Husulan Kunto – uudet säännöt

Husulan Kunnon vaalivuosikokous päätti 17.11.2022 yhdistyksen sääntöjen uudistamisesta. Kokouksen hyväksymät uudet säännöt lähtevät seuraavaksi Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröitäväksi. Sääntöjen muutos tulee voimaan vasta, kun ne on merkitty rekisteriin.

Miksi muutos?

  • Vanhat (vielä toistaiseksi voimassa olevat) säännöt ovat vanhentuneet, mm. kotipaikan (Vehkalahti) ja jäsenyyksien (maininnat SVUL:sta) osalta
  • Säännöissä ei mainita toiminnantarkastajia / toiminnantarkastusta. Husulan Kunnolta ei vaadita tilintarkastusta, vaan toiminnantarkastus riittää.
  • Säännöt eivät vastaa urheilumaailman realiteetteja kurinpitotoimien yksityiskohdissa.
  • Joitakin epäjohdonmukaisuuksia, kuten yhdistysten kokouksiin asioiden esittäminen
    viisi päivää ennen kokousta, vaikka kokouskutsu on julkaistava 7 vuorokautta ennen kokousta.

Uusien sääntöjen pohjana on käytetty sekä yhdistyslakia ja Olympiakomitean mallisääntöjä vuodelta 2018.

Vanhat ja uudet säännöt löytyvät oheisesta liitteestä.