvot ja visio on hyväksytty seuran syyskokouksessa 2010 ja niitä on täydennetty johtokunnan kokouksessa 1/2012. Toimintasuunnitelma hyväksytään vuosittain.

 • Vehkalahden Veikot on palkittu Suomen urheilugaalassa 2012 Pohjola-palkinnolla sekä Hyvä Seura maininnalla.
 • Seura on suunnistuksen Nuori Suomi sinettiseura. Sinettiseura nimitys on uusittu, tarkastettu ja hyväksytty viimeksi kesäkuussa 2015.

 TOIMINTA-AJATUS

 • Vehkalahden Veikot toteuttaa urheiluseuralle kuuluvaa liikuntakasvatus- ja valistustyötä reilun pelin hengessä juniorista senioriin.
 • Seura panostaa sekä nuorten että edustusurheilijoiden valmennus- ja kilpailutoimintaan.
  • Seura tarjoaa kaikille mahdollisuuden harrastaa liikuntaa omalla tasollaan, tarjoten myös ”ei kilpailullista toimintaa” mm. ohjaajille ja kuntoliikkujille.