MUISTUTUS: Vuoden 2016 matkalaskujen ym. palautus

Vuoden 2016 matkalaskut, kulukorvaushakemukset ym. täytyy palauttaa jaostojen talousvastaaville viimeistään 29.1.2017 kirjanpidollisista syistä.

Terveisin johtokunta/lajijaostot