Vehkalahden Veikot Toimintasuunnitelma 2016

 Vehkalahden Veikot ry.

toimintasuunnitelma vuodelle 2016

 1. Tavoitteenamme on laadukkaalla toiminnalla edelleen säilyttää Vehkalahden Veikot maakuntamme suurimpana urheiluseurana. Jäsenhankinnassa, seuran markkinoinnissa ja uusien yhteistyökumppaneiden etsinnässä hyödynnämme saamaamme valtakunnallista tunnustusta ansiokkaasta seuratyöstä.
 2. Pidämme seuran talouden kunnossa ja tasapainossa. Jäljellä olevia Salpa-Jukola- rahaston varoja sijoitetaan edelleen järkevästi ja turvallisesti.
 3. Talouden ja toiminnan vahvistamiseksi pyrimme hyödyntämään jaostoittain valtakunnalliset ja alueelliset seuratyön kehittämishankkeet.
 4. Urheilutoiminnassa panostamme taloudellisesti kilpa- ja huippu-urheiluun.
  Asiantuntija- ja valmennuksellinen yhteistyö jatkuu Etelä- Kymenlaakson Urheiluakatemian kanssa.
  Ohjaajien ja valmentajien jatkokoulutusta pyrimme tukemaan ja kehittämään kaikissa lajijaostoissa sekä kannustamme seuraihmisiä lähtemään ohjaaja- sekä valmennuskoulutuksen peruskursseille.
  Järjestämme myös laadukkaita ja taloudellisesti tuottavia kansallisia kilpailuja, suunnistuksessa FIN 5-rastiviikko heinäkuussa 2016.
 5. Lasten ja nuorten lähiliikuntaa aktivoidaan tehostamalla nuorisojaoston ohjaajatoimintaa koulutustapahtumia pitämällä. Jaostojen /kyläosastojen ja kaupungin liikunta- ja koulutoimen välistä yhteistoimintaa pyrimme parantamaan tarjoamalla mahdollisuuksien mukaan toimitsija-apua koululiikunnan kilpailutapahtumiin.
 6. Aktivoimme jäsenistöämme osallistumaan erilaisiin kuntoliikuntatapahtumiin. Seuran kuntoliikuntajaosto sekä kyläosastot järjestävät runsaasti liikuntakerhoja ja kuntoliikuntaa. Jatkuvuutta kannustetaan muun muassa ohjaajakoulutuksella. Jaostotoiminnassamme pyrimme huomioimaan myös erityistä tukea tarvitsevat liikkujat. Erityisryhmien liikuttamisessa teemme yhteistyötä kaupungin liikuntatoimen kanssa.
 7. Portimon polkujen retkeilyreittien kehittämistä ja markkinointia jatketaan yhdessä Haminan kaupungin sekä Uuperin rinteiden kanssa. Pidämme polut liikuttavassa kunnossa eri kylien kyläyhdistysten, kyläosastojen ja jaostojen talkoovoimin.
  Teemme tarvittavat muutokset polkureitistöön yhteistyössä maanomistajien kanssa.
 8. Seuratyö tarvitsee aktiivista talkooväkeä, jotta toiminta olisi näkyvää ja tuloksellista. Pyrimme saamaan mukaan seuratoimintaan uusia henkilöitä myönteisellä ja iloisella asenteella.
  Talkooväkeä tulemme tarvitsemaan koko seuran yhteisissä ponnistuksissa, kesällä 2016 FIN 5 rastiviikon järjestelyissä.
 9. Seuraneuvoston kokouksissa keskustelemme ajankohtaisista asioista sekä saadun palautteen pohjalta laadimme tarvittaessa kehittämissuunnitelmia. Seuraneuvosto on seuran vuosikokousten lisäksi tärkein keskustelu- ja kehittämisfoorumi pääseuran jaostojen ja kyläosastojen kesken.
 10. Seuran tiedottamisen ja markkinoinnin tulee olla avointa. Siinä näkyvät myös seuramme visiot ja arvot. Toimimme yhteistyössä paikallisten ja alueellisten seurojen ja yhdistysten sekä Haminan kaupungin kanssa.
  Osallistumme perusteilla olevan Haminan kaupungin seuraparlamentin toimintaan, mikäli se saadaan kaupungin toimesta käynnistettyä, toivottavasti jo vuonna 2016.
  Osallistumme jälleen näyttävällä ja toiminnallisella joukolla Elomarkkinakulkueeseen koko seuran jaostojen sekä kyläosastojen voimin.
  Jaostojen välisellä yhteistyöllä järjestämme ja tarjoamme myös tulevana toimintavuonna yhteistyökumppaneillemme mahdollisuutta osallistua erilaisiin liikunta-/kuntoliikuntatapahtumiin (TYHY).
 11. Seuran osallistumista ja esiintymistä sosiaalisessa mediassa tarkennetaan ja ohjeistetaan tarvittaessa. Seuran arkistoinnin varmuutta ja kattavuutta kehitetään hyödyntämällä sähköistä arkistointia.
 12. Seuralehti Kevät-Veikkonen ilmestyy poikkeuksellisesti kesäkuussa FIN 5-tapahtumaan liittyen. Joulu-Veikkonen valmistellaan jakoon joulukuussa.
 13. Vehkalinnan ulkovarastossa, – ullakolla ja – toimistossa pidetään tulevan toimintavuoden aikana siivoustalkoita, jolloin sieltä laitetaan kiertoon/hävitykseen kaikki turha roina. Jaostot valmistelevat ja toteuttavat nämä talkoot toimintansa lomassa.