Vuoden 2018 matka- ja kululaskut

Hyvä seuraväki!

Vuosi on loppusuoralla ja muistuttelemme teitä kirjanpitoaineiston toimittamisesta maksatukseen ja kirjanpitoon.

Vuotta 2018 koskeva aineisto, kuten matka- ja kululaskut tulee toimittaa jaostojen talousvastaaville 15.1.2019 mennessä.

Ystävällisin terveisin
Talousvaliokunta