KILPAILUTOIMINTA SUUNNISTUS

OSALLISTUMISMAKSUT

Liitolta on tullut  uusia  viestejä, että kilpailutarjonta tulee lisääntymään.  Tämän johdosta  olemme  joutuneet tekemään ratkaisuja  kilpailumaksujen  suhteen, jotta pysymme budjetissa.

OSALLISTUMISMAKSUT 2021:
Seura ei voi maksaa kaikkia sovittuja kilpailukuluja, mikäli korona tms. estää pitämästä VeVen suunnitellut suunnistuskilpailut 2021.  Jos talous kohenee, tällöin maksukattoa voidaan nostaa.

Seura maksaa jäseniensä kotimaisista suunnistuskilpailuista osanottomaksuja seuraavasti jäljempänä mainituin rajoituksin kts. LISÄHUOMIOT.

VIESTIT
• viestit kotimaassa, lukuun ottamatta Venlojen ja Jukolan viestiä, joista seura maksaa vain toisen osallistumismaksun, kun henkilöllä on kirjattuna talkootyötä järjestäjänä esim. VeVen Rannikkorastit, kansalliset 16.5. ja/tai KLL 27.-28.8. ja/tai SM-yö 24. – 25.9. Muuten osallistumismaksua kerätään 30 eur/hlö. Vajaita Jukolan viestijoukkueita voidaan täydentää seuran jäsenmaksun maksaneilla Venloilla maksutta. Ole itse aktiivinen talkootöissä jaoston suuntaan.
• jaoston määrittelemät viestit ulkomailla (budjetin sallimissa rajoissa).

HENKILÖKOHTAISET
NUORET:
• H/D20 ja nuoremmille maksetaan osallistumismaksuja (pois lukien Rastiviikot) valitun harjoitusmaksun 1.2. -31.12.2021 mukaan (tällä maksulla kustannetaan osin suurentuneita kilpailukuluja) :
o Paketti A: 150 eur, johon kuuluu kaikki harjoitukset ja kilpailujen osallistumismaksuja   14 -v ja sitä vanhemmilla  maks. 420 eur  ja alle  14 -v  320  eur.
o Paketti B: 80 eur, johon kuuluu kaikki harjoitukset ja kilpailujen osallistumismaksuja maks. 180 eur.
o Paketti C: Toisella paikkakunnalla vakituisesti asuvan harjoitus – ja kilpailumaksut määritellään tapauskohtaisesti.
o Paketti D: Hipposuunnistuskoululaisen talvikauden harjoitusmaksu on 10 eur/kk huoltajan kanssa. Kesäkauden maksu ja siihen kuuluvat harjoitukset ja kilpailumaksut päätetään myöhemmin keväällä.
o Paketti E: Ei harjoitusmaksua, tällöin seura maksaa vain Kymen alueen Rasticupit.

Harkkarinkiin tulee helmikuussa lomake, johon  täytetään   henkilöittäin otettava   harjoituspaketti nuorten osalta.

AIKUISET:
• Kaikista henkilökohtaisista kilpailuista on MAKSUKATTO seuraavasti ja koskee aikuisilla vain pääsarjan osallistumismaksuja. Jos osallistut molempiin, eli pää -ja veteraanisarjoihin on maksukatto puolet omasta valmennustukiryhmästä ja puolet kohdasta muut.
 A-valmennusryhmä 420 eur
 B-valmennusryhmä 320 eur
 C-valmennusryhmä 220 eur
 muut 150 eur

LISÄHUOMIOT:
  

KILPAILIJAT, MUISTAKAA HOITAA SEURAN JÄSENMAKSU ja YHTEYSTIEDOT IRMAAN (alle 18 v -> vanhemman yhteystiedot). OSANOTTOMAKSUJEN MAKSAMISEN VASTINEENA SEURA EDELLYTTÄÄ OSALLISTUMISTA SEURAN TALKOISIIN TAI MUUHUN TOIMINNAN PYÖRITTÄMISEEN. (MUUTEN OSALLISTUMISMAKSUT PERITÄÄN KAUDEN LOPUSSA TAKAISIN).

Valmennustukiryhmiin A, B ja C kuuluvat velvoitetaan osallistumaan Rannikkorasti-, omatoimisuunnistusten ja kilpailujen järjestämistalkoisiin. (Kaukana asuville löytyy myös etänä suoritettavia tehtäviä).

Kuntosuunnistuksia ja Rastiviikkoja ei makseta.

AM-kilpailuista maksetaan vain Kaakon alueen kilpailut.

Jälki-ilmoittautumisia seura ei maksa, joten jokainen maksaa ne itse heti. Seuran hoitamasta jälki- ilmoittaumismaksun hoitamisesta veloitetaan kilpailijalta laskutuslisä 5 eur/lasku kauden jälkeen.

Jos kilpailija jättää lähtemättä kilpailuun, on hän velvollinen maksamaan osallistumismaksunsa seuralle takaisin, pois lukien sairastuminen, ilmoitus Anniina Heikkiselle kirjallisesti ennen starttia. Osallistumismaksu laskutetaan kauden päätteeksi, mutta esim. vakuutusta varten sen voi pyytää Anniinalta jo aikaisemmin.

Maksukaton ylityttyä seura ei maksa sairaustapauksissa osallistumismaksuja.
Osallistumismaksuja voidaan periä kauden lopussa jälkikäteen takaisin talouden tasapainottamiseksi (budjetin ylitys).

Vanhojen tilikausien saatavia ei käsitellä tilikauden päätyttyä!

PALKINTOJEN JAKO:
Palkintojen jaossa SM-kilpailut/Jukola/Tiomila seura edellyttää palkittavan olevan paikalla VeVen asussa.

KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN

KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN

Kilpailuihin osallistuvalla pitää olla seuran jäsenmaksu suoritettu.

Kilpailuihin ilmoittautuminen hoidetaan Suomen suunnistusliiton IRMA-järjestelmän kautta. Ohjeet IRMA:anwww.ssl.fi.

Kun kirjaudut ensimmäisen kerran IRMAAN, käy heti tarkastamassa, ”Omat tietosi” ovat oikein (mm. Emit-korttisi numero SEKÄ YHTEYSTIEDOT). Jos sinulla ei ole omaa Emit-korttia, kilpailun järjestäjä varaa sinulle laina-Emitin, jonka saat haltuusi kilpailupaikalla, kunhan ensin maksat kortin vuokran. Laina-Emitien vuokrien maksamisesta jokainen vastaa itse.

Ilmoittautuminen onnistuu, kun lisenssi on maksettu. Tämä ei koske ns. lisenssittömiä kilpailuja (AM-kisat, Jukola,Nuorten Jukola).

Kun olet maksanut lisenssin ja seuran jäsenmaksun, sinun kannattaa tutustua  pelisääntöihin. Ennen kuin pääset ilmoittautumaan seuran kustannuksella, ole yhteydessä IRMAN pääkäyttäjiin.

Kukin ilmoittautuu itse kilpailuihin IRMAssa. Viestien osalta  ilmoittautumiset hoidetaan seuran puolesta. Pääsäntöisesti, kun kilpailun normaali ilmoittautumisporras päättyy, tilitoimisto maksaa seuran osanottomaksun järjestäjän tilille. Seura laskuttaa kilpailijoilta jälkikäteen ne osanottomaksut, jotka eivät kuulu seuran maksettaviksi, mm. jälki-ilmoittautuminen.

Jos haluat maksaa ilmoittautumismaksusi itse, se on mahdollista. Itse maksaessasi jätä ruksaamatta kohta seura maksaa.

Kilpailuun osallistumisen peruminen onnistuu vielä ennen ilmoittautumisajan päätyttyä, jos se on tehty periaatteella seura maksaa.

VIESTIHALUKKUUDEN ILMOITTAMINEN

Irmassa voi ilmaista halukkuutensa lähteä viestiin sekä nähdä, ketä muita on lähdössä samaan viestiin.  VIESTIHALUKKUUS ON TEHTÄVÄ VIIMEISTÄÄN 2 VRK ENNEN 1. ilmoittautumisportaan päätyttyä, paitsi  JUKOLAAN JA  VENLOIHIN  jo  24.1.2022.

IRMAan liittyvät kysymykset/ongelmat, ota yhteys IRMA-pääkäyttäjiin: Leena-Maija Harju 045-208 3375, Pasi  Jokela 040-723 3567, Anniina Heikkinen 050-385 2453

LASKUT

VUODEN 2021 LASKUJA KOSKEVAT SÄÄNNÖT:
Matka-, majoitus-, valmennustuki – sekä kululaskussa käytetään kaikissa samaa lomaketta, mutta jokainen pitää hakea erillisinä KIRJANPITOSYISTÄ. Kaavake VeVen sivuilla.

SM- ja katsastuskilpailujen matka- ja majoituslaskut toimitetaan hyväksyttäväksi 1kk kuluessa tapahtumasta Tuulia Kukkoselle, valmennustukihakemukset Suvi Mannojalle ja muut laskut Anniina Heikkiselle joko alkuperäisin kuitein tai sähköisesti mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen.

MATKALASKUT: Tuulialle
Kilpailumatkat toivotaan kuljettavan kimppakyydein. Jos seura järjestää yhteiskyydin kilpailuihin, ei muita matkakuluja huomioida kuin pätevästä syystä.
KM-korvaus tai matkalipun hinta maksetaan SM-kilpailuista (juniori-pääsarja), myös alaikäisen kuljettajan ja kotimaassa pidettävissä katsastuskilpailuista vain aikuisten katsastusarjojen osalta. Ulkomailla järjestettävistä aikuisten katsastuskilpailujen korvauksista jaosto päättää erikseen tapauskohtaisesti. Korvauksen edellytys pääsarjoista on, että kilpailusta tulee tulos, muuten asia käsitellään tapauskohtaisesti hakemuksen tullessa käsittelyyn. Tuloksen  puuttumisen syy  pitää mainita hakemuksen toimittamisen yhteydessä. Kilometrit mitataan suoraan kotiosoitteesta kilpailupaikalle.

Lomakkeeseen pitää merkitä myös selvästi: kilpailu ja kuka urheilija on kyseessä, samoin HAKIJAN yli 18 v HETUn ja OSOITETIEDOT, koska tilitoimisto vaatii. Mahdollinen matkakuitti pitää laittaa liitteeksi.

MAJOITUSLASKU: Tuulialle

Seura tukee SM-kilpailuista (juniori-pääsarja) osallistuvan kilpailijan ja katsastuskilpailuista vain aikuisten katsastussarjojen osalta kilpailuun edellyttävän yöpymisen enintään 30 eur/hlö/yö. Korvauksen edellytys pääsarjoista on, että kilpailusta tulee tulos, muuten asia käsitellään tapauskohtaisesti hakemuksen tullessa käsittelyyn. Tuloksen puuttumisen  syy tulee  mainita hakemuksen toimittamisen yhteydessä.

Jukola/Tiomila/Tvåmila I -joukkueiden osalta kilpailuun edellyttävän yöpymisen enintään 30 eur/hlö/yö. Muu Jukolaväki voi käyttää seuran varaamaa omaa telttamajoitusaluetta.

Lomakkeeseen pitää merkitä myös selvästi: kilpailu ja kuka urheilija on kyseessä. Liitteeksi lasku, josta näkyy monelle henkilölle majoitus on varattu ja maksukuitti.

Seura ei maksa kilpailuun starttaamattoman majoituskuluja.

VALMENNUSTUKI: Suville

Valmennustukihakemus pitää toimittaa viimeistään lokakuussa.
Hakemukseen pitää merkitä tuen saajan henkilötiedot, jotta tilitoimisto voi hakemuksen käsitellä. Lomakkeen liitteeksi tulee liittää vähintään tuen määrä maksukuitteja. Maksukuiteista tulee selvitä hankinnan sisältö ( tarvittaessa oma ilmoitus laskun sisällöstä.)

KULULASKU: Anniinalle
Lomakkeen liitteeksi tulee liittää maksukuitti. Maksukuitista tulee selvitä hankinnan sisältö (lasku ja kuitti tai tarvittaessa oma ilmoitus laskun sisällöstä.)

HENKILÖKOHTAISET SPONSORIT: Anniinalle
Jos henkilökohtaiset sponsoritulosi kulkevat seuran tilien kautta, informoi siitä Anniina Heikkistä ennen kuin haet tukesi. Henkilökohtaiset sponsorituet maksetaan vasta niiden saavuttua seuran tilille. Laskuun liitteeksi ostokuitti.

VOL-LEIRIT 15-16 vuotiaille: Anniinalle
Liiton VOL-leirille valittu maksaa leirin ensin itse ja sitten laskuttaa puolet leirin hinnasta seuralta käyttäen kululaskulomaketta, liitteeksi lasku ja maksukuitti.

SUUNTA HUIPULLE LEIRIT 15-20 vuotiaille: Anniinalle
Seura tukee SUUNTA HUIPULLE leirille vain VALITTUJA henkilöitä. Valittu maksaa leirin ensin itse ja sitten laskuttaa 30 eur/vuorokausi käyttäen kululaskulomaketta, liitteeksi lasku ja maksukuitti.

SEURAN LEIRIT/KILPAILUMATKAT:
Henkilö, joka ei osallistu ilmoittautumalleen seuranleirille/kilpailumatkalle, maksaa leiristä/kilpailumatkasta kaikki aiheutuneet kustannukset itse, mikäli osallistumista ja/tai kuluja ei saada enää peruutettua, eikä tuuraajaa saada tilalle.

JÄRJESTETTÄVÄT KILPAILUT

Suurimmaksi osaksi VeVen järjestämien suunnistuskilpailujen lähtöluettelot ja tulokset löytyvät Timo Harjun tulospalvelusivulta.

Tulevat:

16.5.2021 VeVen Kevätkansalliset/Kaakon AM-keskimatka
27.-28.8. 2021 KLL  SM

24.-25.9.2021 SM YÖ

20.8.2022 Nuorten Jukola  (yhdessä KyS:n kanssa)

KILPAILUKALENTERI

TÄRKEIMMÄT/LÄHISEUDUN KILPAILUT 2021

kats. N = nuorten katsastukset arvokilpailuihin

kats. A= aikuisten katsastukset arvokilpailuihin