5.TEHTÄVÄ

Jättiläinen / menninkäinen

Jos olisit valtava jättiläinen, niin miltä se näyttäisi ja miten se kävelisi? Jos olisit pienen pieni menninkäinen, niin miten se liikkuisi? Kulje hetki jättiläisenä sekä menninkäisenä.