Kilpailuinfo Ratamestarien lausunnot

Ratamestarin mietteitä – KLL henkilökohtainen kisa 8.10.2021

Tapahtumakeskuksena toimiva Vehkalahden koulukeskus sijaitsee Haminan Ruissalossa moottoritien itäpuolella. Henkilökohtainen kilpailu käydään ihan lähellä, mutta moottoritien länsipuolella. Alue on kapeahko, minkä takia lähtöpaikat eivät ole ihan kilpailukeskuksen läheisyydessä.

Kisamaasto on vaihtelevaa talousmetsää. Alueella on varttuneempaa metsää, taimikoita sekä hakkuualueita. Kulkukelpoisuus vaihtelee hyväkulkuisesta kangasmaastosta hitaampiin tiheikköihin ja metsänhoitoalueisiin. Maasto on pääosin melko nopeakulkuista, paikoittain on kuitenkin hakkuujätteitä vauhtia hidastamassa.

Näkyväisyys maastossa on pääosin hyvä. Normaalia myöhäisemmän ajankohdan takia osa puiden lehdistä on tippunut ja näkyväisyys on parantunut entisestään. 

Alueelta löytyy muutama haastava mäkialue, joista vanhemmat suunnistajat pääsevät nauttimaan. Nuorempien radat pysyttelevät maaston helpommalla alueella ja näin pystymme tarjoamaan kaikille ikäluokille sopivasti haasteita. Lähdön 2 eli nuorimpien sarjojen radat tukeutuvat vahvasti alueen polku- ja tieverkostoon.

Toivomme kaikille kilpailijoille mukavia suunnistuksen elämyksiä ja löytämisen riemua!

Ratamestarit Jenna ja Simo

Viestiratamestarin lausahdus, KLL viesti 9.10.2021

KLL:n suunnistuskilpailujen viesti käydään tapahtumakeskuksen välittömässä läheisyydessä Ruissalon urheilukeskuksessa. Maasto on pääsääntöisesti nopeaa johtuen siitä, että maastossa kiemurtelee kuntoratojen ja hiihtolatupohjien runsas verkosto, jota täydentää mm. maastopyöräilyura sekä erinäinen määrä pienempiä polkuja. Suunnistajan kannattaa kuitenkin olla tarkkana, sillä polkuristeyksiä on paljon ja vauhdin kasvaessa poluilla myös polkuristeyksien lukeminen voi asettaa omat haasteensa. Vaikka rastipisteet ovat pääsääntöisesti helpohkoja, niin mäkien rinteissä on joitakin tarkempaa suunnistustakin vaativia kohteita. 

Maastoalue on verrattain kapea ja sen seurauksena viestiradat kaikissa muissa sarjoissa, paitsi E-sarjassa, ovat ns. ristiratoja, joten kannatta olla tarkkana, että suunnistaa radan oikeassa rastijärjestyksessä.

Maastoon liittyy muutama tekninen yksityiskohta, jotka pitää kaikkien suunnistajien ehdottomasti huomioida.

Kaikki radat kulkevat ns. Satamatien (Suokalliontie) ali ja alikulkuja pitää ehdottomasti käyttää sekä meno- että tulosuunnassa, eli autotietä ei saa missään tapauksessa ylittää. Radat on pyritty suunnittelemaan siten, että alikulkutunnelien käyttö on luonnollinen osa reitinvalintaa ja reuna-alueet on viitoitettu kielletyn alueen nauhoin, joten erehtymisen vaara on pyritty siltä osin minimoimaan.

C-sarjan radat käyvät lenkin myös moottoritien pohjoispuolella ja moottoritien ylityksessä on käytettävä mennen ja tullen siltaa, jota pitkin kulkee leveä hiekkatie.

Vauhdikasta ja rentoa suunnistusmenoa toivotellen

Ratamestari Ari