På svenska

Kortfattad

LUMONITE FM-NATT 2021 är 110 års jubileumstävling för Vehkalahden Veikot 24.9. – 25.9.2021

PRELIMINÄRA TÄVLINGSDIREKTIV. Slutliga direktiven på TC.

Sammanfattning för dem som har ont om tid.

Kval fredag 24.9.2020

 • TC:n är vid Metsäkylä seuratalo, address: Metsäkyläntie 393, Hamina.
 • Vägvisningen börjar från rondellen i Husula (Husupyölintie), på väg 371 i Liikkala(Aholanmäentie) samt i korsningen av VT15 och 3721. På fredag kl. 16.30.
 • Parkeringsavgiften 5e betalas kontant vid ingång till parkeringen, ha gärna jämna pengar.
 • Första start kl. 20.30.
 • Nummerlappar finns i TC vid husets huvudingång, egna säkerhetsnålar.
 • Avstånd till start 2200m längs väg, lämna inte snitseln.
 • Det finns toalett vid startsnitseln.
 • I kvalet används distansmål. Tävlanden stämplar vid distansmålet och tidtagningen slutar där. Sedan följs snitseln till TC:n där stämpelkontrollen finns.
 • Klädtransport arrangeras från start till distansmål. Ta med en egen påse för kläderna.
 • 17 snabbaste i varje kvalheat går vidare till A-finalen. Final lördag 25.9.2021
 • TC:n är vid Metsäkylä seuratalo, address: Metsäkyläntie 393, Hamina.
 • Vägvisningen börjar från rondellen i Husula (Husupyölintie), på väg 371 i Liikkala(Aholanmäentie) samt i korsningen av VT15 och 3721. På fredag kl. 16.30.
 • Parkeringsavgiften 5e betalas kontant vid ingång till parkeringen, ha gärna jämna pengar.
 • Det finns många parkeringsplatser, avstånd till TC:n 0,3-1,5km. Alla husbilar och – vagnar, stora skåpbilar samt bussar parkeras på hårt underlag, avstånd till TC:n 1,5km. Förhandsanmälan om dessa till laitinennikop@gmail.com.
 • Det finns toalett och restaurang vid denna parkering längst borta, öppen kl. 19-21.30. Kontant och kortbetalning.
 • Det används inte en starttröskel.
 • Avstånd till start: Start 1: 1,2km, start 2: 1,3km, längs väg. Snitseln har reflex.Starterna ligger nära varandra.
 • Första start kl. 20.30.
 • Det finns toalett vid startsnitseln.
 • Nummerlappar finns i TC vid husets huvudingång, egna säkerhetsnålar. I B-finalen i 21 används nummerlappar från kvalet.
 • Klädtransport arrangeras från startsnitseln till TC:n. Ta med en egen påse för kläderna och skriv ditt tävlingsnummer på påsen.
 • Också kortbetalning på restaurang.
 • H21 klassen har i finalen en sk. fjärilsgaffling. Löpare med udda startnummer tar kartan H21-1 och löpare med jämna startnummer tar kartan H21-2.

Tävlingsdirektiv

Arrangör
Vehkalahden Veikot ansvarar för arrangemanget av 2021 Lumonite FM nattorientering.


Tävlingsregler och instruktioner
I tävlingen gäller SSL:s grenregler, specialdirektiven för FM-tävlingar för år 2021 samt arrangörens anvisningar och myndigheternas pandemibegränsningar- och instruktioner.

TC:n

TC:n ligger i Metsäkylä i Fredrikshamn, öppnas på fredag 24.9. kl. 18.00. Address: Metsäkyläntie 393, Hamina. Ingen öppen eld i TC:n eller parkeringen. Lämna inte skräp efter dig. Det finns inte plats för vindskydd i TC:n.

Parkering och vägvisning

Vägvisning fr.o.m. fredag 24.9. kl. 16.30. Samåkning rekommenderas. Det finns många parkeringsplatser, avstånd till TC:n 0,3-1,5km. Följ anvisningarna. Parkeringsavgiften 5e betalas kontant vid ingång till parkeringen, ha gärna jämna pengar.

Alla husbilar och -vagnar, stora skåpbilar samt bussar parkeras på hårt underlag, avstånd till TC:n 1,5km. Förhandsanmälan om dessa till laitinennikop@gmail.com.

VIP-parkeringen i närheten av TC:n.

Terräng och banor

Kvalterrängen består av moskog och berg med några skogsvägar. Terrängen har inga stora höjdskillnader, som mest 30m. Det finns flera förbjudna områden som också är markerade på kartan. Det finns inga reflexer på kontrollerna. Kom ihåg att kolla koderna, på några ställen står kontrollerna ganska nära varandra.

Finalterrängen har större höjdskillnader och mera svart och grönt på kartan. På längre banor finns också mycket detaljrika områden, löpbarheten är till största delen god. Måttliga höjdskillnader för de kortare banorna. I slutet av alla banor finns tätare skog där man ska vara noga med orienteringen. Det finns rikligt med vägar och stigar i terrängen. Otydligare körspår är markerade med en gul linje på kartan.

Det finns ganska många förbjudna områden i terrängen; en skjutbana, plantskogar och naturskyddsområden. Banorna för H/D21 passerar en skyddad sänka vid ett dike där man måste använda övergångsställen på kartan. Ställvis är förbjudna områden markerade också i terrängen. Två förbjudna vägar är markerade på kartan med kryss.

H21 klassen har i finalen sk fjärilsgaffling. Löpare med udda startnummer tar kartan H21-1 och löpare med jämna startnummer tar kartan H21-2.

Karta
Skala 1:10 000 för klasserna H/D 15-21 och H/D35-45. För klasserna H/D50-85 skalan är 1:7 500. Ekvidistans för alla klasser 5 m. Kartan är ritad av Janne Weckman. CMYK offsettryck 9/2021. Kartorna finns till påseende i startfållan. Kartorna är i slutna plastfodral. Tävlingskartans storlek är A4 i fredagens H21-kvaltävling och A3 i lördagens final.

Tävlande lägger kartan efter målgång i föreningens kartpåse. Kartpåsarna är markerade med föreningarnas namn i alfabetisk ordning. Kartorna kan hämtas tillbaka av en person efter sista start. Kartpåsen kan även skickas via post till föreningen, 10/15€ / kartpåse. Betalning på förhand i infon.

Kontrolldefinitioner
Lösa kontrolldefinitioner finns för alla klasser i startfållorna. Se skissen under ”Starter och startprocedurer”. Det erbjuds inget material för att fästa kontrolldefinitionerna. Kontrolldefinitionerna är även tryckta på kartan. 


Kontroller
Kontrollerna har Emit-stämpel och är markerade med kontrollskärm. Modellkontroll finns i tävlingscentralen vid infopålen. Vi rekommenderar att testa Emit-kortets funktion vid modellkontrollen.

Banlängder och startplatser:

kvalbanlängdskalastartkontroller
H21K16,91:10 000K13
H21K26,91:10 000K13
H21K36,91:10 000K11
final
H2111,71:10 000126
H208,41:10 000115
H187,61:10 000113
H1661:10 000111
H154,21:10 000110
H358,91:10 000115
H408,91:10 000115
H458,31:10 000115
H507,41:7 500112
H557,21:7 500111
H606,71:7 500111
H655,41:7 500112
H703,71:7 50019
H753,51:7 500211
H802,61:7 50029
H8521:7 50028
D218,71:10 000117
D206,71:10 000111
D186,21:10 000110
D164,21:10 000110
D153,91:10 00018
D356,71:10 000111
D405,41:10 000112
D455,21:10 000111
D504,91:7 500113
D554,91:7 500113
D603,31:7 500210
D653,01:7 500210
D702,61:7 50029
D7521:7 50028
D801,81:7 50026
D851,81:7 50026
H21B8,91:10 000117

GPS-uppföljning
GPS-uppföljning används i final i D21- och H21A-klasser. GPS-enheterna delas i start. GPS-västarna delas vid Info i TC:n. Det är obligatoriskt att använda en GPS-enhet. Utrustningen lämnas i mål efter tävlingen.

Klädtransport 

I kvalet arrangeras klädtransport från start till fjärrmål. I lördagens final arrangeras klädtransport från startsnitseln (samma plats för start 1 och 2) till tävlingscentrum.
Ta med en egen kasse eller påse för dina kläder och skriv ditt tävlingsnummer på den. Uppge även ditt namn och telefonnummer. Arrangörerna erbjuder inga påsar.

Avstånd till start
Snitseln till start börjar vid infopålen i TC:n. Det är tillåtet att gå till starten endast längs snitseln som är markerad med reflex. På lördag ligger start 1 och 2 nära varandra. Vägen till start är mestadels längs väg – håll dig till vägkanten! Gå till start så att du är där precis innan din starttid, inte för tidigt. Avstånd: på fredag 2200m, på lördag: start 1 1200m och start 2 1300m.

Starttider
Starttiderna utgörs enligt Finlands Orienteringsförbunds direktiv och specialdirektiven för FM-tävlingar för år 2021. Starttider för kvalet och de raka finaltävlingarna publiceras senast på onsdagen 22.9. på tävlingens websida. Starttider finns också till påseende under tävlingsdagarna på tävlingscentrums anslagstavla och vid starten.

Starttider för H21 A- och B-finaler publiceras på tävlingens websida efter kvaltävlingens resultat är klara. Starttider finns också till påseende på lördagen på anslagstavlan i TC och vid startplatser.

De löpare i H21 som inte kvalar sig till A finalen placeras i en B final. Startordningen för lördagens H21 B-final avgörs så att de som är bäst i kvalet startar sist. Även B finalen har mellantidsstart. Löpare som har anmält sig till H21 -kvaltävlingen, men inte startar på fredagen, får tävla i B-finalen.

I kvalet är startintervallen 2 min. I lördagens final är startintervallen klassvis 2-4 min enligt startlistan.

Start och startfunktioner

I kvalet är första start på fredag 24.9. kl 20.30, en startplats. 

Finalens första start på lördag 25.9. kl 20.30, två startplatser.
Start 1: H15 – H70, D15-D55, H21B
Start 2: H75-H85, D60-D85

Startfunktioner

Tävlingsnummer
Alla deltagare använder tävlingsnummer. De som startar i A-finalen för H21-klassen får ett nytt tävlingsnummer på lördagen. Nummerlapparna kan hämtas vid info i TC:n. De som tävlar i H21B-final använder kvalets tävlingsnummer. Tävlande är själv ansvariga för att ta sitt eget tävlingsnummer. Tävlande ska ha egna säkerhetsnålar. Nummerlapparna får ej vikas.

Emit-stämpling
I tävlingen används Emit-stämplingssystem. Kontrollera vid infopålen att din Emit -bricka fungerar. Kontrollera också ditt Emit-nummer i startlistan. Om din Emit-bricka inte fungerar, får du en hyresbricka från Info. Alla ovannämda åtgärder är på tävlandes ansvar. Om man har fel Emit-nummer, leder det till diskvalifikation.
Om Emit-brickans nummer är fel, meddela detta på förhand per e-post: timoharju@kymp.net  
senast torsdagen 24.9 kl 21.00. Efter detta kostar Emit-brickans nummerändringar 5 euro/ändring och ändringen ska göras i info före start. Emit-brickans nummerändring är inte möjlig vid startplatserna. 

Om man vill hyra en emit-bricka, kan man göra det i Info. Hyrbrickan kostar 6€. För icke tillbakalämnad hyrbricka debiteras 100€. 

Emit- brickans kontrollkort finns både i TC:n och på startplatserna. Sätt fast kortet med tejp.

Tävlingsskor
Det är förbjudet att använda spikskor. Dubbskor är tillåtna. 


Förbjudna områden
Förbjudna områden har märkts på kartan och i terrängen enligt reglerna. Förbjudna områdena har utmärkts i terrängen med rödgul snitsel.

Vätska
På fredagens kvaltävling finns inga vätskekontroller i terrängen. På lördagens final finns
vätskekontroller med vatten i terrängen.

Första hjälp
Det finns första hjälp i TC:n och i terrängen vid vätskekontrollerna. Förstahjälpsgruppen har beredskap att hämta skadade från terrängen. Första hjälp -gruppens nummer är 040 5271 666. Allmänna nödnumret är 112, kom även ihåg mobilappen 112 Finland. 


Online
På fredagens kvaltävling finns en online -kontroll. På lördagens final finns flera online kontroller och mellantiderna från dessa kan ses på tävlingens hemsida.

Fotografering
Under både kvalet och finalen kan det finnas fotografer i terrängen och i TC:n. Tävling är en officiell tillställning och då kan arrangörerna fotografera och publicera material bl.a. på sin websida och i media. 


TV-sändning
Enligt SSL:s grenregler får tävlande inte visa tävlingskartan och -banan till andra tävlande eller tränare. Detta gäller också för information som kan fås från GPS-uppföljningen eller TV-sändningen under tävlingen. Uppföljning av TV-sändningen är förbjuden på tävlingsplats. Om fair play -reglerna bryts, kan tävlanden diskvalificeras.

Mål
I fredagens kvaltävling används fjärrmål, distans från fjärrmålet till TC:n är 1800m. Alla tävlandes Emit-brickor avläses vid fjärrmålet, därefter förflyttar sig tävlarna för stämpelkontroll till TC:n. Publiken får inte gå till fjärrmålet.
På båda tävlingsdagarna används målstämpling och alla har samma mål. Från sista kontroll till mål är det snitsel, som tävlande bör följa. Kartorna samlas bort efter lördagens finaler. Målet stängs kl. 02.00.

Avbrytning
De som har avbrutit måste anmäla sig vid målet och om möjligt målstämpla. Även avbrytning vid skada bör anmälas till målpersonalen. 


Klagomur
Oklara fall i tävlingen behandlas omedelbart vid klagomuren i närheten av målet. 


Resultat
Resultat publiceras endast på tävlingens websida.

Priser och prisutdelning
I alla FM-klasser delas det ut medaljer och hederspris till de tre bästa. I FM-klasser H/D 15-21 tilldelas FM-plaketter för placeringarna 4-10 och i FM-klasser H/D 35-70 placeringarna 4-6. I klasser H/D 75-85 delas inte ut plakett, enligt grenreglerna. I B-finalen delas inga pris. Priserna delas ut efter att resultaten för klassen är färdiga. Prisutdelning utlyses via speakern. 


Info
Info finns i TC:n. Info är öppen på fredag och lördag från kl 18.00. I Info behandlas Emit- ändringar samt andra frågor om tävlingen. Info delar även ut GPS-västarna. Eventuella protester lämnas in skriftligt till Info. Värdesaker kan lämnas i infon mot betalning av 2€. Info tar endast emot kontanter.

Omklädning, tvätt, WC
Särskilda omklädningsutrymmen finns inte. På lördagen finns det ett omklädningstält i TC:n där man kan byta om. Observera avstånd! På grund av covid-19 restriktionerna kan vi inte erbjuda dusch på lördagen. I TC:n finns det bajamajor. Vid fredagens och lördagens startsnitsel finns det WC.

Säkerhet
Säkerhetsplanen med alla nödvändiga instruktioner finns på tävlingens websida och på anslagstavlan i TC:n.


Café och restaurant
I TC:n finns det en café/restaurang och korvkiosk som fungerar enligt take away -principen.

Aktiviteter som inte är tillåtna
Öppen eld, användning av grill och sprit/stormkök samt rökning är förbjudna i TC:n och på parkeringsområdet. Det är också förbjudet att gå till tomtområden i närheten av TC:n. Försäljning, reklam mm. är inte tillåten utan separat tillstånd av arrangörerna. 


Hittegods
Under tävlingshelgen kan hittegods frågas efter i info. Efter tävlingen kan hittegods frågas efter via e-post av anniina.heikkinen@vehkalahdenveikot.fi. Alla hittegods som är kvar efter två veckor transporteras till polisens hittegodsbyrå.

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare:  Ari  Kukkonen

Informator:        Anniina  Heikkinen

TA (SSL):          Simo Martomaa KR

SSL bankontrollant: Visa Sippu InkTe

Banläggargruppens ledare: Janne Weckman

Kvalets banläggare: Tuomas  Mattila

Finalens banläggare: Daniel Koivisto

Parkering:       Niko Laitinen

Info: Eeva-Kaarina Lonka

Start 1: Miina Ruoti, Roosa Ruoti

Start 2: Jenna Niinisalo, Jutta Ojala

Resultat/mål: Timo Harju

TC:   Satu Salorinne

Säkerhet: Suvi Mannoja

Första hjälp:  Annika  Takanen, Tel. 040 5271 666

Speakers:         Petri Lingvist, Elina  Kilpeläinen

Tävlingsjury

Ordförande: Ari Torniainen LappRi (pj), medlemmar: Sari  Vääränen  (KS), Mikko  Kiiski KyS